271-850


$25
שני תחריטי נחושת במקור Roger, פאריז 1664 מתוך Olfert Dapper 1677, א. מנזר מרסבא, טקסט הולנדי ב. לוחמים ערבים
Two copper engravings, originally Roger, 1664, from Olfert Dapper 1677, a. Marsaba convent, Dutch text b. Arab warriors

271-851


$60
ארבעה תחריטי נחושת : א+ב קבר וכנסית מרים אמו של ישו ג+ד כנסית העליה לשמים בהר הזיתים
Olfert Dapper
Four copper engravings: a+b: the tomb and church of Maria mother of Jesues c+d Church of the Ascension, Mount OlivesOlfert Dapper

271-852


$25
תחריט נחושת, דרוויש, Derwys אמשטרדם, 1677, 30X18
Olfert Dapper 1636-1698
Copper engraving, Derwys, Amsterdam, 1677, 30X18Olfert Dapper 1636-1698

271-853


$120
ליטוגרפיה, ירושלים מדרום, חתום בלוח 1839 נזקי מים, חלודה בשולים, 35X49
David Roberts 1796-1864
Lithograph, Jerusalem from the south, signed on plate 1839, water damage and foxing to the edges, 35X49David Roberts 1796-1864

271-854


$25
תחריט עם צביעת אקוורל, מראה רחוב בחיפה, הוצ' I. White, London 1801, 18X24
Williams-L.C. Stadler
Engraving with aquarel, showing a street in Haifa, publ by I. White, London 1801, 18X24Williams-L.C. Stadler

271-855


$350
ליטוגרפיה, הויאה דולורוזה והאקה הומו, בירושלים, חתום בלוח 1863, 53X35
Carl Werner 1808-1894
Lithograph, the Via Doloroza and Ecce Homo in Jerusalem, signed on plate, 1863, 53X35Carl Werner 1808-1894

271-856


$25
תחריט עץ עם אקוורל, עץ שיטה ביפו 1880 12X18
Charles William Wilson 1836-1905
Wood engraving with aquarel, Acacia tree in Jaffa, 1880, 12X18Charles William Wilson 1836-1905

271-858


$30
תחריט נחושת, מפת Syria 255X200 mm
Benjamin Rees Davis
Copper engraving, map of Syria, 255X200 mmBenjamin Rees Davis

271-859


$80
שני תחריטי נחושת, מפות מיקום גן עדן עלי אדמות א. לפי Schryver ב. לפי H. Huet ביצוע P.Stark-Man, אמשטרדם, 1732, גרסה הולנדית, כמו לאור 157,171, 24X20, 21X23.5
Calmet Aug Ant 1672-1757
Two copper engravings, maps of locations of paradise on earth: a. after Schryver b. after H. Huet made by P. Stark-Man, Amsterdam 1732, Dutch version, like Laor 157, 171, 24X20, 21X23.5Calmet Aug Ant 1672-1757

271-860


$40
שלוש מפות: א. יפו תל אביב 1:100000 1938 ב. תל אביב-יפו חולון 1:10000, 1947 ג. ישראל, שכון עולים בשנת 1950, 1:500000
Three maps: a. Jaffa-Tel-Aviv 1:100000 1938 b. Tel-Aviv-Jaffa-Holon, 1:10000 1947 c. Israel, immigrant housing in 1950, 1:500000

271-861


$80
תחריט נחושת מפת ארץ הקודש Judee ou Terre Sainte, 250X215 mm, (Laor 672)
Robert de Vaugundy 1688-1766
Copper print, map of the holy land, Judee ou Terre Sainte, 250X215 mm,Robert de Vaugundy 1688-1766

271-862


$40
מפה La Terre Sainte, פאריז, 1846 312X235 mm
Adolphe H. Dufour 1798-1865
Map, La Terre Sainte, Paris, 1846,312X235 mmAdolphe H. Dufour 1798-1865

271-863


$90
תחריט נחושת Carte de la Terre Sainte Amsterdam, chez Pierre Mortier, 270X345 mm
Copper engraving, arte de la Terre Sainte, Amsterdam, chez Pierre Mortier, 270X345 mm

271-864


$40
תחריט נחושת, מפת מקום גן עדן עלי אדמות ונציה, 1726, לאור 157, Tabula Paradisi Tervestris
Calmet Aug. Ant 1672-1757
Copper engraving, Tabula Paradisi Tervestris, map of the location of Paradise on earth, Venice, 1726, Laor 157Calmet Aug. Ant 1672-1757

