268-692

מכתביה עשויה עץ, כוללת קסת דיו ומתקן למעטפות ונייר, עם בקבוק לדיו ובקבוק לחול עשויים זכוכית, 21X28 ס"מ, גובה 17 ס"מ

Wooden writing case, comprises of inkwell and envelope and paper holder with glass bottles for ink and sand (without stoppers), 21X28 cm, height 17 cm

Start Price: $40 Sold for: $50