268-506

שמן על נחושת, אסתר בחצר המלך אחשוורוש, 66X49.5
Janneck Franz Christoph 1703-1761

Oil on copper, Esther in the court of Ahasuerus, 66X49.5Janneck Franz Christoph 1703-1761

Start Price: $30000