1126


$25
סיר קרמיקה קטן עם ידית, תוצ' לפיד, ישראל, חתום
Small ceramic pot with handle, Lapid, Israel, marked

1127


$30 | Sold for: $30
שעון קיר, עיצוב ויסהוף עשוי קרמיקה ועץ
Wall clock, design Weishoff, ceramics and wood

1128


$30
אגרטל קרמיקה תוצ' פחר ישראל, פגם קל
Ceramic vase, Pechar, Israel, minor damage

1129


$400
סרוויס קפה חלקי, קרמיקה ארמנית כולל: קנקן, כלי חלב וששה ספלים (הקנקן חתום Palestine)
Partial coffee set, Armenian pottery, comprises: pot, creamer and six cups (the pot is marked Palestine)

1130


$30 | Sold for: $30
פלק קרמיקה, עיצוב ויסהוף ערביה עם כדים
Ceramic plaque, design Weishoff, Arab woman with jugs

1131


$50
שלושה פלקי קרמיקה צורת סמלי כוכבים: מאזניים, סרטן, טלה, עיצוב אריאלה ויסהוף, בית היוצר
Three ceramic plaques, in the shape of zodiac signs, Libra, Cancer, Aries, designed by Ariella Weishof, Beit Hayotser

223-1254


$25
אגרטל קרמיקה תוצ פל קרמיק צבוע ביד, ישראל, שנות ה50
Ceramic vase, Pal Keramik, handpainted, Israel 1950's

223-1255


$50 | Sold for: $65
צלוחית קרמיקה עם ידית קש, תוצ Keramos ישראל, שנות ה50, עם תבליט רקדנית עם תוף מרים, חתום
Ceramic saucer with straw handle, by Keramos, Israel, 1950's, embossed with a dancer and a tambourine, marked

223-1256


$30 | Sold for: $45
קערית קרמיקה משולשת, תוצ Keramos ישראל, שנות ה50, זוג רוקד, חתום
Small triangular serving bowl, by Keramos, Israel, 1950's, couple dancing, marked

223-1257


$60 | Sold for: $60
אגרטל קרמיקה תוצ Keramos ישראל, שנות ה50, עם תבליט נוף כפרי ארץ ישראלי, חתום
Ceramic vase, by Keramos, Israel 1950's, embossed with a rural Eretz Israel landscape, marked

223-1258


$30
קערת קרמיקה תוצ פל קרמיק עם ידיות ועבודת תבליט
Ceramic bowl, by Pal-Ceramic, with handles and embossment work

223-1259


$60 | Sold for: $85
צלחת קרמיקה מרובעת, תוצ Keramos ישראל, שנות ה50, רקדני הורה
Square shaped serving saucer, by Keramos, Israel, 1950's, with Horra dancers

223-1260


$35 | Sold for: $75
צלוחית קרמיקה משולשת, תוצ Keramos ישראל, שנות ה50, רקדני הורה, חתום
Triangular saucer, by Keramos, Israel, 1950's, with Horra dancers, marked

223-1261


$70
קנקן קרמיקה עם תבליט "כרמל מזרחי - יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב" (פגם קל)
Ceramic pitcher, embossed with "Carmel Mizrachi – Vinyards of Rishon L'zion and Zichron Yaakov", (minor damage)

223-1262


$35
פמוט קרמיקה בסגנון קרמוס ישראל, שנות ה50
Ceramic candlestick, Keramos style, Israel 1950's

223-1263


$80 | Sold for: $95
כד קרמיקה תוצ טכ קרמיק ישראל, עם תמונת תבליט אישה בתלבושת מסורתית, חתום
Ceramic jar by Tech Keramik, Israel, embossed image of a woman in traditional dress, marked

223-1264


$40
כד קרמיקה עם גלזורה לבנה חומה סמל כרמל מזרחי (פגם "צ'יפ" )
Ceramic jug with white brown glazing, logo of Carmel Mizrachi, ( chipped)

