1237


$90 | Sold for: $90
אקוורל, חסיד, חתום 94, 47.5X32
ברנשטיין משה 1920-2006
Aquarelle, Chasid, signed 94, 47.5X32Bernstein Moshe 1920-2006

1238


$150
אקוורל, דומם "Nature Morte", מידות 70X50 חתום
אייזמן מיכאל נ. 1943
Watercolor, still life "Nature Morte", signed, 70X50Eisman Michael b. 1943

1239


$500
שמן על עץ, ויא דולורוזה, חתום, מתוארך 1868 23X18
Blaine Maryann M בליין
Oil on wood, Via Dolorosa, signed, 21x16Blaine Maryann M

1240


$50
רישום טוש, דיוקן אישה, 61X46 חתום 58
ברנשטיין משה Bernstein Moshe 1920-2006
ink drawing, a woman, 61X46Bernstein Moshe 1920-2006

1241


$200 | Sold for: $220
שמן על בד, נוף גלילי עם החרמון, 66X55 ברקע, חתום
גולדמן אלברט Goldman Albert b 1922
Oil on canvas, Galilee scenery with Mt. Hermon in backrround, signed, 66X55Goldman Albert b 1922

1242


$100
גואש, דמויות ברחוב, חתום, 61X46
גלעדי אהרון 1907-1993
Gouache, figures on a street, signed, 61X46Giladi Aharon 1907-1993

1243


$40
אקוורל, אישה עם ילדה ביפו, 79X34 חתום, 79X34
הנדלר דוד Hendler David 1904-1984
Aquarelle, Woman with girl in Jaffa, signed, 79X34Hendler David 1904-1984

1244


$200
גואש, קומפוזיציה, חתום, 33X43
וכסלר יעקב 1912-1995
Gouache, composition, signed, 33X43Wexler Yaacov 1912-1995

1245


$90
שמן על בד, זוג אוהבים, 60X45 חתום (פגום)
זרחי אטי
Oil on canvas, pair of lovers, signed (damaged), 60X45Zarhi Eti

1246


$120
ליטוגרפיה, נוף ארץ ישראלי, 43X60 חתום
טיכו אנה Ticho Anna 1894-1980
Lithograph, landscape of Eretz Israel, signed, 43X60Ticho Anna 1894-1980

1247


$50
שמן על בד, יפו, 1978, חתום
טלפיר רבקה
Oil on canvas, Jaffa, 1978, signedTalpier Rivka

1248


$50
אקוורל, בתים בנווה צדק, 32X47 חתום
טפלר שמואל Tepler Samuel 1918-1998
Aquarelle, houses in Neveh Tzedek, signed, 32X47Tepler Samuel 1918-1998

1249


$50
רישום טוש עם אקוורל, ורדים
לוריא אסתר 1913-1998
Ink drawing with watercolors, rosesLurie Esther 1913-1998

1251


$180 | Sold for: $180
פרוטומה מחימר, ראש גובה 48 ס"מ
לישנסקי בתיה 1900-1992
Clay protome, head, height 48 cmLichansky Batia 1901-1992

1253


$100 | Sold for: $100
שמן על בד, חורבה בנוף, 42X40 חתום
נובוגרד יעקב נ. 1939
Oil on canvas, ruin in landscape, signed, 42X40Nowograder Jacob b. 1939

1255


$150
שמן על בד, נוף ברמת הגולן, 51X72 חתום (פגמים)
סעדון אמיל Saadoun Emil
Oil on canvas, Golan Heights scenery, signed, damages, 51X72Saadoun Emil

1256


$120
גואש ואקוורל על נייר, דומם, 44X52 חתום
עצמון אברהם 1918-2008-Azmon Avraham
Gouache and aquarelle on paper, sill life, signed, 44X52Atzmon Avraham b. 1918

