268-358

סמובר עתיק, נחושת רקועה, עבודה עממית, אזור פרס-אפגניסטן, גובה 43 ס"מ

Antique samovar, hammered copper folk craft, Persia-Afganistan, height 43 cm

Start Price: $120