271-744


$30
שתי פיגורות עשויות עין הנמר מגולף ראש שבט פולינזי ואשתו, גבהים 19, 12 ס"מ
Two carved tiger's eye figurines, head of Polinesian tribe and his wife, heights 12, 19 cm

271-745


$200
מגן קרב שבטי, אתיופיה עשוי עור בופאלו, המאה ה19,
Tribal battle shield, Ethiopia, made of buffalo skin, 19th century