224-2370


$40
ספר היובל למלאת חמישים שנה ליסוד פתח תקוה, תרל"ח-תרפ"ח, אסף את החומר י. יערי, ערך מ. חריזמן, ת"א תרפ"ט (1929)
Sefer Hayovel upon the 50th anniversary to the founding of Petah Tikva 5638-5688, collector of material J. Yaari, edited M Kharizman, Tel Aviv 5689, 1929

224-2371


$80
ארץ ישראל, כלכלתה, וסחר חוץ סימפוזיון מוקדש לבעיות ופיתוח הסחר בין ארץ ישראל וברית המועצות, 1944, רוסית, כולל כתובות בא"י, פרסום וכו'
Eretz-Israel Kalkalata Ve/Sachar Hutz, symposium, 1944

224-2372


$50
אוצרות המים בארץ ישראל, סיכויי השקאה ופיתוח הידרו-אלקטרי, מקורות, חברת מים בע"מ, ת"א מאי 1944
Otsrot Hamayim Be'Erets-Israel, Mekorot, water comp. Ltd. Tel-Aviv, 1944

224-2373


$120
תכנון השטחים הפתוחים בת"א יפו 1973, טיוטה מצולמת של הספר, כולל 9 מפות תכנון מקוריות
אפרים בן יוסף, פנינה ליאונוב, צדוק ראב
Tichnun Ha/Shtachim Haptuchim B'Tel-Aviv-Yaffo, 1973 photocopied draft for the book with 9 original planning maps
Ephraim Ben Yosef, Pnina Leonov

224-2374


$50
התחכמני בתל אביב, הוצ' מרכז המזרחי העולמי, ירושלים, תרפ"ב 1922
Hatachkemoni B’Tel Aviv, publ. by Merkaz Hamizrachi Ha’olami, Jerusalem, 5682 1922

224-2375


$150
עמק, ששה הדפסים ליטוגרפים מקוריים, הוצ' קרן היסוד, ירושלים, תרפ"ז 1927 (פגמים, חלודה)
גרטה וולף קרקאור
Emek, 6 original lithograph prints, publ. by Keren Hayesod, Jerusalem, 5687 1927 (damages, foxing)
Grete Wolf Krakauer

224-2376


$70
אלבום נופי ארץ ישראל, הוצא ע"י וסטר אמריקן קולוני Jerusalem and the Holy Land, publ. by Vester a. Co, the American Colony stores Jlm, 25 pl.
Jerusalem and the Holy Land, publ. by Vester a. Co, the American Colony stores Jlm, 25 pl.

224-2378


$25
Um die Regierungform in Palaestina אי על צורת השלטון בפלשתינה א"י (גרמנית), Wien 1937
Dr. J.M. Machover
Um die Regierungform in Palaestina (in German), Wien 1937

224-2379


$80
Palestine illustrated, London, 1888 276 p., w. Illust+Maps (stains, loose pages)
Sir R. Temple
Palestine illustrated, London, 1888 276 p., w. Illust+Maps (stains, loose pages)

224-2380


$40
Palaestina, Bietefeld und Leipzig, 1908, 142 Abb.
Hermann Guthe
Palaestina, Bietefeld und Leipzig, 1908, 142 Abb.

224-2381


$85
Scenes in the East, 12 colored photographic views London 1870, 49 p.
Rev. H.B. Tristram
Scenes in the East, 12 colored photographic views London 1870, 49 p.

224-2382


$40
Sinai and Palestine in Connection with their Hisory, 3rd. Ed., London, 1856 (front cover mising, spine damaged)
Arthur Penrhyn Stanley
Sinai and Palestine in Connection with their Hisory, 3rd. Ed., London, 1856 (front cover mising, spine damaged)

224-2383


$90
Palaestina 300 Bilder, Einleitung Sven Hedin, Hrg. Georg Landauer, Muenchen 1925, with dust jacket
Palaestina 300 Bilder, Einleitung Sven Hedin, Hrg. Georg Landauer, Muenchen 1925, with dust jacket

224-2384


$40
Domestic life in Palestine Cincinnati, N.Y. 1865, 436 p.
Mary Eliza Rogers
Domestic life in Palestine Cincinnati, N.Y. 1865, 436 p.

