270-001


$25
שני שטרות ע"ס 5 ₪, 1987, ע"ס 10 ₪, 1992, מצבים XF-AUC
בנק ישראל
Two banknotes in amounts of 5 NIS, 1987, 10 NIS 1992, XF-AUCBank of Israel

270-001


$25
שני שטרות ע"ס 5 ₪, 1987, ע"ס 10 ₪, 1992, מצבים XF-AUC
בנק ישראל
Two banknotes in amounts of 5 NIS, 1987, 10 NIS 1992, XF-AUCBank of Israel

270-001


$25
שני שטרות ע"ס 5 ₪, 1987, ע"ס 10 ₪, 1992, מצבים XF-AUC
בנק ישראל
Two banknotes in amounts of 5 NIS, 1987, 10 NIS 1992, XF-AUCBank of Israel

270-002


$30
שטר ע"ס לירה א"י אחת, 1948 מצב Fine
בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ
Banknote in amount of one Eretz-Israeli Lira, 1948, FineAnglo-Palestine Bank

270-002


$30 | Sold for: $55
שטר ע"ס לירה א"י אחת, 1948 מצב Fine
בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ
Banknote in amount of one Eretz-Israeli Lira, 1948, FineAnglo-Palestine Bank

270-003


$25
שטר ע"ס חמישים שקל, 1978 4 פסים שחורים, מצב XF
בנק ישראל
Banknote in amount of 50 Israeli Shekel, 1978, four black stripes, XFBank of Israel

270-003


$25 | Sold for: $35
שטר ע"ס חמישים שקל, 1978 4 פסים שחורים, מצב XF
בנק ישראל
Banknote in amount of 50 Israeli Shekel, 1978, four black stripes, XFBank of Israel

270-004


$40
שטר ע"ס לירה אחת, 1948 מצב Fine-VF
בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ
Banknote in amount of one Eretz-Israeli Lira, 1948, Fine-VFAnglo-Palestine Bank

270-004


$40 | Sold for: $65
שטר ע"ס לירה אחת, 1948 מצב Fine-VF
בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ
Banknote in amount of one Eretz-Israeli Lira, 1948, Fine-VFAnglo-Palestine Bank

270-005


$25
שטר ע"ס חמש מאות לירות ישראליות 1975 מצב XF-AUC
בנק ישראל
Banknote in amount of 500 Israeli Lira,1975, XF-AUCBank of Israel

270-005


$25 | Sold for: $25
שטר ע"ס חמש מאות לירות ישראליות 1975 מצב XF-AUC
בנק ישראל
Banknote in amount of 500 Israeli Lira,1975, XF-AUCBank of Israel

270-006


$50
שטר ע"ס לירה ישראלית אחת, 1955 מצב XF-AUC
בנק ישראל
Banknote in amount of one Israeli Lira,1955, XF-AUCBank of Israel

270-006


$50 | Sold for: $60
שטר ע"ס לירה ישראלית אחת, 1955 מצב XF-AUC
בנק ישראל
Banknote in amount of one Israeli Lira,1955, XF-AUCBank of Israel

270-007


$25
שטר ע"ס מאה שקל 1979 שני פסים, מצב VF
בנק ישראל
Banknote in amount of 100 Israeli Shekel, 1979, twostripes, VFBank of Israel

270-007


$25
שטר ע"ס מאה שקל 1979 שני פסים, מצב VF
בנק ישראל
Banknote in amount of 100 Israeli Shekel, 1979, twostripes, VFBank of Israel

270-008


$50
שטר ע"ס 500 פרוטה, 1952 מצב Fine
בנק לאומי לישראל בע"מ
Banknote in amount of 500 Pruta, 1952, FineLeumi Bank of Israel

270-008


$50 | Sold for: $75
שטר ע"ס 500 פרוטה, 1952 מצב Fine
בנק לאומי לישראל בע"מ
Banknote in amount of 500 Pruta, 1952, FineLeumi Bank of Israel

270-009


$25
שטר ע"ס לירה ישראלית אחת, 1952 מצב VF
בנק לאומי לישראל בע"מ
Banknote in amount of one Israeli Lira, 1952, VFLeumi Bank of Israel

270-009


$25 | Sold for: $50
שטר ע"ס לירה ישראלית אחת, 1952 מצב VF
בנק לאומי לישראל בע"מ
Banknote in amount of one Israeli Lira, 1952, VFLeumi Bank of Israel

270-010


$50
שטר ע"ס עשר לירות ישראליות 1952 מצב VF
בנק לאומי לישראל בע"מ
Banknote in amount of ten Israeli Lira, 1952, VFLeumi Bank of Israel

270-010


$50 | Sold for: $90
שטר ע"ס עשר לירות ישראליות 1952 מצב VF
בנק לאומי לישראל בע"מ
Banknote in amount of ten Israeli Lira, 1952, VFLeumi Bank of Israel

270-011


$25
שטר ע"ס חמש לירות ישראליות 1952 מצב VG
בנק לאומי לישראל בע"מ
Banknote in amount of five Israeli Lira, 1952, VGLeumi Bank of Israel

270-011


$25 | Sold for: $45
שטר ע"ס חמש לירות ישראליות 1952 מצב VG
בנק לאומי לישראל בע"מ
Banknote in amount of five Israeli Lira, 1952, VGLeumi Bank of Israel

270-012


$60
ארבעה שטרות הצעת מטבע חוקית אשכול-נאמן 1952, 100X2 פרוטה, מצב XF, ע"ס 250X2 פרוטה, א,ג, מצב AUC
Four banknotes, proposed legal tender, Eshkol-Neeman 1952, 2X100 Prota, XF, 2X250 Pruta , AUC

270-012


$60 | Sold for: $85
ארבעה שטרות הצעת מטבע חוקית אשכול-נאמן 1952, 100X2 פרוטה, מצב XF, ע"ס 250X2 פרוטה, א,ג, מצב AUC
Four banknotes, proposed legal tender, Eshkol-Neeman 1952, 2X100 Prota, XF, 2X250 Pruta , AUC

270-013


$25
שטר ע"ס חמישים שקל 1978 4 פסים שחורים, מצב XF
בנק ישראל
Banknote in amount of 50 Israeli Shekel, 1978, four black stripes, XFBank of Israel

270-013


$25 | Sold for: $30
שטר ע"ס חמישים שקל 1978 4 פסים שחורים, מצב XF
בנק ישראל
Banknote in amount of 50 Israeli Shekel, 1978, four black stripes, XFBank of Israel

270-014


$60
שטר ע"ס חמש לירות ישראליות 1955 מצב XF-AUC
בנק ישראל
Banknote in amount of five Israeli Lira,1955, XF-AUCBank of Israel

270-014


$60 | Sold for: $75
שטר ע"ס חמש לירות ישראליות 1955 מצב XF-AUC
בנק ישראל
Banknote in amount of five Israeli Lira,1955, XF-AUCBank of Israel

270-015


$25
12 שטרות, 1958, מצבים VF-XF, חצי לירה (X4), חמש לירות (1 X), לירה אחת (7X)
בנק ישראל
12 banknotes 1958, VF-XF: 1/2 IL (x4), 1 IL (x7), 5 IL (x1)Bank of Israel

