266-190


$45
צילום של חיים ויצמן, יצחק בן צבי ואישים נוספים
Gov Inf. Servicesu,שרותי המודיעין למדינת ישראל
photograph of Haim Weitzman, Isaac BenZvi and other personalitiesGov Inf. Services

266-191


$140
צילום קולודיון רטוב, שער הזהב שער הרחמים, 1868, 15.5X20
Frank Mason Good (active 1860's)
Collodion photograph, Golden Gate Jerusalem, 1868, 15.5x20Frank Mason Good (active 1860's)

266-192


$70 | Sold for: $70
צילום קולודיון, מראה הדרך לשער שארקי בדמשק, סוריה, סביבות 1880
משפחת בונפיס Bonfils (פעילים 1867-1918)
Collodion photograph, the road to Bab Sharqi of Damascus Syria, circa 1880Bonfils family

266-193


$40
צילום קולודין, 1870 בערך פנים מצודת דוד , ירושלים, 21X28
C.G Zangaki Brothers, Greek, active 1870'sZangaki
Collodion photograph, circa 1880, the interior of the citadel, Jerusalem, 21x26C.G Zangaki Brothers, Greek, active 1870'sZangaki

266-194


$90
12 לוחות עם מראות ירושלים, שנות ה20
י. בן דב (צלם)
12 plates with views of Jerusalem, 1920'sI. Ben Dov phot.

266-195


$160
צילום קולודיון רטוב, מקורות הירדן ליד הבניאס, 1868, 15.5X20
Frank Mason Good (active 1860's)
Collodion photograph, tributaries of the Jordan River near the Banias, 1868, 15.5x20Frank Mason Good (active 1860's)

266-196


$90 | Sold for: $90
צילום קולודיון, גן גת שמנים והכנסיה הרוסית בעמק יהושפט, ירושלים, סביבות 1890, 23X28
משפחת בונפיס Bonfils (פעילים 1867-1918)
Collodion photograph, Gethsemane and the Russian church in Jehoshafat valley, Jerusalem, circa 1890, 23x28Bonfils family

266-197


$160
צילום קולודיון רטוב, הדרך מירושלים ליריחו עם עמק הירדן באופק, 1868, 15.5X20
Frank Mason Good (active 1860's)
Collodion photograph, the road from Jerusalem to Jericho with the Jordan Valley on the horizon, 1868, 15.5x20Frank Mason Good (active 1860's)

266-198


$90
צילום קולודיון, הקברים בנחל קידרון סביבות 1880, (מס' 187), 22X28.5
משפחת בונפיס Bonfils (פעילים 1867-1918)
Collodion photograph, the tombs of the Kidron Valley, circa 1880 (no' 187), 22x28.5Bonfils family

266-199


$180
צילום אלבומין גודל כפול הר ההסגר Montagne de la Quarantaine Terre Sainte בעמק יריחו, 28X39
משפחת בונפיס Bonfils (פעילים 1867-1918)
Albumin photograph, double size, Montagne de la Quarantaine Terre Sainte, Jericho valley, 28x39Bonfils family

266-200


$90
צילום קולודיון, מראה כללי של בית לחם (מס 100), סביבות 1880, 23X29
משפחת בונפיס Bonfils (פעילים 1867-1918)
Collodion photograph, a general view of Bethlehem (no' 100), circa 1880, 23x29Bonfils family

266-201


$180
צילום קולודיון, נבי סמואל סביבות 1880, 19.5X25.5
L. Fiorillo (active 1870-)
Collodion photograph, Nabi Samwil, circa 1889, 19.5x25.5L. Fiorillo (active 1870-)

266-202


$90
צילום קולודיון, מראה חומות טבריה מצפון, מס' 945, סביבות 1890, 22X28
משפחת בונפיס Bonfils (פעילים 1867-1918)
Collodion photograph, the walls of Tiberias from the north, no' 945, circa 1890, 22x28Bonfils family

266-203


$180
צילום קולודיון, בריכת חזקיהו ירושלים, 29X22.5
Felix Bonfils 1831-1885, active 1867-1881
Collodion photograph, Hezekiah's pool, Jerusalem, 29x22.5Felix Bonfils 1831-1885, active 1867-1881

266-204


$120
צילום קולודיון, מראה הר הבית Chaire de Omar ou memler sur la plate Fovine du Temple Jerusalem
משפחת בונפיס Bonfils (פעילים 1867-1918)
Collodion photograph, view of the Temple Mount, Chaire de Omar ou memler sur la plate Fovine du Temple JerusalemBonfils family