224-2385


$90
Baedeker's Palestine and Syria Handbook for travellers, Leipzig, 1912 (English ed. 5th ed)
Baedeker's Palestine and Syria Handbook for travellers, Leipzig, 1912 (English ed. 5th ed)

224-2386


$40
Early travels in Palestine compiling the narratives of Arculf, Bernard, Benjamin of Tudela etc., London, 1848 (damaged cover, library stamps)
Thomas Wright ed.
Early travels in Palestine compiling the narratives of Arculf, Bernard, Benjamin of Tudela etc., London, 1848 (damaged cover, library stamps)

224-2387


$90
The Handwriting of God, in Egypt Sinai and the Holy Land, Philadelphia, 1867, with maps and illustrations
Rev. O.A. Randall
The Handwriting of God, in Egypt Sinai and the Holy Land, Philadelphia, 1867, with maps and illustrations

224-2388


$40
Oriental Encounters, Palestine and Syrie 1894-5-6, London-Glasgow-Melbourne-Aucland, 1918, 319 p.
Marmaduke Pickthall
Oriental Encounters, Palestine and Syria 1894-5-6, London-Glasgow-Melbourne-Aucland, 1918, 319 p.

224-2389


$90
Wild flowers of the Holy Land, 54 plates printed in colors, drawn and painted after nature, London 1875, 44 plates in colours, some water damage, loose binding
Mrs. Hannah Zeller
Wild flowers of the Holy Land, 54 plates printed in colors, drawn and painted after nature, London 1875, some water damage, loose binding

224-2390


$50
A Palestine Picture Book, Schocken books New York, 1947
Jacob Rosner
A Palestine Picture Book, Schocken books New York, 1947

224-2391


$90
אוגדן תמונות קטן עם 12 תמונות ליטוגרפיות Palaestina, von Scheuren, Vlg. Jos. Rings, Duesseldorf
Small folder of 12 lithograph images Palaestina, von Scheuren, Vlg. Jos. Rings, Duesseldorf

224-2392


$50
Tent work in Palestine, vol II only, record of discovery and adventure, London, 1878
Claude R. Condor R.E.
Tent work in Palestine, vol II only, record of discovery and adventure, London, 1878

224-2393


$90
Jerusalem, Bethany and Bethlehem, London, 1887, 168 p. with 91 illustrations
J.S. Porter
Jerusalem, Bethany and Bethlehem, Jerusalem, Bethany and Bethlehem, London, 1887, 168 p. with 91 illustrations

224-2394


$50
Historical Atlas of the Holy Land, N.Y., Chicago- San Francisco, 1938
Rand Mcnally
Historical Atlas of the Holy Land, N.Y., Chicago- San Francisco, 1938

224-2396


$50
Palestine Explored, London, 1882 319 p., 7 plates
Rev. J. Neil
Palestine Explored, London, 1882 319 p., 7 plates

224-2397


$120
Travels in Arabia Desert, vol I+II London, 1923, 620+690 p.
Charles M. Doughy
Travels in Arabia Desert, vol I+II London, 1923, 620+690 p.