1257


$100
שמן על קרטון, דמויות, חתום, 42X65
עצמון אברהם 1918-2008-Azmon Avraham
Oil on cardboard, figures, signed, 42X65Atzmon Avraham b. 1918

1258


$50
אקוורל, נוף, חתום
עצמון אברהם 1918-2008-Azmon Avraham
Aquarelle, landscape, signed, 23X46Atzmon Avraham b. 1918

1259


$300 | Sold for: $300
חיתוך עץ, קרב הקבצנים, 23X46 חתום 1953
פינס יעקב 1917-2005
Woodcut, battle of the beggars, signed 1953Pins Yaakov 1917-2005

1260


$60
ליטוגרפיה "עיתון רשמי", מהדורה מקורית משנת 1949
שיק ארתור 1894-1951
Lithograph, "Iton Rishmi", original edition from 1949Arthur Szyk 1894-1951

224-2014


$25
טוש שחור, אנשים ליד בתים חתום
אוהלי שאול 1922-2003
Black ink, people next to houses, signed
Ohali Shaul 1922-2003

224-2016


$25
ליטוגרפיה, בראשית, חתום בלוח
פן אבל
Lithograph, Genesis, signed on plate
Abel Pann

224-2022


$25
אקוורל, רחוב בתל אביב, חתום
הנדלר דוד 1904-1984
Aquarelle, street in Tel Aviv, signed
Hendler David 1904-1984

224-2024


$25
ליטוגרפיה, פירות ים, חתום
סימון יוחנן
Lithograph, seafood, signed
Simon Yochanan

224-2028


$25
ליטוגרפיה עם אקוורל, ההולך בעננים, חתום 23/150
משולם דוד
Lithograph with aquarelle, walking on clouds, signed 23/150
Meshulam David

224-2036


$25
תצריב, פינגוינים, חתום
מרום פטר
Etching, penguins, signed
Merom Peter

224-2040


$25
צלוחית אמייל בעיצובו,' תוצ' ניר הראלי
ג'אן דוד
Enamel plate designed by him, Nir Hareli
Jean David

224-2250


$220
שמן על מזוניט, עיר דוד והר הבית
Oil on masonite, City of David and the Temple Mount

224-2251


$50
שמן על בד, פרחים, חתום
אדלר אדולף 1917-1996
Oil on canvas, flowers, signed
Adler Adolf 1917-1966

224-2252


$260
פסטל, צפת, חתום 1960
אדלר צבי
Pastel, Safed, signed 1960
Adler Zvi

224-2253


$30
גואש, בתים, חתום
אוהלי שאול 1922-2003
Gouache, houses, signed
Ohali Shaul 1922-2003

224-2254


$40
תצריב, משפחה תימנית, חתום
איזנברג יעקב 1897-1966
Etching, Yemeni family, signed
Eisenberg Yaacov 1897-1966

224-2255


$50
שמן על מזונית, בית הכנסת של האר"י בצפת, חתום
אמיתי י.
Oil on Masonite, the assembly of the Ha’ARI in Safed, signed
Amitai I.

224-2256


$150
ברונזה, אישה חושבת (מחשבות) גובה 19.5 ס"מ ללא הבסיס
בן חיים גבי
Bronze, woman in thought, height 19.5 cm minus the base
Ben Haim Gabi

224-2257


$1600
אקוורל, נוף סוריאליסטי, חתום
בק שמואל נ. 1933
Aquarelle, Surreal landscape, signed
Bak Shmuel b. 1933

224-2258


$800
רישום עפרון, שלוש עששיות עם מלאכים מעל, חתום
ברגנר יוסל נ. 1920
Pencil drawing, three lanterns with angels above, signed
Bergner Yosl b.1920

224-2259


$1200
אקוורל על בד מוצמד ללוח דמות יושבת , חתום
ברגנר יוסל נ. 1920
Aquarelle on canvas attached to panel, sitting figure, signed
Bergner Yosl b.1920