223-1265


$90
אגרטל-פיגורה, פורצלן תוצ נעמן צורת אישה עם כד מים, חתום
Porcelain vase-figurine, by Ne'eman, woman with a water pitcher, marked

223-1266


$45 | Sold for: $85
צלוחית קרמיקה משולשת, תוצ Keramos ישראל, שנות ה50, נגן גיטרה, חתום
Triangular saucer, by Keramos, Israel, 1950's, with a guitar player, marked

223-1267


$90
אגרטל קרמיקה תוצ פל קרמיק עם תבליט "חלוצים"
Ceramic vase, by Pal-Ceramic, embossed with "Chalutzim"

223-1268


$50 | Sold for: $300
צלוחית הגשה משולשת, תוצ Keramos ישראל, שנות ה50, עם תבליט, מראה טבריה, חתום
Triangular serving saucer, by Keramos, Israel, 1950's, embossed with a scenery of Tiberias, marked

223-1269


$120 | Sold for: $150
פלטת קרמיקה תוצ TecCeramic ישראל, שנות ה50, עם תבליט דגים וירקות
Ceramic platter, by Tec Ceramic, Israel, 1950's, embossed with fish and vegetables

223-1270


$50 | Sold for: $140
צלוחית הגשה משולשת, תוצ Keramos ישראל, שנות ה50, עם תבליט, מראה שוק הכרמל, חתום
Triangular serving saucer, by Keramos, Israel, 1950's, embossed with a scenery of the Carmel market, marked

223-1271


$140
כד קרמיקה תוצ Keramos ישראל, שנות ה50, עם תבליט רקדניות תימניות (פגום), חתום
Ceramic jug, by Keramos, Israel, 1950's, embossed with Yemeni dancers, marked (damaged)

223-1272


$50 | Sold for: $50
אגרטל קרמיקה תוצ פל קרמיק ישראל, שנות ה50 חתום "צילה"
Ceramic vase, by Ceramic, Israel, 1950's, marked "Tzila"

223-1273


$160 | Sold for: $300
קערת ליל סדר מקרמיקה, תוצ קדר ישראל, שנות ה60 עם כיתוב:" מה נשתנה הלילה הזה?" וחמישה תבליטים לפי תמונות מההגדה של פסח
Ceramic Leil Seder bowl, by Keder, Israel, 1960's, inscribed "Ma Nishtanah Halaila Ha'zeh?" and 5 embossments of images from the Passover Haggadah

223-1274


$50 | Sold for: $50
קופסת קרמיקה עם מכסה, תוצ Keramos ישראל, שנות ה50, עם עבודת תבליט, חתום
Ceramic box wit lid, by Keramos, Israel, 1950's, with embossment, marked

223-1275


$160 | Sold for: $160
אגרטל קרמיקה תוצ Keramos ישראל, שנות ה50, עם תבליט פני אישה וילד עם פאות, חתום (עבר הסבה למנורה, פגם בציפוי)
Ceramic vase, by Keramos, Israel 1950's, embossed with the faces of a woman and a boy with Payot, (has been converted into a lamp, damage to the coating)

223-1276


$50 | Sold for: $260
צלוחית הגשה משולשת, תוצ Keramos ישראל, שנות ה50, עם תבליט, מראה צפת, חתום
Triangular serving saucer, by Keramos, Israel, 1950's, embossed with a scenery of Safed, marked

223-1277


$220
אגרטל קרמיקה תוצ Tec Keramic ישראל, שנות ה50, עם תבליט רקדנית, חתום
Ceramic vase, by Tec Keramic, Israel, 1950's, embossed with an image of a dancer, marked

226-1226


$25
צלחת פורצלן עם מראה הכותל המערבי וכיתוב: כותל מערבי ירושלים, כח באייר תשכ"ז 1967 תוצ נאמן ישראל Wailing Wall Jerusalem June 1967
Porcelain plate with an image of the Western Wall, inscribed: "Kotel Maaravi Yerushalaim", 28 Iar 5727 1967, by Ne'eman, Israel, Wailing Wall Jerusalem June 1967

