224-1026


$25
רישום פחם, דיוקן גבר
Charcoal drawing, man’s portrait

224-1400


$75
שמן על מזוניט, אנשים בשלג
Oil on Masonite, people in the snow

224-1401


$1500
שמן על עץ, ישו מגרש את חלפני הכספים מבית המקדש, אסכולה הולנדית, המאה ה17
Oil on wood, Jesus driving out the money changers from the temple, Dutch School, 17th century

224-1402


$30
קריקטורה, הדפסה ליטוגרפית בעניין הסכמי מינכן
Caricature, lithograph print, regarding the Munich Agreement

224-1403


$500
שמן על בד, נוף עיר אירופאית, חתום oil on canvas, european town, signed
Antcher Isaac 1899-1992
Oil on canvas, European town, signed

224-1404


$25
ליטוגרפיה, שחור-לבן, קהל בתערוכה חתום AP
Bishof Maris
Black & white lithograph, audience at an exhibition, signed AP

224-1405


$300
שמן על בד, נוף סוריאליסטי לא חתום
Bishof Maris
Oil on canvas, surrealistic landscape, not signed

224-1406


$25
ליטוגרפיה, שחור-לבן, אמן בסטודיו חתום AP
Bishof Maris
Black & white lithograph, artist in the studio, signed AP

224-1407


$25
ליטוגרפיה, שחור-לבן, לירות חץ בתפוח חתום AP
Bishof Maris
Black & white lithograph, shooting an arrow at an apple, signed AP

224-1408


$25
ליטוגרפיה, שחור-לבן, אדם בתערוכה חתום AP
Bishof Maris
Black & white lithograph, man at an exhibition, signed AP

224-1409


$600
שמן על עץ, נוף, חתום
Breard Georges 1873-?
Oil on panel, scenery, signed

224-1410


$1200
ליטוגרפיה צבעונית חתום 132/150 Composition with Stabile
Calder Alexander 1898-1976
colored lithograph, Composition with Stabile, signed 132/150

224-1411


$50
שמן על בד, איכר אינדיאני חתום
Campos
Oil on canvas, Indian farmer, signed

224-1412


$50
שמן על בד, רחוב בכפר פרואני חתום
Campos
Oil on canvas, Peruvian village road, signed

224-1413


$120
ליטוגרפיה, עירום אישה עם פרחים חתום בלוח
Chagall Marc 1887-1985
Lithograph, female nude with flowers, signed on plate

224-1414


$300
ליטוגרפיה, La Somnambule חתום בלוח 1945
Chagall Marc 1887-1985
Lithograph, La Somnambule, signed on plate 1945
Chagall Marc

224-1415


$120
ליטוגרפיה, תערוכה Galerie Maeght, 1962
Chagall Marc 1887-1985
Lithograph, exhibition Galerie Maeght, 1962

224-1416


$40
רישום דיוקן "ויבוא לציון גואל" 1902
Cohn Julius
Cohn Julius, Portrait drawing, 1902
Cohn Julius

224-1417


$50
שמן על בד, פנים בית כפרי בפרו חתום
Cuya
Oil on canvas, interior of a Peruvian farm house, signed

224-1418


$25
תחריט נחושת, באר עם חמניה חתום
Flychter G
Copper engraving, well with sunflower, signed

224-1419


$500
רישום עפרון, איש בכתונת חתום
Israels Josef 1824-1911
Pencil drawing, man in nightshirt, signed

224-1420


$280
שמן על בד, אם עם ילדיה,
Josef Israels (attr. מיוחס ל)
Oil on canvas, mother and her children

224-1421


$350
כד קרמיקה - פסל, צורת איש מזוקן, לא חתום (פגם מתוקן)
Kaplan Anatoli 1902-1988 (attr. מיוחס ל)
Ceramic jug sculpture, bearded man shaped, not signed, (repaired damage)

224-1422


$240
שמן על עץ, גשר בשקיעה,
Kaufmann Philip 1888-1969
Oil on wood, bridge at sunset

224-1423


$350
שמן על בד, נוף אגם, פגום
Koszkol Jeno 1868- 1935
Oil on canvas, lake scape, damaged