224-2260


$40
גואש, נוף גלילי, חתום
ברנר ציפורה נ. 1930
Gouache, Galilee, landscape, signed
Brener Zipora b .1930

224-2261


$120
שמן על לוח, חסיד לומד חתום
ברנשטיין משה 1920-2006
Oil on panel, studying Chassidic Jew, signed
Bernstein Moshe 1920-2006

224-2262


$200
שמן על בד, זוג בשמיים מעל ירושלים חתום
גולדמן אלברט נ. 1922
Oil on canvas, couple in the sky over Jerusalem, signed
Goldman Albert b 1922

224-2263


$90
פיגורת ברונזה, אישה כורעת
גורן דייזי
Bronze figurine, kneeling woman
Goren Daisy

224-2264


$50
שמן על בד, הנגב,
גלבה
Oil on canvas, the Negev
Gelba

224-2265


$200
אקוורל, קבוצת אכרים מכסיקנים חתום
גת משה Gat Moshe b. 1935
Aquarelle, group of farmers, signed
Gat Moshe b. 1935

224-2266


$160
רישום טוש, ילד בבגדי חורף חתום 1932
לואיזדה אביגדור 1905-1987
Ink drawing, Boy in winter clothes, signed 1932
Luizada Avigdor 1905-1987

224-2267


$120
רישום עם פסטל, פנים חדר חתום
לובין אריה 1897-1980
Drawing with pastel, inside a room
Lubin Arieh 1897-1980

224-2268


$40
אקוורל, אניה בנמל, חתום
ליבני דן
Aquarelle, ship in the harbor, signed
Livni Dan

224-2269


$120
ליטוגרפיה, שני נערים, חתום AP
ליטבינובסקי פנחס 1894-1985
Lithograph, two boys, signed
Litvinovsky Pinchas 1894-1985

224-2270


$1000
שמן על בד, תאנים וענבים
לייפר בוריס נ. 1946
Oil on canvas, figs and grapes
Leifer Boris b. 1946

224-2271


$800
שמן על בד, סיגליות
לייפר בוריס נ. 1946
Oil on canvas, violets
Leifer Boris b. 1946

224-2272


$1200
שמן על בד, שושנים, חתום
לייפר בוריס נ. 1946
Oil on canvas, lilies, signed
Leifer Boris b. 1946

224-2273


$1000
שמן על בד, אפרסקים ודובדנים
לייפר בוריס נ. 1946
Oil on canvas, peaches and cherries
Leifer Boris b. 1946

224-2274


$220
עפרונות צבעוניים, דיוקן אישה זקנה, חתום
מרקוביץ ארתור 1872-1934
Colored pencils, an old woman
Markowicz Arthur 1872-1934

224-2275


$325
רישום טוש, נמל חיפה, חתום
נתון נתנזון אברהם 1906-1959
Ink drawing, Haifa harbor, signed
Naton Avraham 1906-1959

224-2276


$475
גואש, דומם שני אגרטלים חתום
פימה (אפרים רוטנברג) 1916-2005
Gouache, still life, 2 vases, signed
Fima Ephraim Roeytenberg 1916-2005

224-2277


$180
רישום טוש, עירום אישה חתום
פרץ ארד אסתר 1921-2005
Ink drawing, Nude, Woman, signed
Peretz-Arad Esther 1921-2005

224-2278


$50
אקוורל, ואדי סאליב, חיפה חתום
קובלמן ציפורה
Aquarelle, Wadi Salib, Haifa, signed
Kobelman Zipora

224-2279


$220
אקוורל, חוף הכנרת, חתום
קוסונוגי יוסף 1908-1981
Watercolor, Sea of Galilee
Kossonogy Joseph 1908-1981

224-2280


$750
טכניקה מעורבת, מופשט, חתום
קופפרמן משה ( 1926-2003)
Mixed Technique, abstract, signed
Kupferman Moshe 1926-2003

224-2281


$350
שמן על בד, על לוח, דמות יושבת על עץ, חתום,
קפלון אריה 1909-1995
Oil on canvas, figure sitting on a tree, signed
Kaploon Arieh1909-1995

224-2282


$120
שמן על נייר, הכותל חתום
רפאלי צבי 1920 -?
Oil on paper, the western wall, signed
Raphaeli Zvi, 1920-?