270-015


$25 | Sold for: $40
12 שטרות, 1958, מצבים VF-XF, חצי לירה (X4), חמש לירות (1 X), לירה אחת (7X)
בנק ישראל
12 banknotes 1958, VF-XF: 1/2 IL (x4), 1 IL (x7), 5 IL (x1)Bank of Israel

270-017


$25
עשר מטבעות ישראליות, שעברה עליהן רכבת והוספו להן הטבעות על (25 לישראל, איינשטיין וכו')
Ten Israeli coins that were flattened by a train, with overstrike (like 25 Israel, Einstein etc)

270-017


$25 | Sold for: $25
עשר מטבעות ישראליות, שעברה עליהן רכבת והוספו להן הטבעות על (25 לישראל, איינשטיין וכו')
Ten Israeli coins that were flattened by a train, with overstrike (like 25 Israel, Einstein etc)

270-018


$25
שתי מטבעות אלומיניום, ע"ס 25 מיל תש"ח 1948, תש"ט 1949, מצבים VG
מדינת ישראל
Two aluminum coins, in amount of 5 Mil, 1948, 1949, VGState of Israel

270-018


$25 | Sold for: $30
שתי מטבעות אלומיניום, ע"ס 25 מיל תש"ח 1948, תש"ט 1949, מצבים VG
מדינת ישראל
Two aluminum coins, in amount of 5 Mil, 1948, 1949, VGState of Israel

270-019


$25
לוט 18 מטבעות כולל: 25 מיל, תש"ט, 9 מטבעות (שונות) תש"ט, 4 מטבעות תשי"ד ו-4 נוספים
Lot of 18 coins: 25 mil, 5709, 9 coins (varying), 5709, 4 coins, 5714, 4 additional

270-019


$25
לוט 18 מטבעות כולל: 25 מיל, תש"ט, 9 מטבעות (שונות) תש"ט, 4 מטבעות תשי"ד ו-4 נוספים
Lot of 18 coins: 25 mil, 5709, 9 coins (varying), 5709, 4 coins, 5714, 4 additional

270-020


$70
שש מטבעות כסף ליום העצמאות: תשל"ב, 900, 26 גרם, תשל"ג 900 26 גרם, תשל"ה 800 30 גרם, תשל"ו 900, 26 גרם, תשל"ז 500 20 גרם, תשל"ה 500 20 גרם, כ-114 גרם כסף טהור
החברה הממשלתית למדליות
Six silver independence day coins: 1972, 900, 26 gm, 1973, 900, 26 gm, 1975, 800, 30 gm,1976, 900, 26 gm, 1977, 500, 20 gm 1975, 500, 20 gm, 114 gm pure silverIsrael government coins and medals corporation

270-020


$70 | Sold for: $95
שש מטבעות כסף ליום העצמאות: תשל"ב, 900, 26 גרם, תשל"ג 900 26 גרם, תשל"ה 800 30 גרם, תשל"ו 900, 26 גרם, תשל"ז 500 20 גרם, תשל"ה 500 20 גרם, כ-114 גרם כסף טהור
החברה הממשלתית למדליות
Six silver independence day coins: 1972, 900, 26 gm, 1973, 900, 26 gm, 1975, 800, 30 gm,1976, 900, 26 gm, 1977, 500, 20 gm 1975, 500, 20 gm, 114 gm pure silverIsrael government coins and medals corporation

270-021


$25
שתי מטבעות אלומיניום, ע"ס 25 מיל תש"ח 1948, תש"ט 1949, מצבים VG
מדינת ישראל
Two aluminum coins, in amount of 5 Mil, 1948, 1949, VGState of Israel

270-021


$25 | Sold for: $65
שתי מטבעות אלומיניום, ע"ס 25 מיל תש"ח 1948, תש"ט 1949, מצבים VG
מדינת ישראל
Two aluminum coins, in amount of 5 Mil, 1948, 1949, VGState of Israel

270-022


$1300
מטבע "הנצחון", זהב 916 (21K) 26.6 גרם
Hanitsachon Victory coin, gold 916 (21K), 26.6 gm

270-022


$1300 | Sold for: $1300
מטבע "הנצחון", זהב 916 (21K) 26.6 גרם
Hanitsachon Victory coin, gold 916 (21K), 26.6 gm

270-023


$25
מטבע כסף 500 ע"ס פרוטה, תש"ט 1949
Silver coin in amount of 500 Pruta, 1949

270-023


$25 | Sold for: $45
מטבע כסף 500 ע"ס פרוטה, תש"ט 1949
Silver coin in amount of 500 Pruta, 1949

270-025


$25
מדלית ברונזה, מאה שנה ימקא ירושלים צד א 100 years YMCA Jerusalem צד ב מראה הבניין YMCA 1878-1978, תוצ ש. קרצמר, ירושלים
Bronze medal, side A: 100 years YMCA Jerusalem side B: YMCA 1878-1978, by S. Krechmer, Jerusalem

270-025


$25 | Sold for: $30
מדלית ברונזה, מאה שנה ימקא ירושלים צד א 100 years YMCA Jerusalem צד ב מראה הבניין YMCA 1878-1978, תוצ ש. קרצמר, ירושלים
Bronze medal, side A: 100 years YMCA Jerusalem side B: YMCA 1878-1978, by S. Krechmer, Jerusalem

270-026


$30
שתי מדליות, תערוכת תחביב הבינלאומית ת"א 1975, מדליות הענקה רשמית, לא למכירה, כסף 47 גרם, ארד 97 גרם
החברה הממשלתית למדליות
Two medals, International Hobby Exhibition, Tel Aviv 1975, ceremonial award medals, not for sale, silver 47 gm, bronze 97 gmIsrael government coins and medals corporation

270-026


$30 | Sold for: $35
שתי מדליות, תערוכת תחביב הבינלאומית ת"א 1975, מדליות הענקה רשמית, לא למכירה, כסף 47 גרם, ארד 97 גרם
החברה הממשלתית למדליות
Two medals, International Hobby Exhibition, Tel Aviv 1975, ceremonial award medals, not for sale, silver 47 gm, bronze 97 gmIsrael government coins and medals corporation

270-027


$25
שתי מדליות לזכר יצחק רבין א. ברונזה קוטר 70 מ"מ, ב. ניקל 38 מ"מ
Two medal in memory of Itshak Rabin: a. Bronze diameter 70 mm b. Nickel 38 mm

270-027


$25
שתי מדליות לזכר יצחק רבין א. ברונזה קוטר 70 מ"מ, ב. ניקל 38 מ"מ
Two medal in memory of Itshak Rabin: a. Bronze diameter 70 mm b. Nickel 38 mm

270-028


$40
מדליה ממלכתית קינטית, כסף 925 ישראל, בעיצובו של בסון, 40 גרם, מס 2200 ממהדורה ממוספרת של 3000
Kinetic state medal, 925 silver, Israel, design by Basson, 40 gm, no' 2200 of a numbered edition of 3000

270-028


$40
מדליה ממלכתית קינטית, כסף 925 ישראל, בעיצובו של בסון, 40 גרם, מס 2200 ממהדורה ממוספרת של 3000
Kinetic state medal, 925 silver, Israel, design by Basson, 40 gm, no' 2200 of a numbered edition of 3000

