271-901


$25
אברהם שלונסקי, הוצ' יחדיו ת"א, תרצ"ז 1937
ישראל זמורה
Avraham Shlonsky, Yachdav publ., Tel-Aviv, 1937Israel Zmora

271-902


$50
מחברת התופת והעדן, להרבי עמנואל בן שלמה הצפרוני, הובא לדפוס ע"י אליעזר גולדשמידט, הוצ' בנימין הרץ, ברלין תרפ"ב 1922
Machberet HA/Tofet Veha/Eden, Rabb Emanuel Ben Shlomo HA/Tsifroni, Benjamin Harz Vlg., Berlin, 5682 1922

271-903


$30
געזאמלטע ווערק א+ב הוצ' מאגנס, ירושלים, תשל"ט 1979
אורי צבי גרינבערג
Gezamelte Werk A+B, Magnes publ, Jerusalem 1979 (Yiddish in Hebrew letters)Uri Zvi Grinberg

271-905


$500
תרגום לשיר של פרנסיס ז'ם מצרפתית, "ישליג בקרוב", ארבע שורות בכתב ידה של המשוררת
רחל (המשוררת) בלובשטיין
Translation from Frenchinto hebrew of a poem by Francis Jammes "It will snow soon", four handwritten lines in her handRachel Blubstein (the poet)

271-906


$500
תרגום לשיר של פול ורהרן מצרפתית, "תכלת השחק", 16 שורות בכתב ידה של המשוררת
רחל (המשוררת) בלובשטיין
translation from into hebrew of a poem by Paul Verhaeren "Tchelet Hashakhak", 16 handwritten lines in handRachel Blubstein (the poet)