224-2283


$120
טוש עם אקוורל, חתונה במאה שערים חתום
רפאלי צבי 1920-?
Ink with aquarelle, wedding in Me’a She’arim, signed
Raphaely Zvi 1920-?

224-2284


$65
חיתוך עץ, סצינה פסטורלית, הדפס עבור הקק"ל, חתום קולב 345, נייר חום פגום, (גודל דף 48X58)
שטיינהרט יעקב 1887-1968
Woodcut, pastoral scene, printed for the JNF, signed (Kolb 345) (brown damaged paper)
Steinhardt Jakob 1887-1968

224-2285


$180
תצריב, נצרת 1905, חתום (ראה עמ' 129 בספר של המוזיאון הפתוח, תפן)
שטרוק הרמן 1876-1944
Etching, Nazareth 1905, signed
Struck Hermann 1876-1944

224-2286


$90
ליטוגרפיה, דיוקן אישה זקנה חתום
שטרוק הרמן 1876-1944
Lithograph, portrait of an old woman, signed
Struck Hermann 1876-1944

224-2287


$800
עפרונות צבעוניים, כפר ערבי בנוף, חתום (פעמיים)
שלזינגר שמואל 1896-1986
Crayon drawing, Arab Village scenery, signed (twice).
Schlesinger Samuel 1896-1986

224-2288


$90
שמן על בד, דומם, חתום
תימור רחל נ. 1944
Oil on canvas, still life, signed
Timor Rachel b. 1944

225-1338


$350
שמן על בד, בתים ביפו
Oil on canvas, houses in Jaffa

225-1339


$50
תצריב, בדואים על חוף הכנרת חתום בלוח J.N. 1925
Etching, Bedouins on the shore of the sea of Galilee, signed on plate J.N. 1925

225-1343


$240
רישום טוש, דיוקן ילד, שנות ה50 חתום
Ink drawing, portrait of a boy, 1950’s, signed

225-1344


$60 | Sold for: $60
גואש, עיר עם בתים, חתום
Gouache, city with houses, signed

225-1345


$40
אקוורל עם טוש, רחוב המדרגות ביפו, חתום
Aquarelle with ink, Hamadregot street in Jaffa, signed

225-1346


$350
בית מזוזה מקרמיקה, עם כיתוב "שיויתי (השם) לנגדי תמיד" עבודת תבליט מיוחדת (פגם קל)
Ceramic Mezuzah, inscribed:“Shiviti (Hashem) L’negdi Tamid”, special embossment work (minor damage)

225-1347


$90
עבודת קרמיקה
Ceramic work

225-1348


$200
גואש, קומפוזיציה, חתום
Gouache, composition, signed

225-1349


$100
שמן על בד, חתן וכלה, חתום
Oil on canvas, bride and groom

225-1350


$25 | Sold for: $30
ליטוגרפיה, מגדל דוד, חתום בלוח
Lithograph, Tower of David, signed on plate

225-1351


$50 | Sold for: $240
שמן על בד, בתים בכפר, חתום
Oil on canvas, house in the village, signed

225-1352


$25 | Sold for: $45
אקוורל, טבריה והכנרת, חתום
Aquarelle, Tiberias and the Sea of Galilee, signed

