266-296

שמן על בד, רחוב ביפו חתום, 73X60
וכסלר יעקב 1912-1995

Oil on canvas, street in Jaffa, signed, 73x60Wexler Yaacov 1912-1995

Start Price: $400 Sold for: $450