266-205


$260 | Sold for: $260
צילום קולודיון, הר הזיתים קבר הבתולה הקדושה וגת שמנים, ירושלים, סביבות 1860, 20X24
Collodion photograph, Mt. of Olives the tomb of St. Mary and Gethsemane, circa 1860, 20x24

266-206


$120
צילום קולודיון, מראה העיר רמלה סביבות 1880, 20X26.5
Tancrède Dumas (1830–1905) active 1860-1890
Collodion photograph, the city of Ramla, circa 1880, 20x26.5Tancrède Dumas (1830–1905) active 1860-1890

266-208


$160 | Sold for: $160
צילום קולודיון רטוב, גן גת שמנים והר הצופים, 1868, 15.5X20
Frank Mason Good (active 1860's)
Collodion photograph, Gethsemane and Mt. Scopus, 1868, 15.5x20Frank Mason Good (active 1860's)

266-209


$120
צילום קולודיון, רחוב בירושלים מס 1193, קרע קטן בפינה, 27.5X22
C.G Zangaki Brothers, Greek, active 1870's
Collodion photograph, street in Jerusalem (193), small tear on the corner, 27.5x22C.G Zangaki Brothers, Greek, active 1870's

266-210


$900 | Sold for: $900
The stones of Palestine notes of a ramble through the Holy Land, illus. w. photographs by Francis Bedford (1816-1894), London 1865, incl 12 original wet collodion photographs
Mrs. Mentor Mott
The stones of Palestine, notes of a ramble through the Holy Land, illus. w. photographs by Francis Bedford (1816-1894), London 1865, incl 12 original wet collodion photographsMrs. Mentor Mott

271-876


$25
צילום, הכותל המערבי בשנת 1929 25.5X18
Photograph, the western wal in 1929, 25.5X18l

271-877


$40
ששה עשר צילומים, מסע אופנוענים ישראלים שנות ה30, דמשק, בעל בק, חלב, פלמידה
Sixteen photographs, Eretz-Israeli bikers' journey, the 1930's to Damascus, Baalbek, allepo, Palmida

271-878


$25
ארבעה צילומי שחור לבן מראות האזור שנפגע מטילים במלחמת המפרץ 1990-1991, מראות בתים הרוסים ברמת גן, 17X13 כ"א
Four black-white photographs, showing the area that was hit by rockets in Ramat Gan, 1990-1991 , each 17X13 cm

271-879


$40
חמישה צילומי שחור-לבן ירושלים, תחילת שנות ה70, 24X18
יוסף חצרוני
Five black-white photographs, Jerusalem, early 1970's, each 24X18 cmYosef Hetzroni

271-880


$25
ארבעה צילומי שחור לבן, בית חרושת שמן, חיפה, 13X18
רן ארדה
Four black-white photographs, Shemen factory, Haifa, 13X18Ran Erde

271-881


$40
צילום, הרב בן ציון חי עוזיאל בקהל "דורש ציון ירושלם"
א. קובץ ירושלים
Photograph, Harav Ben Zion Meir Chai Uziel, in public "Doresh Tzion Yerushalem"A. Kovatch, Jerusalem

271-882


$25
לוט 28 צילומים שחור-לבן ההתישבות בצפון הארץ, שנות ה50, 8.5X6.5
Lot 28 black-white photographs, the settlements in north Israel, the 1950's, each 8.5X6.5

271-883


$40
לוט 20 צילומים, קבוצות נוער קיבוץ קרית ענבים ומקומות נוספים, סוף שנות ה20 תחילת שנות ה30
Lot 20 photographs, youth groups, Kibbutz Kiriat Anavim and other locations, late 1920's, early 1930's

271-884


$30
ששה צילומים שחור לבן, מראות ישראל שנות ה60, 18X23
Six black-white photographs, views of Israel, the 1960's, each 18X23

271-885


$50
שמונה אוגדני גלויות-צילומים 12 גלויות שחור-לבן, תל אביב, הכותל, חיל נשים, עצים, פרחים, דיוקנאות ונשים, סוף שנות ה60
נחום גוטמן הצלם
Eight folders of postcards-photographs, each with 12 black-white postcards showing: Tel-Aviv, the Western Wall, women's army corps, trees, flowers, portraits etc, late 1960'sNachum Gutman the photographer

271-886


$40
חמישה צילומי שחור-לבן חתומים, ישראל, לפני 1967, 20X22.5
א.פ. אילני, צלם
Five black-white photographs, signed, Israel pre-1967, each 20X22.5 cmA.P. Ilani, photographer