225-1353


$220 | Sold for: $220
אקוורל, נוף, חתום
Aquarelle, landscape, signed

225-1354


$260 | Sold for: $260
אקוורל, נחל דוד, חתום
Aquarelle, David spring, signed

225-1355


$120
שמן על מזוניט, אנשים עם עגלה חתום
Oil on Masonite, people with cart, signed

225-1356


$200
אקוורל, ירושלים, 1975, חתום
Aquarelle, Jerusalem, 1975, signed

225-1357


$500
רישום, דיוקן המשורר שאול טשרניחובסקי, חתום ע"י שניהם
Drawing, portrait of the poet Shaul Tchernichovsky, signed by both

225-1358


$50
רישום טוש, נוף סוריאליסטי חתום
Ink drawing, surrealist landscape, signed

225-1359


$150
שמן על בד, "בטבע", חתום
Oil on canvas, “in nature” signed

225-1360


$200
אקוורל, דומם, חתום
Aquarelle, still life, signed

225-1361


$25
ליטוגרפיה, יפו 1986, חתום 92/150
Lithograph, Jaffa 1986, signed 92/150

225-1362


$220
שמן על בד, כליזמרים, חתום
Oil on canvas, Klezmers, signed

225-1363


$60
שמן על קרטון, נוף כפרי, חתום
Oil on cardboard, rural landscape, signed

225-1364


$25
ליטוגרפיה, נערה, חתום 158/200
Lithograph, young girl, signed 158/200

225-1365


$70
שמן על לוח אמנים, נוף כפרי חתום
Oil on panel, rural landscape, signed

225-1366


$200
אקוורל, שני נגנים, חתום
Aquarelle, two musicians, signed

225-1367


$200 | Sold for: $240
רישום טוש, נשים עם כדי מים חתם 53
Ink drawing, women with water jugs, signed 53

225-1368


$50 | Sold for: $50
בתים ביפו, חתום 1962
Houses in Jaffa, signed 1962

225-1369


$150
אקוורל, בתים ביפו, חתום
Aquarelle, houses in Jaffa, signed

225-1370


$400 | Sold for: $400
שמן על בד, חתום
Oil on canvas, signed

225-1371


$40
אקוורל, שתי דמויות, חתום
Aquarelle, two figures, signed

225-1372


$150
שמן על בד, דומם עם פרחים חתום
Oil on canvas, still life with flowers, signed

225-3266


$200
שמן על בד, דמות האמן, חתום
Oil on canvas, portrait of the artist, signed

225-3267


$120 | Sold for: $120
שמן על בד, בוקרים במנוחה
Oil on canvas, cowboys at rest

225-3268


$25
ליטוגרפיה, נוף
Lithograph, landscape

225-3269


$25 | Sold for: $130
שמן על בד, תשע דמויות חתום
Oil on canvas, nine figures, signed

225-3270


$100 | Sold for: $100
עפרון, אישה ובן זוגה, חתום
Pencil, woman and her spouse, signed

225-3271


$25
אקוורל, דיוקן אישה, חתום
Aquarelle, portrait of a woman, signed

225-3272


$50
שמן על לוח, שתי נשים, חתום
Oil on panel, two women, signed

225-3273


$50 | Sold for: $50
שמן על לוח, שתי נשים חתום
Oil on panel, two women, signed

225-3274


$25 | Sold for: $25
ליטוגרפיה, כתובה
Lithograph, Ketubah

225-3275


$25 | Sold for: $55
שמן על דיקט, אישה עם חיות חתום
Oil on plywood, woman with animals, signed

225-3276


$25 | Sold for: $25
שמן על קרטון, טריפטיך מראות עיר עתיקה, חתומים
Oil on cardboard, triptych, old city sceneries, signed

225-3277


$25 | Sold for: $75
שמן על בד, נוף צפת, חתום פגום
Oil on canvas, Safed landscape, signed, damaged

225-3278


$25 | Sold for: $75
שמן על בד, נגן צ'לו, חתום
Oil on canvas, cellist, signed

225-3279


$150
שמן על בד, צפת, חתום
Oil on canvas, Safed, signed

225-3280


$40 | Sold for: $40
פסטל על נייר, צפת, חתום
Pastel on paper, Safed, signed

225-3281


$25 | Sold for: $70
שמן על בד, זוג בנוף בתים חתום
Oil on canvas, couple in a landscape of houses, signed