270-029


$25
שתי מדליות "הגבורה", תשי"ח 1958 כסף 30 גרם וברונזה 131 גרם (פגמים)
Two medals "Valour" 1959, silver 30 gm, bronze 131 gm (damage)

270-029


$25 | Sold for: $25
שתי מדליות "הגבורה", תשי"ח 1958 כסף 30 גרם וברונזה 131 גרם (פגמים)
Two medals "Valour" 1959, silver 30 gm, bronze 131 gm (damage)

270-031


$25
שתי מדליות ברונזה: ישראל המשוחררת 1958, 103 גרם, ישראל המשוחררת 1962, 96 גרם
Two bronze medals, Israel Hameshuchreret (liberated Israel), 1958, 103 gm, 1962, 96 gm

270-031


$25
שתי מדליות ברונזה: ישראל המשוחררת 1958, 103 גרם, ישראל המשוחררת 1962, 96 גרם
Two bronze medals, Israel Hameshuchreret (liberated Israel), 1958, 103 gm, 1962, 96 gm

270-032


$100
שתי מדליות "ראשון ליהודה יובל הגדודים העברים, 1967, כסף 935, 49 גרם, ברונזה 92 גרם
החברה הממשלתית למדליות
Two medals "Rishon L'Yehuda" jubilee to the Jewish Brigades, 1961, 935 silver 49 gm, bronze 92 gmIsrael government coins and medals corporation

270-032


$100
שתי מדליות "ראשון ליהודה יובל הגדודים העברים, 1967, כסף 935, 49 גרם, ברונזה 92 גרם
החברה הממשלתית למדליות
Two medals "Rishon L'Yehuda" jubilee to the Jewish Brigades, 1961, 935 silver 49 gm, bronze 92 gmIsrael government coins and medals corporation

270-034


$120
שתי מדליות כסף "חידון התנ"ך השני" 1962, כסף 935, 115 גרם, 30 גרם
החברה הממשלתית למדליות
Two silver medals "2nd Bible Contest", 1962, 935 silver, 115 gm, 30 gmIsrael government coins and medals corporation

270-034


$120 | Sold for: $130
שתי מדליות כסף "חידון התנ"ך השני" 1962, כסף 935, 115 גרם, 30 גרם
החברה הממשלתית למדליות
Two silver medals "2nd Bible Contest", 1962, 935 silver, 115 gm, 30 gmIsrael government coins and medals corporation

270-035


$25
מדלית הכסף לתחרות קליעה של הגדנ"ע ע"ש כ"ג יורדי הסירה
Silver medal for Gadna shooting competition in memory for 23 Palmach soldiers who died in Operation Boatswain in 1948

270-035


$25
מדלית הכסף לתחרות קליעה של הגדנ"ע ע"ש כ"ג יורדי הסירה
Silver medal for Gadna shooting competition in memory for 23 Palmach soldiers who died in Operation Boatswain in 1948

270-036


$120
שתי מדליות "צים" "א.ק. שלום" 1964, כסף 935, 116 גרם, ברונזה 104 גרם
החברה הממשלתית למדליות
Two "Zim" medals "the SS Shalom", 1964, 935 silver, 116 gm, bronze 104 gmIsrael government coins and medals corporation

270-036


$120 | Sold for: $120
שתי מדליות "צים" "א.ק. שלום" 1964, כסף 935, 116 גרם, ברונזה 104 גרם
החברה הממשלתית למדליות
Two "Zim" medals "the SS Shalom", 1964, 935 silver, 116 gm, bronze 104 gmIsrael government coins and medals corporation

270-037


$30
שתי מדליות נחושת בעיצובו של ש. קר'צמר: בן גוריון, 37X25 מ"מ, ביאליק , צד א' דיוקן תרל"ג-תרצ"ד, צד ב' בית ביאליק, קוטר 30 מ"מ
Two copper medals designed by S. Kretchmer: Ben Gurion, 37X25 mm, Bialik, side a portrait 1873-1934, side b. Bialik house, diameter 30 mm

270-037


$30 | Sold for: $30
שתי מדליות נחושת בעיצובו של ש. קר'צמר: בן גוריון, 37X25 מ"מ, ביאליק , צד א' דיוקן תרל"ג-תרצ"ד, צד ב' בית ביאליק, קוטר 30 מ"מ
Two copper medals designed by S. Kretchmer: Ben Gurion, 37X25 mm, Bialik, side a portrait 1873-1934, side b. Bialik house, diameter 30 mm

270-038


$140
16 מדליות ברונזה, מדליות להענקה רשמית, 1959-1983
החברה הממשלתית למדליות
16 bronze medals, ceremonial award medals, 1959-1983Israel government coins and medals corporation

270-038


$140
16 מדליות ברונזה, מדליות להענקה רשמית, 1959-1983
החברה הממשלתית למדליות
16 bronze medals, ceremonial award medals, 1959-1983Israel government coins and medals corporation

270-039


$25
שתי מדליות 70 שנה לקרן הקיימת 1971, כסף 935, 46 גרם, ברונזה 95 גרם
החברה הממשלתית למדליות
Two medals 70 to the Keren Hakayemet, 1971, 935 silver, 46 gm, bronze 95 gmIsrael government coins and medals corporation

270-039


$25 | Sold for: $30
שתי מדליות 70 שנה לקרן הקיימת 1971, כסף 935, 46 גרם, ברונזה 95 גרם
החברה הממשלתית למדליות
Two medals 70 to the Keren Hakayemet, 1971, 935 silver, 46 gm, bronze 95 gmIsrael government coins and medals corporation

270-040


$160
שש מדליות כסף: יובל ת"א 1959, 30 גרם הדסה 1960, 30 גרם, בר כוכבא 1960, 30 גרם, צליינים, 1963, 29 גרם, 30 שנה להעפלה 1964, 30 גרם, 100 שנה התישבות 1982, 22 גרם, ס"ה 171 גרם
החברה הממשלתית למדליות
Six silver medals, Tel Aviv Jubilee, 1959, 30 gm, Hadassah 1960, 30 gm, Bar Kochba 1960, 30 gm, pilgrims, 1963, 29 gm, 30 to Aliya Bet, 1964, 30 gm, 100 to the settlement , 1982, 22 gm, total 171 gmIsrael government coins and medals corporation

270-040


$160
שש מדליות כסף: יובל ת"א 1959, 30 גרם הדסה 1960, 30 גרם, בר כוכבא 1960, 30 גרם, צליינים, 1963, 29 גרם, 30 שנה להעפלה 1964, 30 גרם, 100 שנה התישבות 1982, 22 גרם, ס"ה 171 גרם
החברה הממשלתית למדליות
Six silver medals, Tel Aviv Jubilee, 1959, 30 gm, Hadassah 1960, 30 gm, Bar Kochba 1960, 30 gm, pilgrims, 1963, 29 gm, 30 to Aliya Bet, 1964, 30 gm, 100 to the settlement , 1982, 22 gm, total 171 gmIsrael government coins and medals corporation

270-041


$25
סיכה, מנדלי מוכר ספרים סגנון בצלאל
Pin, Mendeley Mocher Sfarim, Bezalel style

270-041


$25
סיכה, מנדלי מוכר ספרים סגנון בצלאל
Pin, Mendeley Mocher Sfarim, Bezalel style