271-865


$120
חיתוך עץ, Das Heilig Landt mit aufscheilung der zwoelf Geschlechten, Basel, Sebastian Henric-Petri, 1588 (Laor 532)
Abraham Ortelius 1527-1598
Woodcut, Das Heilig Landt, mit aufscheilung der zwoelf Geschlechten, Basel, Sebastian Henric-Petri, 1588 (Laor 532)Abraham Ortelius 1527-1598

271-866


$50
תחריט נחושת, Judee ou Terre Sainte sons les turcs, Paris, 1795, 244X210 mm, (Laor 672)
Robert de Vaugundy 1688-1766
Copper engraving, Judee ou Terre Sainte sons les turcs, Paris, 1795, 244X210 mm, (Laor 672)Robert de Vaugundy 1688-1766

271-867


$150
תחריט נחושת צבוע ביד, מפת ארץ ישראל אמשטרדם, 1658, מראה את החלקים המערבים של שטח שבט אפרים, בנימין וחצי אזור מנשה בעבר הירדן, וצפון דן ויהודה, לאור 345, מס 2 מסדרה של שש
Horn Gerorg-Janssonius Jan,
Handcolored copper engraving, map of Eretz-Israel, Amsterdam, 1658, showing the territories of western parts of Ephraim, Benjamin tribes and half Menashe in trans-Jordan, north Dan and Yehuda, Laor 345, no 2 from series of 5Horn Gerorg-Janssonius Jan,

271-868


$50
תחריט נחושת, מפת המזרח התיכון ומסופוטמיה A new map of the eastern parts of Asia Minor, largly taken as also of Syria, Armenia, Mesopotamiaa.C. London T.W.Bonwicke 1722, 370X495 mm
Eduard Wells 1667-1727
Copper engraving, A new map of the eastern parts of Asia Minor, largely taken as also of Syria, Armenia, Mesopotamia. C. London T.W. Bonwicke 1722, 370x495 mmEduard Wells 1667-1727

271-869


$150
תחריט נחושת צבוע ביד, מפת ארץ ישראל אמשטרדם, 1658, מראה את שטח שבט שמעון, דרום דן ומזרח יהודה, לאור 349, מס 6 מסדרה של שש
Horn Gerorg-Janssonius Jan,
Handcolored copper engraving, map of Eretz-Israel, Amsterdam, 1658, showing the territories of Shimon,Dan tribes and east Yehuda, Laor 349, no 6 from series of 6Horn Gerorg-Janssonius Jan,

271-870


$60
תחריט נחושת, מפת ארץ ישראל Canaan comonly called the Holy Land or the Land of Promise being the possession of the Israelies and traveled through by our lord and savior.. Engraved by Richard Palmer, London 1687, 268X455 mm
Richard Blome 1660-1705
Copper engraving of Eretz Israel, Canaan commonly called the Holy Land or the Land of Promise being the possession of the Israelites and traveled through by our lord and savior.. Engraved by Richard Palmer, London 1687, 268x455 mmRichard Blome 1660-1705

271-871


$200
תחריט נחושת, מסעות אברהם אבינו מראה את ארץ ישראל,חלק ממצרים מדן עד לדלתת הנילוס, מסביב למפה 22 לוחיות עם מראה חיי אברהם, בנוסף מפה קטנה מהים התיכון עד לפרת, טקסט לטיני, 35X45
Ortelius Abraham 1527-1598
Copper engraving, travels of Abraham, showing Eretz-Israel, part of Egypt from Dan to the nyle delta, around the map 22 plates with pictures showing the life of Abraham, small map from the mediterranean to the Prath, Latin text, 35X45Ortelius Abraham 1527-1598

271-872


$70
מפת ירושלים וארץ הקודש Jerusalem u. das Heilige Land, karte Woerl's Reisenhandbuch, Paris
Map, Jerusalem u. das Heilige Land, karte Woerl's Reisenhandbuch, Paris

271-873


$200
מפת ארץ הקודש, תחריט נחושת צבוע ביד, מתוך האטלס המונומנטלי שהוכן בהוראת האפיפיור Pius XI ע"י Petri, והוצא ברומא בשלושה כרכים, 1858-1859 Il Orbe Catholico osia Atlante Geografico Storico Ecclesiastico, נדיר ביותר
Girolamo Petri 1806-1871
Map of the Holy Land, hand colored copper engraving, from the monumental atlas prepared under the orders of Pope Pius XI by Petri, and published in Rome in three volumes, 1858-1859., Il Orbe Catholico osia Atlante Geografico Storico Ecclesiastico, extremely rareGirolamo Petri 1806-1871

271-874


$80
תחריט נחושת מפת ארץ הקודש Judee ou Terre Sainte, 250X215 mm, (Laor 672)
Robert de Vaugundy
Copper print, map of the holy land, Judee ou Terre Sainte, 250X215 mm,Robert de Vaugundy