225-3282


$50
רישום ספיה, דיוקן אישה חתום
Sepia drawing, woman’s portrait, signed

225-3283


$50 | Sold for: $70
רישום עפרון, קונצרט אביב חתום 1932
Pencil drawing, spring concert, signed 1932

225-3284


$50 | Sold for: $110
רישום עפרון "מנצח", חתום
Pencil drawing, “conductor”, signed

225-3285


$25
ליטוגרפיה, נוף
Lithograph, landscape

225-3286


$40
פסל קרמיקה, "כסא שח", חתום (פגם קל)
Ceramic sculpture “chess chair”, signed (minor damage)

225-3287


$120 | Sold for: $120
פסיפס, גדולי האומה: בנימין הרצל, דוד בן גוריון, גולדה מאיר ומשה דיין, חתום
Mosaic, leaders of the nation: Benyamin Herzl, David Ben Gurion, Golda Meir and Moshe Dayan, signed

225-3288


$25 | Sold for: $45
ליטוגרפיה, איש עם כובע וזוג יונים, חתום
Lithograph, man with hat and a pair of doves, signed

225-3289


$25
ליטוגרפיה, כליזמרים,
Lithograph, Klezmers

225-3290


$25
טוש שחור על נייר, שיח נשים
Ink on paper, women’s conversation

225-3291


$500
זוג פיגורות ברונזה, חתולים לא חתום
Pair of bronze cat figurines, not signed

225-3292


$25 | Sold for: $150
שמן על דיקט, איכרים בשדה חתום
Oil on plywood, peasants in the field, signed

225-3293


$100
שמן על בד, ערב בעיר, חתום
Oil on canvas, evening in the city, signed

225-3294


$60 | Sold for: $60
שמן על בד, דרדרים, חתום פגום
Oil on canvas, thistles, signed, damaged

225-3295


$25 | Sold for: $45
אקוורל עם טוש איש עם חמור, חתום
Aquarelle with ink, man with donkey, signed

225-3296


$25
ליטוגרפיה, אנשים ברחוב
Lithograph, people in the street

225-3297


$25
ליטוגרפיה, משפחה
Lithograph, family

225-3298


$50
שמן על לוח, אישה עם מכתב חתום פגום
Oil on panel, woman with letter, signed, damaged

225-3299


$60 | Sold for: $60
שמן על דיקט, דומם, חתום
Oil on plywood, still life, signed

225-3300


$80 | Sold for: $80
שמן על בד, חתונה בגן עדן חתום
Oil on canvas, wedding in paradise, signed

225-3301


$25
ליטוגרפיה, איכר וחמורו
Lithograph, peasant and his donkey

225-3302


$25 | Sold for: $40
אקוורל, עצים ליד הירקון חתום
Aquarelle, trees near the Yarkon, signed

225-3303


$25 | Sold for: $50
שמן על בד, הכותל, חתום
Oil on canvas, western wall, signed

225-3304


$25
ליטוגרפיה, דמות בפיצריה
Lithograph, figure in a pizzeria

225-3305


$25 | Sold for: $55
שמן על מזונית, דמות, חתום
Oil on Masonite, shape, signed

225-3306


$25 | Sold for: $30
אקוורל, עירום אישה, חתום
Aquarelle, female nude, signed

225-3307


$25 | Sold for: $90
שמן על בד, מופשט, חתום
Oil on canvas, abstract, signed

225-3308


$25
רישום טוש, דמות, חתום
Ink drawing, shape, signed

225-3309


$80 | Sold for: $220
אקוורל, כיבוש העיר העתיקה
Aquarelle, conquest of the old city

225-3310


$50 | Sold for: $50
שמן על מזונית, דמות רב מורה באצבעו, חתום
Oil on masonite, a Rabbi pointing his finger, signed