270-042


$25
תליון "אם בישראל 1972" ניתן ע"י Mizrachi Woman's Organization of America (goldfilled)
Pendant "Em B'Israel 1972", given by Mizrachi Woman's Organization of America (goldfilled)

270-042


$25
תליון "אם בישראל 1972" ניתן ע"י Mizrachi Woman's Organization of America (goldfilled)
Pendant "Em B'Israel 1972", given by Mizrachi Woman's Organization of America (goldfilled)

270-043


$25
פלק סיכה, דר חיים ויצמן תרל"ה -תשי"ג ש. קרצ'מר, 50X35 מ"מ
Plaque-pin, Dr. Haim Weizman, 1875-1953, by S. Kretchmer, 50X35 mm

270-043


$25 | Sold for: $25
פלק סיכה, דר חיים ויצמן תרל"ה -תשי"ג ש. קרצ'מר, 50X35 מ"מ
Plaque-pin, Dr. Haim Weizman, 1875-1953, by S. Kretchmer, 50X35 mm

270-044


$25
לוט 14 סיכות יום העצמאות 9,13,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,28,29
Lot of 14 Israel's Day of Independence pins: 9,13,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,28,29

270-044


$25
לוט 14 סיכות יום העצמאות 9,13,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,28,29
Lot of 14 Israel's Day of Independence pins: 9,13,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,28,29

270-045


$25
שש סיכות: מפלגת פועלי ארץ ישראל המרכז א. מפלגת העבודה, מה-מועצת הפועלים ירושלים, הועידה ה9 של הסתדרות הפקידים, י-ם, ידידות ישראל-ברית המועצות, ישראל וההסתדרות
Six pins: Poaley Eretz Israel party: a. Ha/Avoda party, MH- Moetset Hapoalim, 9th convention Histadrut Hapkidim, Yedidut Israel-Brith Hamoatsot, Israel Hahistadrut

270-045


$25
שש סיכות: מפלגת פועלי ארץ ישראל המרכז א. מפלגת העבודה, מה-מועצת הפועלים ירושלים, הועידה ה9 של הסתדרות הפקידים, י-ם, ידידות ישראל-ברית המועצות, ישראל וההסתדרות
Six pins: Poaley Eretz Israel party: a. Ha/Avoda party, MH- Moetset Hapoalim, 9th convention Histadrut Hapkidim, Yedidut Israel-Brith Hamoatsot, Israel Hahistadrut

270-046


$25
פלק סיכה, בנימין ז. הרצל, ש. קרצ'מר, 42X30 מ"מ
Plaque-pin, Binyamin Z. Herzl, by S. Kretchmer, 42X30 mm

270-046


$25 | Sold for: $25
פלק סיכה, בנימין ז. הרצל, ש. קרצ'מר, 42X30 מ"מ
Plaque-pin, Binyamin Z. Herzl, by S. Kretchmer, 42X30 mm

270-047


$25
סיכת עשור לבי"ס תל נורדאו תרפ"ו-תרצ"ו 1926-1936
Pin: ten to Tel Nordau school, 1926-1936

270-047


$25 | Sold for: $25
סיכת עשור לבי"ס תל נורדאו תרפ"ו-תרצ"ו 1926-1936
Pin: ten to Tel Nordau school, 1926-1936

270-048


$25
שש סיכות: (להקת) בת שבע בת 10 ג'רוסלם פוסט, מבצע צעצועים תשט"ז, התזמורת הפילהרמונית, תערוכת בולים בינלאומית 1957, עדלאידע ת"א, תשט"ו, כדור סל ישראל
Six pins: Bat Sheva (group), Jerusalem Post, Mivtsa TsaaTsuim 1956, Philharmonic orchestra, International Stamp exhibition, 1957, Adloyada Tel-Aviv 1955, Basket ball Israel

270-048


$25
שש סיכות: (להקת) בת שבע בת 10 ג'רוסלם פוסט, מבצע צעצועים תשט"ז, התזמורת הפילהרמונית, תערוכת בולים בינלאומית 1957, עדלאידע ת"א, תשט"ו, כדור סל ישראל
Six pins: Bat Sheva (group), Jerusalem Post, Mivtsa TsaaTsuim 1956, Philharmonic orchestra, International Stamp exhibition, 1957, Adloyada Tel-Aviv 1955, Basket ball Israel

270-049


$40
עשר סיכות-סמלים, ישראל, שנות ה40-60
Ten pins-emblems, Israel, the 1940's-1960's

270-049


$40
עשר סיכות-סמלים, ישראל, שנות ה40-60
Ten pins-emblems, Israel, the 1940's-1960's

270-050


$25
עשר סיכות ערים וישובים: 25 לאילת, פתח תקוה, עכו, תל אביב, חיפה, בית שאן, קרית ים, חולון, נתניה, לוד
Ten pins, cities and settlements: 25 Eilat, Petach Tikva, Acre, Tel-Aviv, Haifa, Beit Shean, Kiriat Yam, Holon, Natania, Lidda

270-050


$25
עשר סיכות ערים וישובים: 25 לאילת, פתח תקוה, עכו, תל אביב, חיפה, בית שאן, קרית ים, חולון, נתניה, לוד
Ten pins, cities and settlements: 25 Eilat, Petach Tikva, Acre, Tel-Aviv, Haifa, Beit Shean, Kiriat Yam, Holon, Natania, Lidda

270-051


$40
עשר סיכות-סמלים, ישראל, שנות ה40-60
Ten pins-emblems, Israel, the 1940's-1960's

270-051


$40
עשר סיכות-סמלים, ישראל, שנות ה40-60
Ten pins-emblems, Israel, the 1940's-1960's

270-052


$25
שבע סיכות ותליון, תערוכות פרחים חיפה: 1961, 1962, וכן תערוכה מס': 14,15,17,19 (תליון), 21, ו-80 שנה פלוריס
Seven pins and a pendant, flower exhibitions: Haifa 1961, 1962, exhibition numbers: 14,15,17,19,21,and 80 year Floris

270-052


$25
שבע סיכות ותליון, תערוכות פרחים חיפה: 1961, 1962, וכן תערוכה מס': 14,15,17,19 (תליון), 21, ו-80 שנה פלוריס
Seven pins and a pendant, flower exhibitions: Haifa 1961, 1962, exhibition numbers: 14,15,17,19,21,and 80 year Floris

270-053


$40
עשר סיכות-סמלים, ישראל, שנות ה40-60
Ten pins-emblems, Israel, the 1940's-1960's

270-053


$40
עשר סיכות-סמלים, ישראל, שנות ה40-60
Ten pins-emblems, Israel, the 1940's-1960's

270-054


$25
שש סיכות "צעדת ירושלים" תשכ"א, ב,ג,ה,ו,ח וכן שלוש סיכות עליה לרגל (לירושלים) שונות
Six pins, Jerusalem march, 1961, 1962,1963,1965,1966,1968 and three varied pins, pilgrimage (to Jerusalem)

270-054


$25
שש סיכות "צעדת ירושלים" תשכ"א, ב,ג,ה,ו,ח וכן שלוש סיכות עליה לרגל (לירושלים) שונות
Six pins, Jerusalem march, 1961, 1962,1963,1965,1966,1968 and three varied pins, pilgrimage (to Jerusalem)

270-055


$40
עשר סיכות-סמלים, ישראל, שנות ה40-60
Ten pins-emblems, Israel, the 1940's-1960's

