271-876


$25
צילום, הכותל המערבי בשנת 1929 25.5X18
Photograph, the western wal in 1929, 25.5X18l

271-877


$40
ששה עשר צילומים, מסע אופנוענים ישראלים שנות ה30, דמשק, בעל בק, חלב, פלמידה
Sixteen photographs, Eretz-Israeli bikers' journey, the 1930's to Damascus, Baalbek, allepo, Palmida

271-878


$25
ארבעה צילומי שחור לבן מראות האזור שנפגע מטילים במלחמת המפרץ 1990-1991, מראות בתים הרוסים ברמת גן, 17X13 כ"א
Four black-white photographs, showing the area that was hit by rockets in Ramat Gan, 1990-1991 , each 17X13 cm

271-879


$40
חמישה צילומי שחור-לבן ירושלים, תחילת שנות ה70, 24X18
יוסף חצרוני
Five black-white photographs, Jerusalem, early 1970's, each 24X18 cmYosef Hetzroni

271-880


$25
ארבעה צילומי שחור לבן, בית חרושת שמן, חיפה, 13X18
רן ארדה
Four black-white photographs, Shemen factory, Haifa, 13X18Ran Erde

271-881


$40
צילום, הרב בן ציון חי עוזיאל בקהל "דורש ציון ירושלם"
א. קובץ ירושלים
Photograph, Harav Ben Zion Meir Chai Uziel, in public "Doresh Tzion Yerushalem"A. Kovatch, Jerusalem

271-882


$25
לוט 28 צילומים שחור-לבן ההתישבות בצפון הארץ, שנות ה50, 8.5X6.5
Lot 28 black-white photographs, the settlements in north Israel, the 1950's, each 8.5X6.5

271-883


$40
לוט 20 צילומים, קבוצות נוער קיבוץ קרית ענבים ומקומות נוספים, סוף שנות ה20 תחילת שנות ה30
Lot 20 photographs, youth groups, Kibbutz Kiriat Anavim and other locations, late 1920's, early 1930's

271-884


$30
ששה צילומים שחור לבן, מראות ישראל שנות ה60, 18X23
Six black-white photographs, views of Israel, the 1960's, each 18X23

271-885


$50
שמונה אוגדני גלויות-צילומים 12 גלויות שחור-לבן, תל אביב, הכותל, חיל נשים, עצים, פרחים, דיוקנאות ונשים, סוף שנות ה60
נחום גוטמן הצלם
Eight folders of postcards-photographs, each with 12 black-white postcards showing: Tel-Aviv, the Western Wall, women's army corps, trees, flowers, portraits etc, late 1960'sNachum Gutman the photographer

271-886


$40
חמישה צילומי שחור-לבן חתומים, ישראל, לפני 1967, 20X22.5
א.פ. אילני, צלם
Five black-white photographs, signed, Israel pre-1967, each 20X22.5 cmA.P. Ilani, photographer