267-131

אלבום עם 32 צילומים, חוף השנהב, אפריקה, שנות ה60: ביקור אבא אבן, מצעד צבאי, ביקור בחוף הים ועוד

Album of 32 photographs, Ivory Coast, Africa, 1960's, Abba Eban visit, military parade, visit to the seashore and more

Start Price: $50