226-1227


$40
אגרטל קרמיקה קטן, תוצ Keramit ישראל, שנות ה60
Small ceramic vase, by Keramit, Israel, 1960’s

226-1228


$25 | Sold for: $25
"הקיבוץ", הדפסה ליטוגרפית ע"ג צלחת פורצלן עיצוב יוסף גלברט, מס 5287 ממהדורה מוגבלת, תוצ נאמן, 1980
“The Kibbutz”, lithograph print on porcelain plate, design by Joseph Gelbart, no’ 5287, limited edition, by Naaman

226-1229


$60 | Sold for: $60
ארבעה אריחי פורצלן עם הדפסות צבעוניות תוצ שוהר, בית חרות, ישראל, שנות ה50: המרגלים, אישה תימניה עם שני ילדים, הנחת תפילין, איש רוכב על חמור (סדוק)
Four porcelain tiles with colored prints, by Shohar, Beit Cherut, Israel, 1950’s: The Spies, Yemeni woman with two children, the laying of phylacteries, man riding donkey (cracked)

228-1218


$40 | Sold for: $40
אריח אבנית עם ציור אריה וכיתוב "ירושלים"
Stoneware tile with an image of a lion and inscribed, “Jerusalem”

228-1219


$75
קערת קרמיקה תוצ קרמוס (Keramos), ציורים מופשטים ישראל, שנות ה50
Ceramic bowl by Keramos, with abstract paintings, Israel, 1950’s

228-1220


$40
צלחת קרמיקה עם שילוב כסף עבודת Domar, ישראל
Ceramic plate with integrated silver, Domar work, Israel

228-1221


$75
קערת קרמיקה תוצ קרמוס (Keramos), ציורים מופשטים ישראל, שנות ה50
Ceramic bowl by Keramos, with abstract paintings, Israel, 1950’s

228-1222


$60
קערית קרמיקה עם ציור מופשט תוצ קרמוס (Keramos), ישראל, שנות ה50
Small ceramic bowl with an abstract painting, by Keramos Israel, 1950’s

228-1223


$80
ארבע קופסות קרמיקה ארמנית חתומות משפ בליאן, jerusalem
Four Armenian pottery boxes, signed Balian family, Jerusalem

228-1224


$70
אגרטל קרמיקה לתליה צורת דג חתום
Ceramic hanging vase, fish shaped, marked

228-1225


$100
כד קרמיקה עם כיתוב: "מלך סומך נופלים"
Ceramic jar, inscribed: “Melech Somech Noflim”

231-1172


$30
קערת קרמיקה תוצ לפיד, ישראל חתום Lapid Israel by Yehudith
Ceramic bowl by Lapid, Israel, marked Yehudith

231-1173


$40 | Sold for: $50
אגרטל קרמיקה תוצ Keramos ישראל, פגם
Ceramic vase by Keramos, Israel, minor damage

231-1174


$40 | Sold for: $40
חמש סיכות כסף פיליגרן עם אבן חן, חתום, ישראל
Five silver filigree pins with a gemstone, marked, Israel

231-1175


$40 | Sold for: $45
ארבע סיכות כסף פיליגרן עם אבן חן, חתום, ישראל
Four silver filigree pins with a gemstone, marked, Israel

231-1176


$40 | Sold for: $40
צלחת פסח מקרמיקה,תוצ' בית היוצר
Ceramic Passover plate, by Beit Hayotzer

231-1177


$60 | Sold for: $160
שלושה אריחים קטנים, עם תבליטים: סוס, יונה ותרנגול, חתומים
גופר יפו
Three small tiles, with embossments, horse, dove and rooster, signedGofer, Jaffa

233-1337


$30 | Sold for: $30
קערת קרמיקה, חתומה "אברט צפת"
Ceramic bowl, signed “ebert, Safed”

233-1338


$50
קנקן וששה ספלי קרמיקה תוצ' לפיד, ישראל, שנות ה-60
Jug and six ceramic cups, by Lapid, Israel, the 1960's