224-2398


$60
שלושה מדריכים לפלשתינה-א"י שנות ה30 בגרמנית: a. J.Press, Neues Palaestina Handbuch, Wien 1934 b. Neues Reisebuch Palastina u. Syrien, 1913 c. S. Vilnay-A. Bonne, Palaestina F
3 guidebooks to Palestine, 1930’s, in German: a. J.Press, Neues Palaestina Handbuch, Wien 1934 b. Neues Reisebuch Palastina u. Syrien, 1913 c. S. Vilnay-A. Bonne, Palaestina F

224-2399


$120
From Cairo to Siwa, across the Libyan Desert, 2nd Ed, Cairo, 1933
Major T.I. Dun
From Cairo to Siwa, across the Libyan Desert, 2nd Ed, Cairo, 1933

224-2400


$60
Palestine and Transjordania 214 Photogravueres, 21 col Plates, London 1926
Ludwig Preiss and Paul Rohrbach
Palestine and Transjordania 214 Photogravures, 21 col Plates, London 1926

224-2401


$120
La Terre-Sainte, voyage das l'Arabie , Petree, La Judee, la Sammarie, la Galilee et la Syrie, numerous plates, Tours, 1860
L'Abbe J. Bourasse
La Terre-Sainte, voyage das l'Arabie , Petree, La Judee, la Sammarie, la Galilee et la Syrie, numerous plates, Tours, 1860

224-2402


$60
Palestine in Pictures, intro. C.E. Raven, 221 plates ,printed in Leipzig, Germany, Cambridge, 1929
Palestine in Pictures, intro. C.E. Raven, 221 plates ,printed in Leipzig, Germany, Cambridge, 1929

224-2403


$150
Jerusalem et la Terre-Sainte, Paris, illust de M. Bouargue, nouvelle Ed. 399 p. (foxing)
L'Abbe G.D.
Jerusalem et la Terre-Sainte, Paris, illust de M. Bouargue, nouvelle Ed. 399 p. (foxing)

224-2404


$80
אוגדן של כ40 גלויות צבעוניות, מראות הארץ, שנות ה20 Souvenir de Jerusalem et Bethlehem
Folder of 40 colored postcards, Eretz Israel sceneries, 1920’s, Souvenir de Jerusalem et Bethlehem

224-2405


$160
La Syrie, La Terre-Sainte, L'Asie Mineure 38 illustrees par Bartlet, Purson, vol I only, London +Paris+USA, 1836, 86 p.
J. Carne
La Syrie, La Terre-Sainte, L'Asie Mineure 38 illustrees par Bartlet, Purson, vol I only, London +Paris+USA, 1836, 86 p.

224-2406


$80
Palestine past and present, pictorial and descriptive, compiled and edited by L. Valentine, London+N.Y., with ~150 wood engravings and 7 color plates
Palestine past and present, pictorial and descriptive, compiled and edited by L. Valentine, London+N.Y., with ~150 wood engravings and 7 color plates

226-1315


$280
Palaestina in Bild und Wort, nebst der Sinai Halbinsel und dem Lande Gosen, 2te Band, Stuttgart u. Leipzig, 1884 מהדורה מאוירת ע"פ האנגלית
Palaestina in Bild und Wort, nebst der Sinai Halbinsel und dem Lande Gosen, 2te Band, Stuttgart u. Leipzig, 1884

226-1316


$60 | Sold for: $60
The Land and the Book, or Biblical illus. drawn from the manners and customs, the scenes and scenery of the Holy Land, London 1863, 135 pl. and maps
The Land and the Book, or Biblical illus. drawn from the manners and customs, the scenes and scenery of the Holy Land, London 1863, 135 pl. and maps
W.M. Thomson

226-1317


$500
Reise nach Palaestina in den Jahren von 1749 bis 1752, Rostok, 1762, 606 p.
Reise nach Palaestina in den Jahren von 1749 bis 1752, Rostok, 1762, 606 p.
D. Friedrich Hasselquists

230-1538


$30 | Sold for: $40
Short Handbook of Palestine April, 1944 restricted
Short Handbook of Palestine April, 1944 restricted

230-1539


$40 | Sold for: $70
The Ancient Synagogue of El Hammeh Hammath by Gadara an account of the excavations conducted on behalf of the Hebrew University, Jerusalem 1935
E.L. Sukenik
The Ancient Synagogue of El Hammeh (Hammath by Gadara) an account of the excavations conducted on behalf of the Hebrew University, Jerusalem 1935E.L. Sukenik

