223-1308


$25
ספר השנה, האם והילד, ת"א, תרצ"ה שנה שניה להוצאה,
Sefer Hashana, Ha'em Ve/Hayeled, Tel Aviv, 5695, 2nd year of publication

223-1309


$40
מבחר שירים, עברית אלכסנדר פן ספרית פועלים, א"י, 1950, 269+2 עמ'
Selection of poems, Hebrew Alexander Penn, Sifriat Poalim, Israel, 1950

223-1310


$30
חברות בקיבוץ, קובץ ראשון, הוצ' הקיבוץ המאוחד, עין חרוד, תש"ד 1944, כולל לוחות עם מראות יצירות אמנות ארצישראליות
Caverot Bakibutz, first anthology, HaKibutz Hameuchad, Ein Charod, 5704 1944, including plates of Eretz Israel sceneries

223-1311


$50
מלון למונחי הגרפיקה, הוצ' מוסד ביאליק, ירושלים, תרצ"ז 1937
Milon L'Munachei Hagraphika, Biallik Inst. Publ, Jerusalem 5697 1937

223-1312


$40
שיר עשרה אחים, צייר פנחס שער הוצ' מחברות לספרות, מס 159 ממהדורה של 300, 1961
Shir Asarah Achim, illustrated by Pinchas Shaar, Machbarot Lesifrut publ. no' 159 out of an edition of 300, 1961

223-1313


$190
החיים כמשל, הוצ' ספרים ששת ת"א, 1958, למשה דפוס ששת, המהדורה המחתרתית הראשונה של הספר, לפני הוצאת שוקן
H'Chayim K'mashal, Sheshet publ. Tel Aviv, 1958, the 1st underground edition of the book before the Shoken publication

223-1314


$40 | Sold for: $40
ביאליק יום יום, הוצ' דביר, ת"א תשי"ג 1953, עם הקדשה חתומה של המחבר לחיים גמזו
Biallik Yom Yom, Dvir publ. Tel Aviv, 5713 1953, with a signed dedication by the author for Chaim Gamzu

226-1424


$25
אשירה לך תל-אביב, אלומה של סונטות, ת"א, תש"ז 1947, עם הקדשה חתומה של המשורר
Ashira Lach Tel Aviv, a sheaf of sonnets, Tel Aviv, 5707 1947, with signed dedication by the author
Sekulsky Shlomo

226-1425


$50
בין אביב לענן, צייר משה גת הוצ' הקיבוץ המאוחד, מרחביה, תשי"ט 1959, עם הקדשה חתומה מאת המשורר, גב פגום
Bein Aviv L/Anan, illustrated by Moshe Gat, Hakibbutz Hameuchad publ. 1959, with signed dedication by the author (damaged back)
Nathan Yonatha

226-1426


$25 | Sold for: $35
לידער זאמלבוך פאר דער יידישער שול און פאמיליע, ספר עם אוסף שירים לבית ספר והמשפחה היהודית, הוצא יובל, ברלין, 1911, עם תווים, המילים ביידיש
Lieder Zammelbuch for der Yiddisher Shul, Book with a collection of songs for the Jewish school and family, jubilee edition, Berlin, 1911, with musical notes, text in Yiddish

226-1428


$40 | Sold for: $40
אגדת שלושה וארבעה, נדפס על פי גלופות של כתב ידו של ביאליק, במהדורה של 900 טפסים ממוספרים, טופס מס נח', ת"א, דפוס אריאלי, תש"ו 1946
Agadad Shlosha Ve/Arbaa, printed from printing blocks of Bialik's handwriting in an edition 900 numbered copies, no.58,Arielli press, 5706 1946
H.N. Bialik

226-1429


$50
כנסת דברי סופרים לזכר ח.נ. ביאליק בעריכת יעקב כהן ופ. לחובר, ספר ראשון, הוצ' דביר, ת"א תרצ"ו, עם חתימת ידו של "מ. שרתוק, ירושלים צ"ו "
Knesset Divrey Sofrim, in memory of Chaim Nachman Bialik, edited by Jacob Kohen and P Lachover, first book, Dvir publ. Tel Aviv, 5696, with the signature of “M Shertok, Jerusalem