270-055


$40
עשר סיכות-סמלים, ישראל, שנות ה40-60
Ten pins-emblems, Israel, the 1940's-1960's

270-056


$25
סיכת כסף 925, בי"ס החקלאי כדורי מחזור יח', תשט"ו 1955, עיצוב קרצ'מר, חתום
Silver 925 pin, Kaduri agricultural school, year 18, 1955, designed by Kretchmer, hallmarked

270-056


$25 | Sold for: $25
סיכת כסף 925, בי"ס החקלאי כדורי מחזור יח', תשט"ו 1955, עיצוב קרצ'מר, חתום
Silver 925 pin, Kaduri agricultural school, year 18, 1955, designed by Kretchmer, hallmarked

270-057


$40
13 סיכות בתי ספר: ב"ס חקלאי עין כרם, גאולים, אמונים, הדר (אשדוד), הנוער העובד והלומד ירושלים, גימנסיה גן נחום, גאולה ת"א, מדרשת שדה בוקר, עירוני ר"ג, תיכון אזורי גליל מערבי, עמל -שישים (אחד אנגלית, אחד עברית)
13 school pins: Ein Karem agricultural school, Geulim, Emunim, Hadar (Ashdod), Hanoar Haoved Vehalomed, Jerusalem, Gan Nachum Gymnasium, Geula Tel-Aviv, Sde Boker, Ironi Ramat-Gan, Western Galilee highschool, Amal, (one Hebrew one English)

270-057


$40
13 סיכות בתי ספר: ב"ס חקלאי עין כרם, גאולים, אמונים, הדר (אשדוד), הנוער העובד והלומד ירושלים, גימנסיה גן נחום, גאולה ת"א, מדרשת שדה בוקר, עירוני ר"ג, תיכון אזורי גליל מערבי, עמל -שישים (אחד אנגלית, אחד עברית)
13 school pins: Ein Karem agricultural school, Geulim, Emunim, Hadar (Ashdod), Hanoar Haoved Vehalomed, Jerusalem, Gan Nachum Gymnasium, Geula Tel-Aviv, Sde Boker, Ironi Ramat-Gan, Western Galilee highschool, Amal, (one Hebrew one English)

270-058


$25
עשר סיכות ערים וישובים אילת, עכו, 2 של תל אביב (שונות), חניתה, חבל מעון, יובל כפר סבא, קרית ים, נהריה, ירושלים, ק. שמונה
Ten pins, Cities and settlements: Eilat, Acre, 2 of Tel-Aviv, Hanita, Maon area, Yovel Kfar Saba, Kiriat Yam, Naharia, Jerusalem, Kiriat Shmona,

270-058


$25
עשר סיכות ערים וישובים אילת, עכו, 2 של תל אביב (שונות), חניתה, חבל מעון, יובל כפר סבא, קרית ים, נהריה, ירושלים, ק. שמונה
Ten pins, Cities and settlements: Eilat, Acre, 2 of Tel-Aviv, Hanita, Maon area, Yovel Kfar Saba, Kiriat Yam, Naharia, Jerusalem, Kiriat Shmona,

270-059


$50
לוט של 12 סיכות "הפועל": תו המתעמל, כנס הפועל 1971, ועידת הפועל 1972, כינוס בינלאומי 7, צליחת כנרת עממית, צליחת כנרת 1953, הקפת התבור, צעדת הנגב המשולבת, הקפת התבור (סמל אדום), אלוף הפועל בשומרון, צעדת הכנרת תשכ"ב, צעדת ניווט חיפה
Twelve pins "Hapoel": Tav Hamitamel, 1971 Veidat HaPoel, Kinus benleumi 7, Tslichat Kineret Amamit, Tslichat Kineret 1953 and more

270-059


$50
לוט של 12 סיכות "הפועל": תו המתעמל, כנס הפועל 1971, ועידת הפועל 1972, כינוס בינלאומי 7, צליחת כנרת עממית, צליחת כנרת 1953, הקפת התבור, צעדת הנגב המשולבת, הקפת התבור (סמל אדום), אלוף הפועל בשומרון, צעדת הכנרת תשכ"ב, צעדת ניווט חיפה
Twelve pins "Hapoel": Tav Hamitamel, 1971 Veidat HaPoel, Kinus benleumi 7, Tslichat Kineret Amamit, Tslichat Kineret 1953 and more

270-060


$25
עשר סיכות ערים וישובים: עשור לאילת, פתח תקוה, עכו, ראשון לציון, צפת, כפר אתא, נצרת, ו 3 תל אביב, עשור, יובל 50 ורגיל
Ten pins, cities and settlements: Asor L'Eilat, Petach Tikva, Acre, Rishon Lezion, Safed, Kfar Ata, Nasareth, 3 of Tel-Aviv,

270-060


$25
עשר סיכות ערים וישובים: עשור לאילת, פתח תקוה, עכו, ראשון לציון, צפת, כפר אתא, נצרת, ו 3 תל אביב, עשור, יובל 50 ורגיל
Ten pins, cities and settlements: Asor L'Eilat, Petach Tikva, Acre, Rishon Lezion, Safed, Kfar Ata, Nasareth, 3 of Tel-Aviv,

270-061


$50
לוט של 12 סיכות "הפועל" תו שחיין מצטיין, כינוס הפועל 1966, צליחת הכנרת עממית, כינוס הפועל 11, כינוס בינלאומי 7, ספורטאי דרגה א', תו שחיין, הקפת התבור, ספורטאי דרגה א, אתלטיקה קלה, צעדת הכנרת תשכ"ו, הקפת הכנרת תשכ"ג, צעדת ניווט חיפה
Lot of 12 pins "Hapoel": Tav Sachyan Mitstayen, Kinus Hapoel 1966, Tslichat Hakineret Amamit, Kinus Hapoel 11, 7, and more

270-061


$50
לוט של 12 סיכות "הפועל" תו שחיין מצטיין, כינוס הפועל 1966, צליחת הכנרת עממית, כינוס הפועל 11, כינוס בינלאומי 7, ספורטאי דרגה א', תו שחיין, הקפת התבור, ספורטאי דרגה א, אתלטיקה קלה, צעדת הכנרת תשכ"ו, הקפת הכנרת תשכ"ג, צעדת ניווט חיפה
Lot of 12 pins "Hapoel": Tav Sachyan Mitstayen, Kinus Hapoel 1966, Tslichat Hakineret Amamit, Kinus Hapoel 11, 7, and more

270-062


$25
עשר סיכות ערים-ישובים בישראל: ת"א ירושלים, כפר שמריהו, נתניה (2), נאות קדומים, נהריה, חיפה 1954, חולון , חיפה (המחלקה לספורט)
Ten pins, cities and settlements in Israel: Tel Aviv, Jerusalem, Kfar Shmaryahu, Natania (2), Neot Kdumim, Naharia, Haifa 1954, Holon, Haifa (sport dept)

270-062


$25
עשר סיכות ערים-ישובים בישראל: ת"א ירושלים, כפר שמריהו, נתניה (2), נאות קדומים, נהריה, חיפה 1954, חולון , חיפה (המחלקה לספורט)
Ten pins, cities and settlements in Israel: Tel Aviv, Jerusalem, Kfar Shmaryahu, Natania (2), Neot Kdumim, Naharia, Haifa 1954, Holon, Haifa (sport dept)