230-1540


$40 | Sold for: $40
שני מדריכים לארץ ישראל פלשתינה B. Maisler A.S. Yeivin, Palestine Guide for navy, army a. air force ed Olympia, TLV 1940 w. map 2. H. Hermann, Palaestina heute-Licht und Schatten, Natarah Vlg. , Tel-Aviv 1935, incl. map
Two guides to Palestine Eretz Israel: B. Maisler A.S. Yeivin, Palestine Guide for navy, army a. air force ed Olympia, TLV 1940 w. map 2. H. Hermann, Palaestina heute-Licht und Schatten, Natarah Vlg. , Tel-Aviv 1935, incl. map

230-1541


$90
Israel, a personal history Sabra Books, NY, Tel-Aviv, 1971 עם הקדשה מודפסת לאריה פינקוס וחתימה של בן גוריון באנגלית
David Ben Gurion
Israel, a personal history, with a typed dedication to Arieh Pincus and the signature of Ben Gurion in English , Sabra Books, NY, Tel-Aviv, 1971David Ben Gurion

230-1542


$40 | Sold for: $45
Crime and Criminals in Palestine Jerusalem, 1924
David Tidhar
Crime and Criminals in Palestine, Jerusalem, 1924David Tidhar

230-1574


$40 | Sold for: $40
מערכות שריון, חוברות מס' 24 אוק. 1971, 26 (יולי 1971), 27 (אוק. 1972), 28 (ינואר 1973)
Ma’arachot Shiryon, issues no’ 24 (Oct. 1971), 26 (Jul. 1971) 27 (Oct. 1972), 28 (Jan. 1973)

230-1575


$100 | Sold for: $190
לוט של 17 חוברות ופרסומים ירושלים וארץ ישראל, המאה ה19 ותחילת המאה ה20
Lot of 17 booklets and publications, Jerusalem and Eretz Israel, 19th c and early 20th c

266-211


$25
תולדות בית הספר להאציל לבית למל בירושלים, ירושלים, סיון תרצ"ו 1936
ישעיהו פרס
Toldot Beit Hasefer Le'Haatsil Lebeit Lemel, Jerusalem, 1936Isaia Press

266-212


$25
נייע אין אלטע פאלסטינא רייזה בילדר, ניו יורק, 1912
ל.ע. מיללער
Neie in Alte Palestina, Reise bilder, New York 1912L.E. Miller

266-213


$25 | Sold for: $25
The Jewish Case before the Anglo- American committee of Inquiry on Palestine, as pres. By the Jewish Agency for Palestine, Jlm. 1947, 686 p.
The Jewish Case before the Anglo- American committee of Inquiry on Palestine, as pres. By the Jewish Agency for Palestine, Jlm. 1947, 686 p.

266-214


$25 | Sold for: $25
Great Britain and Palestine 1915-1936 The Royal Institute of International Affairs, London
Great Britain and Palestine 1915-1936 The Royal Institute of International Affairs, London

266-215


$25 | Sold for: $30
אלבום הספורט הישראלי כתוב בידי נחמיה בן אברהם, תכנית וציור בידי דוד גלבוע, הוצ אגוד יצרני הגלידה (חסרות 7 תמונות)
Albom Hasport HaOsraeli, written by Nehemia Ben Avraham, program and illustration by David Gilboa, publ. by the ice cream manufacturing union (missing 7 pictures)

266-216


$25
מאחורי הקלעים, קוריוזים מחיי התיאטרון בא"י, הוצ' יובל, ת"א, תרצ"א 1931
אברהם ציפורי
Meachorey Haklaim, yovel publ. Tel-Aviv, 1931Avraham Tzipori

266-217


$40
ירושלם, קובץ החברה העברית לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, מוקדש לזכר ר' אברהם משה לונץ, בעריכת א.ל. סוקניק וישעיהו פרס, ירושלים, תרפ"ח 1928
Yerushalem, ed by A.L. Sukenik and Y. Peres, Jerusalem, 1928