233-1339


$40 | Sold for: $40
קערת קרמיקה חתומ Lidia משכית, חיפה
Ceramic bowl, signed Lidia, Maskit, Haifa

233-1340


$90
אגרטל קרמיקה תוצ Teceramik ישראל, שנות ה50 (דגם 303), צורת נשר (נדיר)
Ceramic vase, by Teceramik, Israel, 1950’s, (model 303), eagle shaped (rare)

233-1341


$40
כד קרמיקה חתום "כפר סמיר"
Ceramic jar marked “Kfar Samir”

233-1343


$150 | Sold for: $150
אריח קרמיקה עם ציור בדוים וסוסים חתום בהטבעה מאחור Eva Samuel
חוה סמואל
Ceramic tile with a painted image of Bedouins and horses, with the signature Eva Samuel impressed on the backEva Samuel

233-1344


$150 | Sold for: $150
אריח קרמיקה עם ציור שתי נשים ערביות נושאות כדי מים, חתום בהטבעה מאחור Eva Samuel
חוה סמואל
Ceramic tile with a painted image of two Arab women carrying jugs of water, with the signature Eva Samuel impressed on the backEva Samuel

233-1345


$150 | Sold for: $280
אריח קרמיקה עם עבודת תבליט "קניית בדים בשוק", חתום בהטבעה מאחור Eva Samuel
חוה סמואל
Ceramic tile with embossment work, “purchase of cloth at the market place”, with the signature Eva Samuel impressed on the backEva Samuel

234-1172


$35 | Sold for: $35
אגרטל קרמיקה, עם תבליט רוקדים ישראל, שנות ה50
Ceramic vase, embossed with dancers, Israel, 1950’s

234-1173


$75
שלושה פלקי קרמיקה צורת מטבעות יהודיים של בית שני
Three ceramic plaques, in the shape of Jewish coins from the second Temple period

234-1174


$50
אגרטל קרמיקה, ישראל, שנות ה50-60
Ceramic vase, Israel, 1950’s-60’s

234-1175


$90
כלי (סנטר פיס), קרמיקה שחורה חתום "תוצרת הארץ- Made in Palestine"
Black ceramic centerpiece, marked “Made in Palestine”

234-1176


$50
שני פלקי קרמיקה, צורת מטבעות יהודיים של בית שני
Two ceramic plaques, in the shape of Jewish coins from the second Temple period

234-1177


$300
צלחת קרמיקה עבודת גופר עם עבודת תבליט מופשט, חתום (65)
Ceramic plate, crafted by Gofer with embossment work, abstract, signed (65)

235-1148


$40 | Sold for: $40
צלחת קרמיקה מלבנית, עם ציור יד כיתוב מאחור.. ירושלים
Rectangular ceramic plate, hand painted, inscribed on the back, Jerusalem

235-1149


$40
אגרטל אבנית תוצ לפיד, ישראל שנות ה50, חתום Esther
Stoneware vase, by Lapid, Israel, 1950's, marked Esther

235-1150


$40 | Sold for: $45
אגרטל קרמיקה תוצ Keramos ישראל, שנות ה50
Ceramic vase, by Keramos, Israel, 1950's

235-1151


$60
מע' צלחות קרמיקה, תוצ דן חרסה, באר שבע, שנות ה50
Set of ceramic plates, by Dan, Harsa, Beer Sheva, 1950's

236-1119


$40
מאפרת קרמיקה צורת מקטרת סגנון ארמני, ישראל, שנות ה60, חתום איל, פגם קל
Pipe shaped ceramic ashtray, Armenian pottery style, 1960's, signed Eyal, minor damage

236-1119


$40 | Sold for: $40
מאפרת קרמיקה צורת מקטרת סגנון ארמני, ישראל, שנות ה60, חתום איל, פגם קל
Pipe shaped ceramic ashtray, Armenian pottery style, 1960's, signed Eyal, minor damage