224-1424


$3000
רישום פחם, נוף כפרי, חתום
Liebermann Max 1847-1935
Carbon drawing, country view, signed

224-1425


$450
שמן על לוח, נשים ביער, חתום
Lipot Hermann 1884-1972
Oil on panel, women in forest, signed

224-1426


$20000
גואש על נייר, סוס
Marino Marini 1901-1980
Gouache on paper, equine

224-1427


$90
כרזה ליטוגרפית של Galerie Maeght לתערוכה של Miro, דפוס Arte" פאריז, 1976
Miro Joan 1893-1983
Lithograph poster of the Galerie Maeght for the Miro exhibition, Arte print, Paris 1976

224-1428


$300
הכנה גרפית ע"ג צלולויד לסרט פופאי המלח, צבוע ביד, מס 118 מס"ה 500, חתום ע"י האמן
Myron Waldman 1908-2006
Graphic preparation on celluloid film, Popeye the Sailorman, hand painted, no’ 118 from a total of 500, signed by the artist

224-1429


$200
ברונזה, נגן קונטרה בס, חתום
Nortes
Bronze, contrabass player, signed

224-1430


$6000
רישום, ילד קורא, כתמי חלודה מקור: Christie's, sale - Antoine 21.2.1978
Piazzetta Giovanni Battista 1682-1754
Drawing, a child reading, foxing

224-1431


$200
ליטוגרפיה, זר פרחים, חתום בלוח 21.4.58
Picasso Pablo 1881-1973
Lithograph, bunch of flowers, signed on plate, 21.4.58

224-1432


$50
שמן על בד, ילדת אינדיו מחונון חתום
Ruiz
Oil on canvas, Indio girl from Junin, signed

224-1433


$50
שמן על בד, אישה אינדיאנית עם לאמות, חתום 76
Ruiz
Oil on canvas, Indian woman with Llamas, signed 76

224-1434


$50
תחריט פלדה, תמונה מתוך המחזה "כטוב בעיניכם" "As you like it", של שקספיר, המאה ה19 (פגמים)
Sam Maddison
Steel engraving, from the Shakespearean play “As you like it”, 19th century (damages)

224-1435


$5000
רישום ספיה, ראש פסל אישה מקור The Mestral de Saint Sahorin collection, נקנה ב Christie's ב21.2.1978
Tiepolo Giovani Battista 1696-1770
Sepia drawing, head of a statue of a woman

224-1436


$1600
דו צדדי: צד א רישום, עירום גבר שוכב צד שני טיוטת רישום, ידיים, נקנה ב - Christies "דניאל", 11.12.1980
Tintoretto Domenico (attr. מיוחס ל)
drawing on both sides: side a male nude, side b draft of hands, bought at Christie's "Daniel" sale, 11.12.1980

224-1437


$200
פיגורת קרמיקה, דמות חתום 7.11.45
Ceramic figurine, figure, signed 7.11.45

225-1005


$25
ליטוגרפיה, ראשי תרנגולים
Lithograph, rooster heads

225-1014


$25 | Sold for: $25
תחריט, סצינת פונדק
Engraving, inn scene

225-1023


$25
ליטוגרפיה, תרנגולת ואפרוחיה
Lithograph, hen and chicks

225-1032


$25
ליטוגרפיה, ראש תרנגול חלודה
Lithograph, rooster head, foxing

225-1045


$25
ליטוגרפיה, עיזים, חלודה
Lithograph, goats,foxing

225-1053


$25 | Sold for: $25
ליטוגרפיה, שועלים חלודה
Lithograph, foxes, foxing

225-1064


$25
ליטוגרפיה, ברווזונים, חלודה
Lithograph, ducklings, foxing

225-1073


$25
ליטוגרפיה, ברווז, חלודה
Lithograph, duck, foxing

225-1085


$25 | Sold for: $30
ליטוגרפיה, שני חתולים, חלודה
Lithograph, two cats, foxing

225-1095


$25
תחריט נחושת עם אקוורל, ארמון הקרדינל קולון, רומא
Copper engraving with aquarelle," Le Palais du Cardinal Colone a Rome"

225-1102


$25 | Sold for: $30
ליטוגרפיה עם אקוורל, פרות, חלודה
Lithograph with aquarelle, cows, rust

