271-586


$100
רישום פחם, תינוק, חתום 53 35X25
1905 -1981 Berni Antonio
Carbon drawing, a baby, signed 53, 35X251905 -1981 Berni Antonio

271-587


$25
תצריב עם עפרונות צבעוניים חתום, 11X16
Caden
Etching with colored pencils, signed, 11X16Caden

271-588


$190
ליטוגרפיה, סוס ליד מפל מים חתום, 60X45
Dali Salvador 1904-1989
Lithograph, horse next to waterfall, signed, 60X45Dali Salvador 1904-1989

271-589


$220
ליטוגרפיה, נוף סוריאליסטי עם פרפרים, חתום, 90X60
Dali Salvador 1904-1989
Lithograph, surreal view with butterflies, signed, 90X60Dali Salvador 1904-1989

271-590


$3000
הדפס עץ, רחוב בפאריז 1918 חתימת האמן מצד שמאל, פגמים, חלק עליון מודבק לפספרטו, 55X41
Lyonel Feininger 1871-1956
Woodcut, a street in Paris, 1918, with artist's signature on bottom left, damaged, top part sticked to the cardboard, 55X41Lyonel Feininger 1871-1956

271-591


$120
אקוורל, מתרחצים באגם, חתום 29X44
Pellegrini
Watercolor, swimmers in a lake, signed, 29X44Pellegrini

271-592


$3200
אוגדן עם 67 ליטוגרפיות של עבודות האמן מהן צבעוניות, ושחור לבן, מס 104 ממהדורה של 666, בטכניקה שפותחה ע"י G. Dietz, גודל כל עבודה 32X24, מהדורת 1970 Le fout du bonheur, trois Carnets du d'Atelier, texte de Jean Marcenac, ed Centre d'Art,
Pablo Picasso 1881-1973
Folder with 67 Lithographs, some colored, some black-white, no 104 of edition of 666, in technique developed by G. Dietz, each work 32X24Pablo Picasso 1881-1973

271-593


$5000
ליטוגרפיה צבעונית Art et Solidarite מתוארך 4.10.60, חתומה בלוח וביד, 65.5X50
Pablo Picasso 1881-1973
Colored lithograph Art et Solidarite, dated 4.10.60, signed on plate and by hand, 65.5X50Pablo Picasso 1881-1973

271-594


$5000
פסטל, כנסיה בכפר, חתום, 21X30
Camille Pissaro 1830-1903
Pastel drawing, a church in the village, signed, 21X30Camille Pissarro

271-595


$150
שמן על בד, יהודי יושב, חתום 74X53
Sabin
Oil on canvas, a jewish man seated, signed, 74X53Sabin

271-596


$50
אקוורל, דמויות רחוב מזרחיות חתום, 59X41
Sain Paul 1853-1908
Aquarelle, oriental street figures, signed, 59x41Sain Paul 1853-1908

271-597


$50
אקוורל, דמויות רחוב מזרחיות חתום, 59X41
Sain Paul 1853-1908
Aquarelle, oriental street figures, signed, 59x41Sain Paul 1853-1908

271-598


$200
פסטל, שני ילדים , חתום 66, 28X28
1907-1983 Raul Schurjin
Pastel drawing, two children, signed 66, 28X281907-1983 Raul Schurjin

271-599


$90
שמן על בד, סירות דיג בנמל חתום, 46X61 ס"מ
Strauss Andre 1885-1971
Oil on canvas, fishing boats in the harbour, signed, 46X61 cmStrauss Andre 1885-1971

271-600


$75
שמן על בד, כנסיה בככר, חתום, 46X55 ס"מ
Zezzos George1883-1959
Oil on cancas, a church in the sqaure, signed, 46X55 cmZezzos George1883-1959