267-133

שלושה צילומים, דיוקנאות יהודים מזרחיים, שנים חתומים, 16X11.5, 17X10.5
ה. פרידמן, צלם, חיפה

Three photographs, portraits of oriental Jews, two of them signed, 16x11.5, 17x10.5H. Firedman, photographer

Start Price: $65