270-063


$50
לוט של 12 סיכות "הפועל": אלוף הפועל, צעדת הכנרת תשכ"ו, צעדת השומרון, הקפת התבור, תו המתעמל, תו השחיין, צליחת הכנרת עממית, אות השחיין ספורט א"י, דרגה א' הרמת משקולות, ועידת הפועל תשל"ב, כנס נציגים י-ם תשי"ח יובל הפועל 1963
Lot of 12 pins "Hapoel": Aluf Hapoel, Tsaadat Hakineret 1966, Tsaadat Hashomron, Hakafat Hatavor, Tav Hamitamel, Tav Hasachyan, tslichat Hakineret and more

270-063


$50
לוט של 12 סיכות "הפועל": אלוף הפועל, צעדת הכנרת תשכ"ו, צעדת השומרון, הקפת התבור, תו המתעמל, תו השחיין, צליחת הכנרת עממית, אות השחיין ספורט א"י, דרגה א' הרמת משקולות, ועידת הפועל תשל"ב, כנס נציגים י-ם תשי"ח יובל הפועל 1963
Lot of 12 pins "Hapoel": Aluf Hapoel, Tsaadat Hakineret 1966, Tsaadat Hashomron, Hakafat Hatavor, Tav Hamitamel, Tav Hasachyan, tslichat Hakineret and more

270-064


$25
ארבע סיכות: אות הספורט II אות הספורט III, מרוץ הלפיד, מכבי, תשל"ד, תשל"ה
Four pins: Ot Hasport II, Ot Hasport III, Merutz Halapid, Maccabi, 1974, 1975,

270-064


$25 | Sold for: $25
ארבע סיכות: אות הספורט II אות הספורט III, מרוץ הלפיד, מכבי, תשל"ד, תשל"ה
Four pins: Ot Hasport II, Ot Hasport III, Merutz Halapid, Maccabi, 1974, 1975,

270-065


$50
לוט 12 סיכות "הפועל": צעדת ניווט תש"ל, חיפה, אלוף הפועל, צעדת הכנרת,הקפת התבור, תו שחיין, ספורטאי דרגה א', צליחת הכנרת עממית, תשכ"ג, כינוס בינלאומי 7, תו קלע, כינוס הפועל ה-6, 1956, ועידת הפועל 1968, כינוס הפועל ה12, 1983
Lot 12 pins "Hapoel": Tsaadat Nivut 1970, Haifa, Aluf Hapoel, Tsaadat Hakineret, Hakafat Hatavor, Tav Sachyan, sportay degree A and more

270-065


$50
לוט 12 סיכות "הפועל": צעדת ניווט תש"ל, חיפה, אלוף הפועל, צעדת הכנרת,הקפת התבור, תו שחיין, ספורטאי דרגה א', צליחת הכנרת עממית, תשכ"ג, כינוס בינלאומי 7, תו קלע, כינוס הפועל ה-6, 1956, ועידת הפועל 1968, כינוס הפועל ה12, 1983
Lot 12 pins "Hapoel": Tsaadat Nivut 1970, Haifa, Aluf Hapoel, Tsaadat Hakineret, Hakafat Hatavor, Tav Sachyan, sportay degree A and more

270-066


$25
לוט של 12 סמלים-מחזיקי מפתחות ישראל, שנות ה90, כולל שש צעדות, שני תעשיה צבאית וארבעה נוספים
Lot of 12 emblems-key holders, Israel, the 1990's including six marches, two from defence industry and four others

270-066


$25
לוט של 12 סמלים-מחזיקי מפתחות ישראל, שנות ה90, כולל שש צעדות, שני תעשיה צבאית וארבעה נוספים
Lot of 12 emblems-key holders, Israel, the 1990's including six marches, two from defence industry and four others

270-067


$120
12 מבלטים לסמלים וסיכות ישראל שנות ה40-60, חזק ונתחזק (אות הספורט), מצטיין, עין גדי, רמת רחל, התאחדות לכדורגל בישראל, יובל התנועה הקיבוצית, שירות בתי הסוהר ונוספים
12 printing blocks for pins and emblems, Israel, the 1940's-1960's: sports, Ein Gedi, Ramat Rachel, etc

270-067


$120
12 מבלטים לסמלים וסיכות ישראל שנות ה40-60, חזק ונתחזק (אות הספורט), מצטיין, עין גדי, רמת רחל, התאחדות לכדורגל בישראל, יובל התנועה הקיבוצית, שירות בתי הסוהר ונוספים
12 printing blocks for pins and emblems, Israel, the 1940's-1960's: sports, Ein Gedi, Ramat Rachel, etc

270-069


$25
לוט 16 תגי יחידה של צה"ל (שונים)
Lot of 16 IDF's varied unit badges

270-069


$25
לוט 16 תגי יחידה של צה"ל (שונים)
Lot of 16 IDF's varied unit badges

270-070


$25
סיכת סמל בסיס חיל אוויר ימי
Pin, emblem of maritme airforce base

270-070


$25
סיכת סמל בסיס חיל אוויר ימי
Pin, emblem of maritme airforce base

270-071


$25
לוט 16 תגי יחידה של צה"ל (שונים)
Lot of 16 IDF's varied unit badges

270-071


$25 | Sold for: $25
לוט 16 תגי יחידה של צה"ל (שונים)
Lot of 16 IDF's varied unit badges

270-072


$25
שתי סיכות: פלמ"ח, קריתי תש"ח-תשכ"ח
Two pins: Palmach, Kiryati 1948-1968

270-072


$25
שתי סיכות: פלמ"ח, קריתי תש"ח-תשכ"ח
Two pins: Palmach, Kiryati 1948-1968

270-073


$25
לוט של 11 דרגות וסמלים, של קצין ששירת בצה"ל חיל חימוש, שנות ה50-60
Lot of 11 ranks and badges of an officer who served in the IDF the ordnance corps, 1950's-60's

270-073


$25
לוט של 11 דרגות וסמלים, של קצין ששירת בצה"ל חיל חימוש, שנות ה50-60
Lot of 11 ranks and badges of an officer who served in the IDF the ordnance corps, 1950's-60's

270-074


$25
חמישה אותות מלחמות ישראל: עצמאות, סיני, ששת הימים, כיפור ושלום הגליל
Five badges, Israel wars: Independence, Sinai, Six days, Yom Kippur and Lebanon war 1982

270-074


$25
חמישה אותות מלחמות ישראל: עצמאות, סיני, ששת הימים, כיפור ושלום הגליל
Five badges, Israel wars: Independence, Sinai, Six days, Yom Kippur and Lebanon war 1982

270-075


$25
לוט 16 תגי יחידה של צה"ל (שונים)
Lot of 16 IDF's varied unit badges

270-075


$25
לוט 16 תגי יחידה של צה"ל (שונים)
Lot of 16 IDF's varied unit badges

270-076


$60
ארבע סיכות ומדליות: מדלית רק כך - אות השבי של האצ"ל, אות "שנית מצדה לא תיפול", סיכת ביתר וסיכת תנועת החירות
Four pins and medals, The Irgun, Beitar, Hacherut movement

