267-135

לוט 16 צילומים, ארץ ישראל שנות ה30 ושנות ה40, "הטנק של נגבה", מראות הארץ ירושלים, ת"א וכו' 1940, מצעד צה"ל, ת"א 1949, חיילים 1948-50

Lot of 16 photographs, Eretz Israel, 1930's and 40's, "The Tank of Negba", sceneries of the land, Jerusalem, Tel Aviv etc. 1940, an IDF parade, Tel Aviv 1949, soldiers 1948-50

Start Price: $90