236-1161


$25 | Sold for: $40
אגרטל קרמיקה תוצ' לפיד, ישראל חתום סידי
Ceramic vase, Lapid, Israel, marked Sidi

236-1161


$25
אגרטל קרמיקה תוצ' לפיד, ישראל חתום סידי
Ceramic vase, Lapid, Israel, marked Sidi

236-1162


$40
אהיל קרמיקה לנר, ישראל, שנות ה60
Ceramic candle shade, Israel, 1960's

236-1162


$40
אהיל קרמיקה לנר, ישראל, שנות ה60
Ceramic candle shade, Israel, 1960's

236-1163


$25 | Sold for: $25
אגרטל קרמיקה תוצ' לפיד, ישראל, חתום EH
Ceramic vase, Lapid, Israel, marked EH

236-1163


$25
אגרטל קרמיקה תוצ' לפיד, ישראל, חתום EH
Ceramic vase, Lapid, Israel, marked EH

236-1164


$50 | Sold for: $50
צלחת קרמיקה תוצ Keramos ישראל, שנות ה50, דוגמת פרחים
Ceramic plate, Keramos, Israel, 1950's, floral pattern

236-1164


$50
צלחת קרמיקה תוצ Keramos ישראל, שנות ה50, דוגמת פרחים
Ceramic plate, Keramos, Israel, 1950's, floral pattern

236-1165


$25
אגרטל קרמיקה גדול, חתום ראובן 42 ישראל, שנות ה70
Large ceramic vase, marked Reuben 42, Israel, 1970's

236-1165


$25
אגרטל קרמיקה גדול, חתום ראובן 42 ישראל, שנות ה70
Large ceramic vase, marked Reuben 42, Israel, 1970's

236-1166


$50 | Sold for: $50
שתי צלחות פורצלן תוצ נעמן "כותל המערבי ירושלים כח באייר - ה תשכ"ז" ב "טבריה וים כנרת 1970 "Wailing wall Jerusalem June 1967 " "Tiberias and the lake of Galilee 1970"
Two porcelain plates, Ne'eman: a. "Wailing Wall Jerusalem June 1967", b. "Tiberias and the lake of Galilee 1970"

236-1166


$50
שתי צלחות פורצלן תוצ נעמן "כותל המערבי ירושלים כח באייר - ה תשכ"ז" ב "טבריה וים כנרת 1970 "Wailing wall Jerusalem June 1967 " "Tiberias and the lake of Galilee 1970"
Two porcelain plates, Ne'eman: a. "Wailing Wall Jerusalem June 1967", b. "Tiberias and the lake of Galilee 1970"

236-1167


$40
אגרטל קרמיקה תוצ לפיד, ישראל שנות ה60
Ceramic vase, Lapid, Israel, 1960's

236-1167


$40
אגרטל קרמיקה תוצ לפיד, ישראל שנות ה60
Ceramic vase, Lapid, Israel, 1960's

236-1168


$50 | Sold for: $55
שני פלקי קרמיקה: יהודי תימני רוקד עם תוף, ערביה עם כדי מים
אליעזר וייסהוף
Two ceramic plaques, Yemeni Jew dancing with a drum, Arab woman with water pitchersEliezer Weishoff

236-1168


$50
שני פלקי קרמיקה: יהודי תימני רוקד עם תוף, ערביה עם כדי מים
אליעזר וייסהוף
Two ceramic plaques, Yemeni Jew dancing with a drum, Arab woman with water pitchersEliezer Weishoff

236-1169


$40
אגרטל וקנקן קרמיקה תוצ לפיד ישראל, שנות ה60
Ceramic vase and pitcher, Lapid, Israel, 1960's

236-1169


$40
אגרטל וקנקן קרמיקה תוצ לפיד ישראל, שנות ה60
Ceramic vase and pitcher, Lapid, Israel, 1960's

236-1170


$70
אגרטל קרמיקה צורת כד עם תבליט קוטפת פירות, תוצ Tekeramik, ישראל, שנות ה50
Ceramic jug shaped vase, embossed with a female fruit picker, Tekeramik, Israel, 1950's

