266-631

סכו"ם מצופה כסף תוצ Rogers אנגליה, כולל: סכין, מזלג וכף (X6), שש כפיות תה, שש מזלגות עוגה, וסכין חמאה

Silver plated cutlery, by Rogers, England, comprises: knife, fork and spoon (x6), six teaspoons, six cake forks and butter knife

Start Price: $40