266-218


$25
אליעזר בן יהודה, קובץ לזכרו הוצ' הסולל, ירושלים, שנה ז' להצהרת בלפור
דר יוסף קלאוזנר
Eliezer Ben Yehuda, in his memory, Hasolal publ, JerusalemDr. Yosef Clausner

266-219


$40
חרבות ירושלים, שמו מורה עליו מה טבו של ספור זה ויניציא שפ"ו, הוצאה שניה, דפוס סולומון, ירושלים, תרפ"ח 1928
Horavot Yerushalaim, 2nd ed., Solomon Press, Jerusalem 1928

266-220


$25
חיות הנגב, ציורי הווי של לוחמינו מאת נחום גוטמן, הוצ' עם עובד, תש"ט, חסר שער וכריכה
Hayot Hanegev, illustrations of soldiers by Nachum Gutman, Am Oved, 1949 (cover and title page missing)

266-221


$25
פתח תקוה אם המושבות בעשור למדינת ישראל, תשי"ח 1958
ג. קרסל
Petah-Tikva Em Hamoshavot, Israel 1958G. Kressel

266-222


$40
ירושלים, רבעון לחקר ירושלים ותולדותיה שני כרכים: שנה א' חוברת א-ד, שנה ב, חוברות א-ד, שנה ג' חוברות א-ד, תשרי, תש"ח 1948-אלול תש"י 1950
Yerushalaim, quarterly, two volumes: 1st year a-d, 2nd year a-d, 3rd year a-d, Tishrey 1948-Elul 1950

266-223


$25 | Sold for: $25
גליון ה Notre Chemie הקול המרכזי של ברית הקנאים (אצ"ל), צרפת, מרס 1939 שנה ב מס' 3, צרפתית
Notre Chemin, Brith Hakanaim (the Irgun), France 1939 (French)

266-224


$30
עתידות, ירחון לנוער, כרכים ב', ג', ד', תש"ז-תש"ח 1947-1948
אשר ברש, עורך
Atidot, monthly for youth, vol 2,3,4, 1947-1948Asher Barash ed.

266-225


$25 | Sold for: $25
מאחורי גדר תיל - עת לבכות ועת לצחוק (חוברת קריקטורות סוף תקופת המנדט), מאת טדי התל אביבי, קריקטורות אדם שלון
Me'Achorey Gader Tail - Et Livkot, Ve'et Litshok , caricatures, late British mandate time, by Teddy of Tel-Aviv, caricatures Adam Shlon

266-226


$60
קדמוניות, רבעון לעתיקות ארץ ישראל וארצות המקרא, שנה א', חוב 1-4, שנה ב', חוב 1-4, שנה ג-ד, חוב 9-16, תש"ל-תשל"א, שנה ה-ו, חוב 17-24, תשל"ב-ג, שנה ז-ח, חוב 25-32, תשל"ד-ה, ללא כריכה, שנה יא-יב, חוב 41-48, תשל"ח-ט
Kadmoniot, quarterly, 1st year 1-4, 3-4th year 9-16, 1970-1971, 5-6th year 17-24 1972, 7-8th year 25-32 1974-1975 (no cover), 11-12th year, 41-48, 1978-1979

266-228


$25
כנור ציון, קובץ שירים לאומיים ועממיים המושרים בכל ארץ ישראל, מהדורה שבועית, ירושלים, דפוס לונץ, תרפ"ב 1922
Kinor Zion, Kovetz Shirim Leumiim.., Jerusalem Kunz publ, 1922

266-229


$60
דודאים, לקט צלליות, 20 לוחות המילים למרים וילנסקי שטקליס, הוצ' פנינה, תל אביב
מ. גור אריה
Dudaim, collection of silhouettes, 20 plates, lyrics to Miriam Wilensky Shteklis, publ. Pnina, Tel AvivM. Gur Arie