225-3311


$50
שמן על מזונית, חייט יהודי
Oil on masonite, a jewish tailor

225-3408


$1200 | Sold for: $1600
טכניקה מעורבת, שנת שלום ובטחון חתום, עבודה דו צדדית
Mixed media, year of peace and security, signed, two-sided work

225-3409


$600 | Sold for: $600
שמן על נייר, יפו, חתום
Oil on paper, Jaffa, signed

225-3410


$500
ברונזה, טורסו, עירום אישה חתום 2/7 1933
Bronze, torso, female nude, signed 2/7 1933

225-3411


$40
פחם על נייר, פורטרט, חתום נזקי מים
Charcoal on paper, portrait, signed, water damages

225-3412


$25
דיו ואקוורל, נוף בתים
Ink and aquarelle, landscape of houses

225-3413


$50 | Sold for: $50
ספיה, זוג נשים במיטה, חתום
Sepia, couple of women in bed, signed

225-3414


$50 | Sold for: $50
רישום עפרון, איש עם כידון חתום
Pencil drawing, man with lance, signed

225-3415


$25
טוש ואקוורל, זוג נשים
Ink and aquarelle, couple of women

225-3416


$40
שמן על דיקט, סועדים ליד שולחן חתום
Oil on plywood, dinner guests at the table, signed

225-3417


$500 | Sold for: $950
שבעים ושמונה ציורים של האמן יחד עם קטלוג
Seventy eight paintings by the artist with catalogue

225-3418


$100
שמן על בד, סירה בנהר, חתום
Oil on canvas, castle on a river, signed

225-3419


$200
שבעה עשר ציורים שונים של האמן
Seventeen different paintings of the artist

225-3420


$25
ליטוגרפיה, דמות אישה
Lithograph, woman’s shape

225-3421


$50
שמן על בד, פני ילד, חתום 66
Oil on canvas, boy, signed 66

225-3422


$25 | Sold for: $25
ליטוגרפיה, פסנתרנית
Lithograph, pianist

225-3423


$90 | Sold for: $130
ברונזה, מכתש, עם עבודת תבליט שיירת גמלים וציפור מעל
Bronze, mortar, embossed with a camel caravan with bird overhead

225-3424


$40
שמן על קרטון, טבע דומם חתום
Oil on cardboard, nature, still life, signed

225-3425


$40 | Sold for: $40
שמן על בד, שלושה יושבים חתום
Oil on canvas, three seated, signed

225-3426


$25
ליטוגרפיה, אנשים בנוף
Lithograph, people in a landscape

225-3427


$100 | Sold for: $100
שמן על בד, אישה על כיסא חתום
Oil on canvas, woman on a chair, signed

225-3428


$50 | Sold for: $85
שמן על בד, נוף בתים, חתום
Oil on canvas, landscape of houses, signed

225-3429


$25
שמן על מזונית, צב ים, חתום
Oil on Masonite, sea turtle, signed

225-3430


$200 | Sold for: $200
שמן על בד, עצים בנוף, חתום
Oil on canvas, trees in landscape, signed

225-3431


$100 | Sold for: $100
רישום עפרון, פגום מאד באזור החתימה
Pencil drawing, severely damaged in the signature area

225-3432


$2000 | Sold for: $2000
שמן על בד, נוף עם כבשים (11) חתום
Oil on canvas, landscape with sheep (11) signed

225-3433


$600 | Sold for: $850
שמן על בד, ראש כבש, נדיר וגם חתום ומוקדש מאחור
Oil on canvas, sheep’s head, rare and also signed and dedicated on the backside

225-3434


$120 | Sold for: $120
שמן על בד, קומפוזיציה, חתום
Oil on canvas, composition, signed

225-3435


$60 | Sold for: $60
שמן על לוח, דמות סוריאליסטית חתום
Oil on panel, surrealistic shape, signed

