267-142

שלוש חוברות הדרכה, נשק וציוד הצבא הערבי הירדני, יולי 1972, הצבא העירקי, ינואר 1974, הצבא הערבי הירדני, ינואר 1974
מפקדת פיקוד מרכז

Three guide booklets, arms and military equipment of the Jordanian Arab Army June 1972, the Iraqi army June 1974, Jordanian Arab army June 1974Mifkedet Pikud Merkaz

Start Price: $50