267-129

צילום, דיוקן מנחם אוסישקין סביבות 1930, מעזבון הרמן שטרוק (ראה עמ' 262 בספר, 30X24

Photogrpha, portrait of Menachem Usishkin, c. 1930, from the estate of Hermann Struck (see p. 262 in Tefen's book), 30X24

Start Price: $45