267-140

עשר חוברות וספרי לימוד, הוצ' אמנות ת"א: מ. כוכבא, נשחק ונחשב, תרצ"ו, עדה ברטלט, עבודה עצמית בחשבון לשנת הלימודים הראשונהא, 1935, ב' 1943, לשנת הלימודים השניה, א-ב, 1945, ג 1937, לשנת הלימודים השלישית, א 1937, א-ב 1937, ב 1943, ג, 1945, נ. טמס-י.לישבסקי-ה. גולדברג, אני קורא, ציורים מאת ל. וולפרט, 1947

Ten study booklets and books, M. Kochva publ., 1935-1943

Start Price: $50 Sold for: $50