270-076


$60 | Sold for: $65
ארבע סיכות ומדליות: מדלית רק כך - אות השבי של האצ"ל, אות "שנית מצדה לא תיפול", סיכת ביתר וסיכת תנועת החירות
Four pins and medals, The Irgun, Beitar, Hacherut movement

270-077


$25
זוג חפתים עשויים כ"א ממטבע 10 אג' תשכ"ח אסימון 2 פר של חב' דרום יהודה (מושחק)
Pair of cufflinks, each made of a coin-token 2 Pr. Drom Yehuda company (frayed)

270-077


$25
זוג חפתים עשויים כ"א ממטבע 10 אג' תשכ"ח אסימון 2 פר של חב' דרום יהודה (מושחק)
Pair of cufflinks, each made of a coin-token 2 Pr. Drom Yehuda company (frayed)

270-078


$40
מגש פליז עגול עם ריקוע סמל המדינה והקדשה לכבוד שנה חדשה, קוטר 49 ס"מ
Round brass tray with hammered State of Israel symbol and dedication for the new year, diameter 49 cm

270-078


$40
מגש פליז עגול עם ריקוע סמל המדינה והקדשה לכבוד שנה חדשה, קוטר 49 ס"מ
Round brass tray with hammered State of Israel symbol and dedication for the new year, diameter 49 cm

270-079


$25
סט קלפי משחק Jacobs Bible Cards הוצ Lion, ישראל, בעיצובו של זאב רבן
Set of Jacobs Bible Cards, by Lion, Israel, designed by Zev Raban

270-079


$25 | Sold for: $25
סט קלפי משחק Jacobs Bible Cards הוצ Lion, ישראל, בעיצובו של זאב רבן
Set of Jacobs Bible Cards, by Lion, Israel, designed by Zev Raban

270-080


$50
חמישה פריטי עץ זית, כ"א עם פלק בעיצובו של זאב רבן: מפצח אגוזים, כד קטן, שני סכיני מכתבים וסרגל, הפלקים עם מראה מגדל דוד (2), קבר רחל (2), תמר וסברס, ישראל, שנות ה30-40
Five olivewood items, each with plaque after design by Zev Raban: nutcracker, small pitcher, two penknives, and a ruler, the plaques showing David's tower (2), Rachel's tomb (2), palm tree and cactus pear

270-080


$50
חמישה פריטי עץ זית, כ"א עם פלק בעיצובו של זאב רבן: מפצח אגוזים, כד קטן, שני סכיני מכתבים וסרגל, הפלקים עם מראה מגדל דוד (2), קבר רחל (2), תמר וסברס, ישראל, שנות ה30-40
Five olivewood items, each with plaque after design by Zev Raban: nutcracker, small pitcher, two penknives, and a ruler, the plaques showing David's tower (2), Rachel's tomb (2), palm tree and cactus pear

270-081


$25
בקבוקון בושם מתכת מצופה ניקל עם סמל מדינת ישראל וכיתוב: "ישראל"
Small nickel plated perfume bottle with symbol of the State of Israel and inscribed "Israel"

270-081


$25
בקבוקון בושם מתכת מצופה ניקל עם סמל מדינת ישראל וכיתוב: "ישראל"
Small nickel plated perfume bottle with symbol of the State of Israel and inscribed "Israel"

270-082


$50
קופסת עץ עם 9 קליפסים לעניבה (3 כסף) ושלוש סימניות לספרים, עם סמלים וכיתובים שונים, ירושלים, שלום, וכן פלקים מראה ירושלים, קבר רחל, דגל ישראל וכד'
Wooden box with 9 tie clips (3 silver), three bookmarks with emblems and inscriptions, Jerusalem, Shalom and plaques showing Jerusalem, Rachel's tomb, Israel flag etc

270-082


$50 | Sold for: $50
קופסת עץ עם 9 קליפסים לעניבה (3 כסף) ושלוש סימניות לספרים, עם סמלים וכיתובים שונים, ירושלים, שלום, וכן פלקים מראה ירושלים, קבר רחל, דגל ישראל וכד'
Wooden box with 9 tie clips (3 silver), three bookmarks with emblems and inscriptions, Jerusalem, Shalom and plaques showing Jerusalem, Rachel's tomb, Israel flag etc

270-083


$25
תיק לטלית ותפילין, עבודת רקמה ירושלמית ע"ג קטיפה עם מראה הכותל המערבי, תחילת המאה ה20, 19X27 ס"מ
Bag for Talith and Tefilin, embroidered on velvet showing the Western wall, early 20th century, 19X27 cm

270-083


$25
תיק לטלית ותפילין, עבודת רקמה ירושלמית ע"ג קטיפה עם מראה הכותל המערבי, תחילת המאה ה20, 19X27 ס"מ
Bag for Talith and Tefilin, embroidered on velvet showing the Western wall, early 20th century, 19X27 cm

270-084


$60
עבודת גילוף עץ צורת שער האריות ירושלים, 30.5X22.5 ס"מ
Carving shaped like the Lion's Gate, Jerusalem, 30.5X22.5 cm

270-084


$60 | Sold for: $60
עבודת גילוף עץ צורת שער האריות ירושלים, 30.5X22.5 ס"מ
Carving shaped like the Lion's Gate, Jerusalem, 30.5X22.5 cm

270-085


$25
סט כלי הגשה לעוגה, תוצ מתאלום, ישראל, כולל: כף הגשה ושש מזלגות
Cake serving set, Metallum, Israel, comprises: server and six cake forks

270-085


$25
סט כלי הגשה לעוגה, תוצ מתאלום, ישראל, כולל: כף הגשה ושש מזלגות
Cake serving set, Metallum, Israel, comprises: server and six cake forks

270-086


$200
כיסוי צלחת מפורצלן (לשמירת חום האוכל) עם סמל משטרת המנדט Palestine Police, קוטר 14.8 ס"מ
Porcelain plate cover (to keep heat of food), with Palestine Police symbol, diameter 14.8 cm

270-086


$200
כיסוי צלחת מפורצלן (לשמירת חום האוכל) עם סמל משטרת המנדט Palestine Police, קוטר 14.8 ס"מ
Porcelain plate cover (to keep heat of food), with Palestine Police symbol, diameter 14.8 cm

270-087


$30
שש כפיות מצופות כסף, תוצ Litvin, באריזה מקורית, ישראל, שנות ה50
Six silverplated teaspoons by Litvin, in original package, Israel, the 1950's

270-087


$30 | Sold for: $35
שש כפיות מצופות כסף, תוצ Litvin, באריזה מקורית, ישראל, שנות ה50
Six silverplated teaspoons by Litvin, in original package, Israel, the 1950's

270-088


$200
כיסוי צלחת מפורצלן (לשמירת חום האוכל) עם סמל משטרת המנדט Palestine Police, קוטר 14.8 ס"מ
Porcelain plate cover (to keep heat of food), with Palestine Police symbol, diameter 14.8 cm

270-088


$200
כיסוי צלחת מפורצלן (לשמירת חום האוכל) עם סמל משטרת המנדט Palestine Police, קוטר 14.8 ס"מ
Porcelain plate cover (to keep heat of food), with Palestine Police symbol, diameter 14.8 cm

270-090


$25
10 תמונות למגילת רות הוצ' שולמית, ירושלים, 1950
זאב רבן, בצלאל
Ten pictures for Ruth scroll, by Shulamit publ., Jerusalem, 1950Zev Raban, Bezalel

