268-466

מסכה טקסית, נפאל, עשויה פפמשה צורת ראש ציפור, 57X45X16

Ceremonial mask, Nepal, papier mache, in shape of bird's head, 57X45X16

Start Price: $70