225-1108


$25 | Sold for: $25
שני תחריטי נחושת עתיקים צבועים באקוורל צמחים
Two antique engravings painted with aquarelle, plants

225-1117


$25 | Sold for: $45
צילום הדפס, הצצה לגטו הלונדוני יהודים בשוק Wentworth, סוף המאה ה19
Photograph print, peek at the London Ghetto, Jews at Wentworth market, late 19th c

225-2122


$200 | Sold for: $220
שמן על בד, דומם עם תוכי סגנון הולנדי
Oil on canvas, still life with parrot, Dutch style

225-2123


$200 | Sold for: $200
שמן על בד, נוף כפרי עם נהר
Oil on canvas, rural landscape on a river

225-2124


$120
שמן על בד, דומם, פרחים
Oil on canvas, still life, flowers

225-2125


$200
שמן על לוח, מופשט,
Oil on panel, abstract

225-2126


$70 | Sold for: $70
שמן על בד, דיוקן גברת עם כובע
Oil on canvas, portrait of a lady with a hat

225-2127


$40
תחריט עם אקוורל, ארמון הלובר פגמים
Engraving with aquarelle, Louvre Palace, damages

225-2128


$200
שמן על עץ, חוות סוסים תחילת המאה ה19, עם מסגרת של התקופה (פגמים)
Oil on wood, horse farm, early 19th c, periodic frame (damages)

225-2129


$80 | Sold for: $450
ציור שמן על עץ, דיוקן גברת המאה ה19
Oil painting on wood, portrait of a lady, 19th c

225-2130


$70 | Sold for: $70
פלק "מנורה", חתום בלוח Salvador Dali
Plaque (Menorah), signed on plate, Salvador Dali

225-2131


$200
פסל, איש על כיסא
Sculpture, man on a chair

225-2132


$180 | Sold for: $180
שמן על בד, איש יושב,
Oil on canvas, seated man

225-2133


$260
רישום עפרון, אנשים בפונדק סגנון הולנדי של המאה ה17
Pencil drawing, people at an inn, 17th c Dutch style

225-2134


$40 | Sold for: $40
שמן על לוח, דיוקן נערה דרום אפריקה
Oil on panel, portrait of a young girl, South Africa

225-2135


$120
רישום פסטל, איש ונערה, חתום
Pastel drawing, man and young girl, signed

225-2136


$25
תחריט, מדרגות כנסיית השילוש הקדוש חתום
Engraving, the steps of the Church of the Holy Trinity, signed

225-2137


$200
שמן על מזוניט, בתים, חתום
Oil on masonite, houses, signed

225-2138


$50 | Sold for: $170
שמן על בד, פני גבר, חתום 1920
Oil on canvas, face of a man, signed 1920

225-2139


$90
שמן על מזוניט, אם עם תינוק
Oil on Masonite, mother and baby

225-2140


$200
שמן על מזוניט, עירום אישה
Oil on Masonite, female nude

225-2141


$200
שמן על מזוניט, אם עם תינוק
Oil on Masonite, mother and baby

225-2142


$100
טוש עם עפרונות צבעוניים, "מפה" לא חתום, פגום מאד
Ink with crayons “Map”, not signed, severely damaged

225-2145


$25 | Sold for: $65
ליטוגרפיה, שחור-לבן, שתי נשים חתום AP
Black & white lithograph, two women, signed AP

225-2146


$25 | Sold for: $65
ליטוגרפיה, שחור-לבן, קבצן בתערוכה חתום AP
Black & white lithograph, bagger at an exhibition, signed AP

225-2147


$25 | Sold for: $60
ליטוגרפיה, שחור-לבן, אמן בסטודיו חתום AP
Black & white lithograph, artist in the studio, signed AP

225-2148


$50
אקוורל, איש ומלאך, חתום
Aquarelle, man and angel, signed

225-2149


$50 | Sold for: $50
אקוורל, מונופרינט, קהל, חתום
Aquarelle, monoprint, audience, signed

225-2150


$50 | Sold for: $50
שמן על בד, מופשט, חתום
Oil on canvas, abstract, signed

225-2151


$200
כרזה ליטוגרפית של תערוכה בגלריה Maeght, Juin-Juillel, 1962
Lithograph poster for an exhibition of the Maeght gallery, Juin-Juillel, 1962