270-090


$25 | Sold for: $25
10 תמונות למגילת רות הוצ' שולמית, ירושלים, 1950
זאב רבן, בצלאל
Ten pictures for Ruth scroll, by Shulamit publ., Jerusalem, 1950Zev Raban, Bezalel

270-091


$30
פלק, סבתא, עיצוב בוריס שץ, בצלאל, 6.8X4 ס"מ
Plaque "Grandmother", designed by Bezalel Schatz, Bezalel, 6.8X4 cm

270-091


$30 | Sold for: $45
פלק, סבתא, עיצוב בוריס שץ, בצלאל, 6.8X4 ס"מ
Plaque "Grandmother", designed by Bezalel Schatz, Bezalel, 6.8X4 cm

270-092


$25
פלק כסף "רחל" ליד הבאר לפי זאב רבן, שחוק
Silver plaque "Rachel" near the well, after Zeev Raban, frayed

270-092


$25
פלק כסף "רחל" ליד הבאר לפי זאב רבן, שחוק
Silver plaque "Rachel" near the well, after Zeev Raban, frayed

270-094


$30
תליון עשוי ממטבע ברונזה פרוטה, זמן שלטון הנציב אמביבולוס, 10 לסה"נ, משולב במסגרת כסף
Pendant made of a bronze coin, Pruta, Roman Procurator Ambibolos, 10 CD, integrated in a silver frame

270-094


$30 | Sold for: $45
תליון עשוי ממטבע ברונזה פרוטה, זמן שלטון הנציב אמביבולוס, 10 לסה"נ, משולב במסגרת כסף
Pendant made of a bronze coin, Pruta, Roman Procurator Ambibolos, 10 CD, integrated in a silver frame

270-095


$200
תליון עשוי ממטבע ברונזה פרוטה, שנה שניה של המרד הגדול עם מסגרת ושרשרת זהב 14K, משקל ברוטו 7.8 גרם
Pendant made of bronze coin, Pruta, second year of the great rebelion, with 14K gold frame and chain, total weight 7.8 gm

270-095


$200 | Sold for: $200
תליון עשוי ממטבע ברונזה פרוטה, שנה שניה של המרד הגדול עם מסגרת ושרשרת זהב 14K, משקל ברוטו 7.8 גרם
Pendant made of bronze coin, Pruta, second year of the great rebelion, with 14K gold frame and chain, total weight 7.8 gm

270-096


$50
סיכה-תליון, כסף פיליגרן 900, משובצת באבן חן ורודה, חתומה Jerusalem-ISYA, משקל 31 גרם
Pin-pendant, silver filigree 900, set with pink gemstone, marked Jerusalem-ISYA, 31 gm

270-096


$50
סיכה-תליון, כסף פיליגרן 900, משובצת באבן חן ורודה, חתומה Jerusalem-ISYA, משקל 31 גרם
Pin-pendant, silver filigree 900, set with pink gemstone, marked Jerusalem-ISYA, 31 gm

270-097


$90
ענק כסף, עבודת משכית, ישראל שנות ה60, 92.4 גרם
Silver necklace by Maskit, Israel, the 1960's, 92.4 gm

270-097


$90
ענק כסף, עבודת משכית, ישראל שנות ה60, 92.4 גרם
Silver necklace by Maskit, Israel, the 1960's, 92.4 gm

270-100


$120
שמן על בד, נוף ימי, חתום, 72X101
אבניאל מרדכי 1900-1989
Oil on canvas, seascape, signed, 72x101Avniel Mordechai 1900-1989

270-100


$120 | Sold for: $120
שמן על בד, נוף ימי, חתום, 72X101
אבניאל מרדכי 1900-1989
Oil on canvas, seascape, signed, 72x101Avniel Mordechai 1900-1989

270-101


$25
גואש, נשים בנוף, חתום, 52X15
אוהלי שאול 1922-2003
Gouache, women in a landscape, signed, 52x15Ohali Shaul 1922-2003

270-101


$25
גואש, נשים בנוף, חתום, 52X15
אוהלי שאול 1922-2003
Gouache, women in a landscape, signed, 52x15Ohali Shaul 1922-2003

270-102


$120
שמן על לוח, חוף ים, חתום 23X35
אוסטרובסקי ויקטור
Oil on panel, sea shore, signed, 23X35Ostrovsky Victor

270-102


$120 | Sold for: $120
שמן על לוח, חוף ים, חתום 23X35
אוסטרובסקי ויקטור
Oil on panel, sea shore, signed, 23X35Ostrovsky Victor

270-103


$70
אקוורל, דומם, חתום 1966 28.5X20.5
אלתר שלמה נ. 1936
Aquarelle, still life, signed 1966, 28.5X20.5Alter Shlomo b. 1936

270-103


$70
אקוורל, דומם, חתום 1966 28.5X20.5
אלתר שלמה נ. 1936
Aquarelle, still life, signed 1966, 28.5X20.5Alter Shlomo b. 1936

270-104


$25
ליטוגרפיה, בתים ביער חורפי חתום, 47X31
אנטולי קפלן 1902-1980
Lithograph, houses in a wood in winter, signed, 47X31 cmAnatoly Kaplan 1902-1980

270-104


$25 | Sold for: $45
ליטוגרפיה, בתים ביער חורפי חתום, 47X31
אנטולי קפלן 1902-1980
Lithograph, houses in a wood in winter, signed, 47X31 cmAnatoly Kaplan 1902-1980

270-105


$35
שמן על בד, נוף עירוני, חתום 1958, פגמים, 60X31
ארבל נחום 1926-2010
Oil on canvas, cityscape, signed, damages, 60x31Arbel Nachum 1926-2010

270-105


$35
שמן על בד, נוף עירוני, חתום 1958, פגמים, 60X31
ארבל נחום 1926-2010
Oil on canvas, cityscape, signed, damages, 60x31Arbel Nachum 1926-2010

270-106


$25
אקוורל, יער, חתום, 30X22
ארבל נחום 1926-2010
Aquarelle, forest, signed, 30x22Arbel Nachum 1926-2010

270-106


$25
אקוורל, יער, חתום, 30X22
ארבל נחום 1926-2010
Aquarelle, forest, signed, 30x22Arbel Nachum 1926-2010

270-107


$50
שמן על לוח, תרנגול, חתום 36X28
אריכא עמוס נ. 1933
Oil on panel, Rooster, signedAricha Amos b. 1933

270-107


$50 | Sold for: $50
שמן על לוח, תרנגול, חתום 36X28
אריכא עמוס נ. 1933
Oil on panel, Rooster, signedAricha Amos b. 1933

270-108


$60
חיתוך עץ, דיוקן איש, חתום 13X13
בודקו יוסף 1888-1940
Woodcut, man's portrait, signedBudko Joseph1888-1940

270-108


$60 | Sold for: $65
חיתוך עץ, דיוקן איש, חתום 13X13
בודקו יוסף 1888-1940
Woodcut, man's portrait, signedBudko Joseph1888-1940

270-109


$90
חיתוך עץ, דיוקן אישה זקנה, חתום, 21X17
בודקו יוסף 1888-1940
Woodcut, old woman's portrait, signedBudko Joseph1888-1940