266-627

קופסת תכשיטים מצופה כסף תוצ Derby Silver Co, אנגליה

Silver plated jewelry box, Derby Silver Co., England

Start Price: $35