225-2152


$200 | Sold for: $200
ליטוגרפיה, זוג בונציה חתום 1956 מס 61/150
Lithograph, couple in Venice, signed 1956, no’ 61/150

225-2153


$25
ליטוגרפיה, הבאת ארון מתים הדפסה פגומה כפולה, חתום בלוח
Lithograph, delivering a coffin, damaged double print, signed on plate

225-2154


$140
שמן על מזונית, נערה יושבת על ספסל חתום
Oil on Masonite, young girl seated on a bench, signed

225-2155


$70 | Sold for: $70
שמן על עץ, אישה על סוס, חתום
Oil on wood, woman on horseback, signed

225-2156


$35 | Sold for: $95
פסטל על נייר, דיוקן גבר, חתום
Pastel on paper, portrait of a man, signed

225-2157


$60 | Sold for: $60
גואש על קרטון, מלאך מנגן בנבל, חתום
Gouache on cardboard, angel playing the harp, signed

225-2158


$25 | Sold for: $75
אקוורל, על גדות הסן, חתום
Aquarelle, on the banks of the Seine, signed

225-2410


$25 | Sold for: $65
תחריט נחושת, בדיקת חמץ 1780 בערך
Copper engraving, Chametz Check, approx. 1780

225-2412


$50
גירי שמן, קדוש, חתום
Oil crayon, saint, signed

225-2413


$100
שמן על מזוניט, פני אישה חתום
Oil on Masonite, face of a woman, signed

225-2414


$100
שמן עם קולאז' על קרטון, אישה עם מניפה,
Oil with collage on cardboard, woman with a fan

225-2415


$50
פסטל, גבר יושב, חתום
Pastel, seated man, signed

225-2416


$50
פסטל, אישה בהליכה כפופה חתום
Pastel, woman walking bent down, signed

225-2417


$80
ציור על גבי זכוכית, דיוקן חתום
Glass painting, portrait, signed

225-2418


$50
אקוורל, ציפור, חתום
Aquarelle, bird, signed

225-2419


$500
רישום טוש עם אקוורל שחור חתום
Ink and black aquarelle drawing, signed

225-2420


$900
גואש, דמות אישה, חתום
Gouache, female figure, signed

225-2421


$600
רישום פחם, עיצוב לכרזה "Kde Domov Muj, 28.10.1939 איפה ביתי, חתום פעמיים
Charcoal drawing, poster design “Kde Domov Muj” signed twice, 28.10.1939

225-2422


$300
רישום פחם, רקדניות, לא חתום
Charcoal drawing, female dancers, not signed

225-2423


$50
גואש, עיירה, חתום
Gouache, small town, signed

225-2424


$500 | Sold for: $700
ליטוגרפיה, עירום אישה, חתום 41/100
Lithograph, female nude, signed 41/100

225-2425


$300
שמן על בד, נוף, חתום
Oil on canvas, landscape, signed

225-2426


$25
תחריט עץ The Jews infant School Ballet Williss Roons
Wood engraving, The Jews Infant School Ballet Williss Roons

225-2427


$140 | Sold for: $240
שמן על בד מוצמד לקרטון, אם עם ילדה, חתום
Oil on canvas attached to cardboard, mother and child, signed

225-2428


$300
שמן על עץ, נוף עיר ליד נהר אסכולת האג, חתום
Oil on wood, cityscape near a river, Haag School, signed

225-2429


$25 | Sold for: $45
טוש עם אקוורל, זוג, חתום
Ink with aquarelle, couple, signed

225-2430


$220
עפרונות צבעוניים, עירום אישה
Crayons, female nude

225-2431


$150
שמן על בד, עגלה עם שוורים חתום, םגמים
Oil on canvas, cart with oxen, signed, damages

225-2432


$700
שמן על בד, איכרים בשדה חתום
Oil on canvas, peasants in the field, signed

225-2433


$450
אקוורל, פסטורליה, גן עם עצים חתום
Aquarelle, pastoral, garden with trees, signed