229-1327


$25
לוח האוהבים, לקט שירי אהבה לי"ב חודשי השנה, מלוקט וערוך ע"י לאה גולדברג,מצויר ע"י אריה נבון, הוצ' עמיחי, ת"א
Luach HaOhavim, selection of love poems for 12 months, ed. By Lea Goldberg, illust. By Arie Navon, Amichai publ. Tel-Aviv

229-1328


$80 | Sold for: $130
בראשית, קובץ שירה עברית לגדולי המשוררים היהודיים של התקופה שאחרי המהפכה, לנינגרד-מוסקבה, תרפ"ז 1927
B’reshit, collection of Hebrew poetry for the great Jewish poets of the post revolution period, Leningrad-Moscow, 5687 1927

229-1329


$40
פזמוני אשמדאי, חרוזים סטיריים ת"א, תרצ"ז 1937
מ.שם
Pizmonei Ashmaday, satirical rhymes, Tel Aviv, 5697 1937M. Shem

229-1330


$90 | Sold for: $90
כתביו ומבחר תרגומיו, ארבעה כרכים הוצ' דביר, שירים, ת"א תרפ"ט 1929 (עם הקדשה חרוטה על הכריכה לדניאל פריש מאת מאיר גלעס תרצ"ה 1935), דברי ספרות, תרג וילהם טל, דון קישוט, תרפ"ו 1926
ח.נ.ביאליק
Ktavav Umivchar Targumav, Dvir publ. poems, Tel Aviv 5689 1929 (with an engraved dedication on the cover to Daniel Frisch from Meir Glass 5695 1935) literature, Wilhelm Tell, Don Quixote, 5686 1926C.N. Bialik

229-1331


$40
שלג בירושלים, שירים, עם חיתוכי עץ מאת שושנה היימן, מרחביה, תשט"ז 1957
ט. כרמי
Sheleg B’Yerushalaim poetry, with woodcuts by Shoshana Heimann, Merhavia, 5717 1957T. Karmi

229-1332


$150
כתביו ומבחר תרגומיו, ארבעה כרכים איורים: יוסף בודקו, הוצ' חובבי השירה העברית, ברלין, תרפ"ג 1923
ח.נ. ביאליק
Ktavav U/Mivchar Targumav, four volums, illustrations: Joseph Budko, publ by Chovevei Ha Shira Ha Ivrrit, Berlin, 5683 1923C.N. Bialik

229-1333


$50 | Sold for: $50
גבעת החול, יידישער פארלאג, ברלין, תר"פ 1919
ש"י עגנון
Giv’at Ha Chol, Yiddisher Ferlag, Berlin, 5680 1919Sh"I Agnon

271-901


$25
אברהם שלונסקי, הוצ' יחדיו ת"א, תרצ"ז 1937
ישראל זמורה
Avraham Shlonsky, Yachdav publ., Tel-Aviv, 1937Israel Zmora

271-902


$50
מחברת התופת והעדן, להרבי עמנואל בן שלמה הצפרוני, הובא לדפוס ע"י אליעזר גולדשמידט, הוצ' בנימין הרץ, ברלין תרפ"ב 1922
Machberet HA/Tofet Veha/Eden, Rabb Emanuel Ben Shlomo HA/Tsifroni, Benjamin Harz Vlg., Berlin, 5682 1922

271-903


$30
געזאמלטע ווערק א+ב הוצ' מאגנס, ירושלים, תשל"ט 1979
אורי צבי גרינבערג
Gezamelte Werk A+B, Magnes publ, Jerusalem 1979 (Yiddish in Hebrew letters)Uri Zvi Grinberg

271-905


$500
תרגום לשיר של פרנסיס ז'ם מצרפתית, "ישליג בקרוב", ארבע שורות בכתב ידה של המשוררת
רחל (המשוררת) בלובשטיין
Translation from Frenchinto hebrew of a poem by Francis Jammes "It will snow soon", four handwritten lines in her handRachel Blubstein (the poet)

271-906


$500
תרגום לשיר של פול ורהרן מצרפתית, "תכלת השחק", 16 שורות בכתב ידה של המשוררת
רחל (המשוררת) בלובשטיין
translation from into hebrew of a poem by Paul Verhaeren "Tchelet Hashakhak", 16 handwritten lines in handRachel Blubstein (the poet)