267-147

ראשון לציון תרמ"ב-1882 עד תש"א 1941, הוצא בעזרת כרמל מזרחי, רשל"ץ תש"א 1941, 562 עמ', (דפים 481-496 לבנים)
דוד יודילוביץ (יודה לב איש) עורך

Rishon L'Zion 5642 1882 – 5701 1941, published with the aid of Carmel Mizrachi, Rishon L'Zion 5701 1941, 562 pgs. (481-496 white sheets)David Yudilevitz

Start Price: $50