267-144

מקראות ישראל לכיתה א' הוצ' מסדה, ירושלים, תשכ"ד 1964
אריאל בלוך פרסקי

Mikraot Israel L'Kita Alef, Massada publ., Jerusalem, 1964Ariel Bloch Perski

Start Price: $25 Sold for: $30