268-121

שמן על בד, בית ביפו, חתום, 35X23
גוטמן נחום (1898-1980),

Oil on canvas, house in Jaffa, signed, 35x23Gutman Nachum 1898-1980

Start Price: $17500