266-230


$30
עיר הפלאות, דברי סופרים ומדינאים על תל-אביב, ליובל העשרים, הוצ' למגן הספר ת"א תרפ"ט 1929, צד עמ', צילומים רבים (פגמים)
אהרון ורדי
Ir Haplaot, Divrey Sofrim Umedinaim Al Tel-Aviv, 1929, with photographs of Tel-Aviv (damaged)Aharon Vardi

266-231


$90
אופרה בגרוש, תרגם לעברית אהוד מנור, סטנסיל (ללא שנה)
ברטהולד ברכט
Opera Begrush (The Three Penny Opera), Hebrew translation by Ehud Manor, stencil (not dated)Berthold Brecht

271-888


$25
צו השעה, לקראת מושב הועה"פ הציוני מדינת ישראל, תש"ח 1948
י. שרנופולסקי
Tsav Hashaa, towards Vaad Hapoel Hazioni gathering, Israel, 1948I. Sharnopolski

271-889


$25
חק תרומת צבא החדש, נתן בשנת 1303 (1885) למספר הרשות, תרגם א. מני, הוצ' ועד העותומנים, ירושלם
Chok Trumat Tsava Hachadash, Nitan Bishnat 1303 (1885).. translated A. Many, Publ. Vaad Ha'Ottomanim, Jerusalem

271-890


$25
חוברת היובל, 25 שנים להוסדה של תל-אביב תרס"ט-תרצ"ד 1909-1934, ידיעות עיריית תל-אביב 6-7
Jubilee booklet, 25 years to the establishment of Tel Aviv 5669-5694 1909-1934, Yediot Tel Aviv Municipality, 6-7

271-891


$30
הד התיכון, בטאון חטיבת אלכסנדרוני גליון א', תמוז תש"ח, גליון ב', אב תש"ח
Hed Hatichon, journal of Alexandroni division, issue 1, Tamuz 1948, issue 2, Av 1948

271-892


$25
בעית הערבים בא"י, ת"א יוני 1936
דר ב. אבניאל
Beayat HaArvim BEretz-Israel, Tel-Aviv, June, 1936Dr. B. Avniel

271-894


$25
Palestine in the 18th cent. Magnes publ. Jlm 1973
Amnon Cohen
Palestine in the 18th cent., Magnes publ. Jlm 1973Amnon Cohen

271-895


$25
מרכז לגמילות חסדים בארץ ישראל דינים וחשבונות של הקופות לגמילות חסדים בא"י ושל קרן הלואות לעולים חדשים, תשי"א 1950, 210 עמ'
Merkaz L'gmilut Hassadim B'Eretz-Israel, reports, 1950, 210 p

271-896


$25
אטלס לידיעת ארץ ישראל והתנ"ך ירושלים, תשי"ח 1958
אפרים בן אליהו
Atlas Eretz Israel and the bible, Jerusalem, 1958Ephraim Ben Eliahu

271-897


$50
מיומנו של אליהו אבני 1921-1981 סגן מפקד גדוד 33, היומן ספט-אוק 1948, תקופת ההמתנה לכיבוש קלקיליה (שלא יצא לפועל), החיילים שהו בכפר סבא ולאחר מכן ברעננה, 11 דפי סטנסיל
Miyomano Shel Eliahu Avni 1921-1981, deputy chief of Gdud 33, the diary dated Sept.-Oct 1948, 11 stencil pages

271-898


$25
ספרות הספורט בארץ ישראל 1912-1942, ת"א 1942
ליפא לויתן
Sifrut Hasport B'Eretz-Israel 1912-1942, Tel-Aviv, 1942Lipe Leviathan

271-899


$70
אטלס בעריכת ז. ז'בוטינסקי וד"ר ש. פרלמן, חבר' הספר לונדון, ה. וגנר את דבס, ליפסיה תרפ"ו 1926
Atlas, ed. by Z. Jabotinsky and Dr. S. Perelman, Hasefer publ., London-Lipsia, 1926