265-697

לוט קטן של בולי פולין hinged מחצית ראשונה של המאה ה20

Small lot of Polish stamps, hinged, first half of the 20th C.

Start Price: $25 Sold for: $25