267-139

חוברת פרסום של "רסקו מושבה בהרצליה" כולל מפת מיקום, מפת פרצילציה ותוכנית בתים, סוף תקופת המנדט

Advertisment booklet by Rasko, Moshava B'Herzliya, with map, late mandate time

Start Price: $25