225-3436


$120
שמן על בד, Circus, חתום ומלווה בכרזת התערוכה
Oil on canvas, Circus, signed, with exhibition poster

225-3437


$100
שמן על בד, מופשט, חתום
Oil on canvas, abstract, signed

225-3438


$50 | Sold for: $100
עפרון, פני חסיד, חתום
Pencil, face of a Chasidic Jew, signed

225-3439


$40
שמן על לוח עץ, ילדים עירומים חתום
Oil on wooden panel, nude children, signed

225-3440


$70 | Sold for: $70
שמן על מזונית, אם ובת, חתום
Oil on Masonite, mother and daughter, signed

225-3441


$40 | Sold for: $45
שמן על מזונית, אישה, חתום
Oil on Masonite, woman, signed

225-3442


$50
שמן על בד, דמויות, חתום
Oil on canvas, shapes, signed

225-3443


$25
פסל קרמיקה, שני פינגוינים חתום
Ceramic sculpture, two penguins, signed

225-3444


$25 | Sold for: $70
ליטוגרפיה, דמויות
Lithograph, shapes

225-3445


$40
שמן על בד, בתים בפתח תקוה חתום פגמים
Oil on canvas, houses in Petach Tikva, signed, damages

225-3446


$40
שמן על בד, נוף הירקון, חתום
Oil on canvas, Yarkon landscape, signed

225-3447


$40 | Sold for: $40
שמן על בד, צריף חתום
Oil on canvas, shack, signed

225-3448


$50 | Sold for: $65
שמן על קרטון, דומם, חתום
Oil on cardboard, sill life, signed

225-3449


$1500 | Sold for: $1500
טכניקה מעורבת, מנדלסון חתום, היה בתערוכה בנווה צדק, מצ"ב קטלוג התערוכה (לא צולם בקטלוג)
Mixed media, Mendelsohn, signed, was in an exhibition in Neve Tzedek, enclosed catalogue (not photographed in catalogue)

225-3477


$120 | Sold for: $120
שמן על בד, ליצנים, חתום
Oil on canvas, clowns, signed

225-3478


$90
שמן על בד, פורטרט עצמי חתום מאחור
Oil on canvas, self portrait, signed at the back

225-3479


$90
שמן על בד, פורטרט של שושנה דמארי חתום
Oil on canvas, portrait of Shoshana damari, signed

225-3480


$50
שמן על מזונית, אב ובנו בספריה חתום
Oil on masonite, father and son in a library, signed

225-3481


$50
שמן על מזונית, יהודי הולך בשלג
Oil on masonite,a jewish man walking in the snow

225-3482


$40
שמן על מזונית, נווד, חתום
Oil on masonite, a tramp, signed

225-3483


$150
שמן על בד, תרנגול כפרות חתום ומתוארך (פגם מתוקן)
Oil on canvas, Kapparot rooster, signed and dated (repaired damage)

225-3484


$100
טכניקה מעורבת על בד מחולק לשנים מופשט, חתום ומתוארך
Mixed technique, on canvas divided into two parts, abstract

225-3485


$100
טכניקה מעורבת על בד מחולק לשנים מופשט
Mixed technique, on canvas divided into two parts, abstract

226-1244


$30
אקוורל, נוף ארץ ישראלי עם קבר שייח
Watercolor, Eretz-Israeli scenery with Shiek's tomb

226-1245


$100
תצריב, רחוב בעיר העתיקה, חתום
Etching, street in the Old City, signed
Eisenberg Yaacov 1897-1966

226-1246


$100
תצריב, חומות העיר העתיקה והר הבית חתום
Etching, walls of the Old City and the Temple Mount, signed
Eisenberg Yaacov 1897-1966

226-1247


$700
שמן על בד, הכותל והר הבית חתום
Oil on canvas, the Western Wall and Temple Mount, signed
Baitler Zoma 1908-1994