225-2434


$100
פסטל, אישה מאכילה ציפורים חתום
Pastel, woman feeding birds, signed

225-2435


$120
שמן על לוח, דומם פרחים
Oil on panel, still life flowers

225-2436


$25 | Sold for: $60
אקוורל, אישה בשמלת ערב מול נוף אגם, חתום
Aquarelle, woman in evening dress facing a lake scape, signed

225-2437


$200
שמן על מזוניט,
Oil on Masonite

225-2438


$70
שמן על בד, דיוקן גבר, חתום
Oil on canvas, portrait of a man, signed

225-2439


$25
תחריט עץ, בדיקת המהגרים היהודים בליברפול, לפני עזיבתם (לארה"ב)
Wood engraving, checking of Jewish immigrant in Liverpool, prior to their departure (for the USA)

225-2440


$100 | Sold for: $1100
שמן על בד, "חגיגת רחוב" פגום
Oil on canvas, “Street festival”, damaged

225-2441


$25
ליטוגרפיה, נוף כפרי, חתום
Lithograph, rural landscape, signed

225-2442


$5000
שמן על עץ, נוף, סימון מכירה בגב התמונה של כריסטיז, שנות ה50-60
Oil on wood, landscape, Christies’, 1950’s-60’s

225-2443


$25 | Sold for: $25
שמן על לוח, סוריאליסטי "אמבטיה" חתום
Oil on panel, surrealist, “Bathtub”, signed

225-3152


$150 | Sold for: $150
שמן על בד, אישה טווה חוטי משי
Oil on canvas, woman spinning silk thread

225-3153


$150 | Sold for: $150
שמן על בד, יהודי חולף על פני נשים חתום
Oil on canvas, a jewish man walking by women, signed

225-3154


$50 | Sold for: $50
שמן על קרטון, נוף רוסי, חתום
Oil on cardboard, Russian landscape, signed

225-3155


$50
שמן על בד, פירות
Oil on canvas, fruit

225-3156


$50 | Sold for: $50
שמן על בד, אישה עם כבשים
Oil on canvas, woman with sheep

225-3157


$50
שמן על בד, עגלת סוסים עם נוסעים פגום
Oil on canvas, horse drawn wagon with passengers, damaged

225-3158


$100
שמן על בד, נוף הררי שוויצרי
Oil on canvas, Swiss alpine landscape

225-3159


$50 | Sold for: $85
שמן על מזונית, טרויקה בשלג חתום ברוסית
Oil on Masonite, troika in the snow, signed in Russian

225-3160


$25 | Sold for: $25
שמן על מזונית, חתן וכלה חתום ברוסית
Oil on Masonite, bride and groom, signed in Russian

225-3161


$40
שמן על בד, נוף יער, חתום ברוסית
Oil on canvas, woodland landscape, signed

225-3162


$40
שמן על בד, עגלה עם שוורים
Oil on canvas, wagon with oxen

225-3163


$25
שמן על מזונית, נגן כינור כליזמר, חתימה לא ברורה
Oil on Masonite, fiddler, Klezmer, unclear signature

225-3164


$50
שמן על בד, ערבות שלג
Oil on canvas, snowy plains

225-3165


$25
אקוורל, סחלב, לא חתום
Aquarelle, orchid, not signed

225-3166


$50
שמן על בד, סירה טובעת בים
Oil on canvas, boat sinking at sea

225-3167


$280
שמן על בד מוצמד ללוח
Oil on canvas attached to panel

225-3168


$50 | Sold for: $50
שמן על בד, דמות רב
Oil on canvas, rabbi

225-3169


$40 | Sold for: $150
שמן על דיקט, אישה זקנה
Oil on plywood, old woman

225-3170


$100
שמן על בד, משה ועגל הזהב
Oil on canvas, Moses and the golden calf

225-3171


$25 | Sold for: $25
אקוורל, אישה וגבר בחדר
Aquarelle, man and woman in a room

225-3172


$150
שמן על בד, רחוב עם אנשים חתום
Oil on canvas, street with people, signed

225-3173


$200
שמן על בד, נוף בכחול, חתום
Oil on canvas, landscape in blue, signed

225-3174


$200
שמן על בד, טירה אוסטרית חתום
Oil on canvas, Austrian castle, signed

225-3175


$100 | Sold for: $100
שמן על בד, עגלה עם שוורים חתום
Oil on canvas, wagon with oxen, signed

