267-145

ידידי הגמדים, הציורים מעשי ידי י. תבורי ואהרון גלעד, הוצ הקיבוץ המאוחד, תש"ו 1946, 56 עמ'
יצחק תבורי

Yedidai Hagamadim, Illustrated by I. Tavori and A. Gilad, Hakibutz Hameuchad, 1946, 56 pItshak Tavori

Start Price: $25 Sold for: $25