267-141

התגוננות עצמית ללא נשק הוצ' סניף הפועל, ת"א, פלוגות הפועל, תרצ"ח 1938, סטנסיל 24 דף
ג. קופלר

Self-defense without weapons, publ. by the Tel Aviv HaPoel branch, HaPoel company, 5698 1938, stencil, 24 pgs.G. Kopler

Start Price: $40 Sold for: $40