225-3176


$25
עפרונות צבעוניים, כנסיה
Crayons, church

225-3177


$50
אקוורל, טבע דומם, חתום
Aquarelle, nature, still life, signed

225-3178


$50
שמן על בד, עירום אישה חתום
Oil on canvas, female nude, signed

225-3179


$100
שמן על לוח, דבורה, חתום
Oil on panel, bee, signed

225-3180


$50 | Sold for: $50
שמן על בד, ונציה, נוף בתים חתום 1938
Oil on canvas, Venice, landscape of houses, signed 1938

225-3181


$50 | Sold for: $50
שמן על לוח, יער עם אגם חתום
Oil on panel, woodland with lake, signed

225-3182


$50
שמן על דיקט, נוף הרים עם בקתות חתום
Oil on plywood, mountain scape with cabins

225-3183


$50 | Sold for: $375
שמן על בד, דומם, חתום
Oil on canvas, still life, signed

225-3184


$50 | Sold for: $50
אקוורל, פני נשים, חתום
Aquarelle, women’s faces, signed

225-3185


$40 | Sold for: $40
שמן על לוח, איש עם מוצץ, חתום
Oil on panel, man with pacifier, signed

225-3186


$50 | Sold for: $50
שמן על בד, גברים במסבאה
Oil on canvas, men in a pub

225-3187


$50 | Sold for: $80
שמן על בד, אישה מאכילה עיזים חתום
Oil on canvas, woman feeding goats, signed

225-3188


$50 | Sold for: $50
שמן על לוח, שדה עם ערימות חציר חתום
Oil on panel, field with haystacks, signed

225-3189


$100
שמן על בד, נוף נחל, חתום
Oil on canvas, landscape of a stream, signed

225-3191


$50
שמן על לוח, סערה בים, חתום
Oil on panel, storm at sea, signed

225-3192


$120 | Sold for: $190
שמן על בד, אגרטל פרחים, חתום
Oil on canvas, flower vase, signed

225-3193


$100
שמן על בד, סירות דייג, חתום
Oil on canvas, fishing boats, signed

225-3194


$50
שמן על בד, עירום אישה
Oil on canvas, female nude

225-3195


$100
שמן על דיקט, נוף כפרי, חתום
Oil on plywood, rural landscape, signed

225-3196


$50
שמן על בד, שלוש נשים יושבות חתום
Oil on canvas, three seated women, signed

225-3197


$50 | Sold for: $200
שמן על בד, נוף כפרי, חתום 1883 פגמים
Oil on canvas, rural landscape, signed 1883, damages

225-3198


$100
שמן על בד, יהודי זקן, חתום
Oil on canvas, old Jew, signed

225-3199


$40 | Sold for: $100
שמן על לוח, יהודי עם טלית חתום
Oil on panel, Jew with Talit, signed

225-3200


$25 | Sold for: $55
שמן על בד, נוף כפרי, חתום
Oil on canvas, rural landscape, signed

225-3201


$500
רישום ספיה על נייר, דמות אישה חתום ומתוארך 1748, חתימה לא מזוהה
Sepia drawing on canvas, portrait of a woman, signed and dated 1748 , signature unidentified

227-612


$50 | Sold for: $65
שמן על בד, מרפסת על חוף הים חתימה לא ברורה
Oil on canvas, veranda on the seaside, unclear signature

227-613


$50 | Sold for: $100
שמן על קרטון, דומם (קומקום על פתיליה)
Oil on cardboard, kettle on a kerosene burner

227-614


$50
שמן על מזונית, דומם, ספר וקרן יער
Oil on masonite, sill life, book and a bugle

227-615


$25 | Sold for: $25
ליטוגרפיה, מופשט, חתום PA 1966
Lithograph, abstract, signed P.A., 1966

227-616


$50
שמן על בד, דמדומים בכפר צפון אירופאי פגום
Oil on canvas, northern European village at dusk, damaged

227-617


$50 | Sold for: $55
שמן על בד, דומם פרחים, לא חתום
Oil on canvas, floral still life, not signed

