271-908


$40
מתור הארץ, 32 פתוחים הוצ' אילה ע"י "דביר", תל-אביב ת"ש 1940 (חלודה)
אריה אלוייל
Mitur Haaretz, 32 engravings, by Ayala qDvir publ, Tel-Aviv, 5700 1940 (foxing)Arieh Alweil

271-909


$60
Castel, ed du Griffon, Suisse 1963 עם הקדשה חתומה של האמן, חלודה
Castel, ed du Griffon, Suisse 1963, with signed dedication by the artist, foxing