266-629

סכו"ם מצופה כסף לששה תוצ Rogers, אנגליה, כולל: סכין, מזלג וכף (X6), וכן שש כפיות וכפית סוכר, עם דוגמת פרחים

Silver plated cutlery for six, by Rogers, England, comprises: knife, fork, spoon (x6), six teaspoons and a sugar spoon, with floral pattern

Start Price: $40