227-618


$50 | Sold for: $65
שמן על בד, אם וילדה בחדר, לא חתום
Oil on canvas mother and child in a room, not signed

227-619


$50
שמן על קרטון, דומם, פרחים
Oil on cardboard, floral still life

227-620


$50
שמן על בד, מופשט,
Oil on canvas, abstract

227-621


$25 | Sold for: $25
ליטוגרפיה, קומפוזיציה, 29/100
Lithograph, composition, 29/100

227-622


$40
ליטוגרפיה, נשים כפריות, חתום 1971, עם כיתוב בבולגרית , מס' 14/40
Mana Parmulova
Lithograph, village women, signed 1971, with writing in Bulgarian, numbered 14/40

227-623


$50
שמן על בד, נוף עם עצים
Oil on canvas, landscape with trees

227-624


$50 | Sold for: $75
אקוורל, סוסים וחתולים, חתום
Jamolet M.
Aquarelle, horses and cats, signed

227-625


$50
שמן על קרטון, אישה שחורה חתום
Nasuadoa G.
Oil on cardboard, black woman, signed

227-626


$25
שמן על בד, נוף סוריאליסטי חתום
Dani A.
Oil on canvas, surrealist landscape, signed

227-627


$60
שמן על בד, מופשט,
David
Oil on canvas, abstract

227-628


$100 | Sold for: $100
שמן על בד, תרנגולים, חתום
David
Oil on canvas, roosters, signed

227-629


$25
שמן על בד, מופשט, חתום
Gisa
Oil on canvas, abstract, signed

227-630


$50
פסטל, דמויות, חתום 87
Kagaj
Pastel, figures, signed 87

227-631


$2600
פסל, עבודת פרספקס, דג אוכל דג חתום, מס' 2 מס"ה 45
Marisol (Escobar)
Perspect sculpture, fish eating fish, signed 2/45

227-632


$90 | Sold for: $110
שמן על בד מוצמד לקרטון, פנים חדר, חתום
Mironscu I.
Oil on canvas attached to cardboard, room interior, signed

227-633


$50
שמן על מזונית, נוף עם אגם, חתום
Streichen J.
Oil on Masonite, landscape with lake, signed

227-634


$50 | Sold for: $180
שמן על מזונית, דו-צדדי, דיוקן גבר ודיוקן נערה, חתום 1894 פגמים
Sutz A.
Oil on masonite, bilateral, portrait of a man and portrait of a young girl, signed 1894, damages

229-2155


$400
רישום טוש, שלוש נערות נרכש אצל Christies, מכירת Digby, לוט 425, 14.4.82
Corot Camille Jean Baptiste 1796-1875 attr.
Ink drawing, Three girls, purchased at Christies, Digby Auction, 14.4.82, lot 425Corot Camille Jean Baptiste 1796-1875 (attr.)

229-2156


$200 | Sold for: $200
עבודת ריקוע "נגנית השמש" 1967
Hammered metal art work “Saules muzika”, 1967

229-2157


$200
פסל מתכת "פאזל" חתימה לא ברורה
Composable metal sculpture, unclear signature

229-2158


$200 | Sold for: $240
חמישה תחריטים צבועים ביד ע"פ ציור קיר (פרסקו) "סעודת האלים", 40X67+41X68+40.5X68+39X71.5+38.5X71
Five hand colored engravings, after a fresco “feast of the divinities” , 40X67+41X68+40.5X68+39X71.5+38.5X71

229-2159


$4000
שמן על בד, רועים עם פרות אסכולה פלמית
Oil on canvas, cattle herds with cattle, Flemish shool

229-2160


$6000
שמן על בד, קומפוזיציה סוריאליסטית חתום
Berg Adam
Oil on canvas, "Superstring", surrealistic compositionBerg Adam

229-2161


$400
רישום עם טוש לבן, אישה עם סל פגמים וחלודה,
Bonheur Rosa 1822-1899
Drawing with white ink, a woman carrying a basket (damages and foxing)Bonheur Rosa 1822-1899

229-2162


$500
אקריליק על נייר, דמות בחלון חתום 77
Borgoni
Acrylic on paper, a pigure in the window, signed 77Borgoni