236-1170


$70 | Sold for: $85
אגרטל קרמיקה צורת כד עם תבליט קוטפת פירות, תוצ Tekeramik, ישראל, שנות ה50
Ceramic jug shaped vase, embossed with a female fruit picker, Tekeramik, Israel, 1950's

236-1171


$40
אגרטל קרמיקה תוצ לפיד, ישראל שנות ה60, חתום Judith
Ceramic vase, Lapid, Israel, 1960's, marked Judith

236-1171


$40
אגרטל קרמיקה תוצ לפיד, ישראל שנות ה60, חתום Judith
Ceramic vase, Lapid, Israel, 1960's, marked Judith

236-1172


$80
אגרטל קרמיקה גדול תוצ' חרסה, באר שבע, חתום עזז
Large ceramic vase, Harsa, Beer Sheba, marked Azaz

236-1172


$80 | Sold for: $80
אגרטל קרמיקה גדול תוצ' חרסה, באר שבע, חתום עזז
Large ceramic vase, Harsa, Beer Sheba, marked Azaz

240-1227


$90
זוג אגרטלי קרמיקה, עם ציורי דמויות על רקע לבן
Pair of vases with painted figures on white ground

240-1228


$25
קערת קרמיקה על רגל, ישראל, חתום מס' 3290 (פגמים)
Ceramic bowl on a stem, Israel, marked, no' 3290 (damages)

240-1229


$40
אגרטל קרמיקה תוצ לפיד, ישראל ציור יד ע"י בתיה, חתום, מס' 148 Lapid made in Israel, handpainted by Batia
Ceramic vase, marked Lapid, made in Israel, hand painted by Batia, no' 148

240-1230


$25 | Sold for: $30
אגרטל קרמיקה תוצ' חרסה- עזז, חתום
Ceramic vase, Harsa Azaz, marked

240-1231


$40 | Sold for: $40
כד קרמיקה תוצ' בית ג'מאל
Ceramic jar, Beit Jimal

240-1232


$25 | Sold for: $35
קערת קרמיקה, בית ג'מאל, עם ציור ציפור
Ceramic bowl, Beit Jimal, with a painted image of a bird

240-1233


$40
אגרטל קרמיקה ישראלי, חתום בלוגו (P), תוצ' לפיד
Israeli ceramic vase, marked with the logo (P), Lapid

240-1234


$25
כד קרמיקה תולה לקישוט
Hanging ornamental ceramic vase

240-1235


$40 | Sold for: $40
אגרטל קטן, קרמיקה, תוצ לפיד חתום Israel, ממוספר 556
Small ceramic vase, Lapid, marked Made in Israel, numbered 556

240-1236


$30 | Sold for: $30
קערית קרמיקה תוצ' לפיד ציור יד ע"י בתיה, חתום Lapid made in Israel, handpainted by Batia (חלק מהחתימה מחוק)
Ceramic bowl, marked Lapid made in Israel, hand painted by Batia (part of the signature is erased)

240-1237


$50
פלק קרמיקה עם תבליטי עגורים חתום מאחור "ג.מ."
Ceramic plaque, embossed with cranes, signed on the back "G.M."

240-1238


$30
אגרטל קרמיקה מיניאטורי, תוצ' קרמית Keramit, ישראל
Miniature ceramic vase, Keramit, Israel

240-1239


$50 | Sold for: $65
קערת קרמיקה תוצ חרסה, באר שבע ע"י עזז, חתום וממוספר F84-24
Ceramic bowl, Harsa, Be'er-Sheva, by Azaz, marked and numbered F84-24

240-1240


$30
מגש קטן, קרמיקה, תוצ קרמיקת קדר חתום
Small ceramic tray, Keramikat Kadar, marked

240-1241


$50
כד קרמיקה תוצ Ceramilain ישראל, חתום ממוספר 940
Ceramic jar, Ceramilain, Israel, marked, numbered 940

240-1242


$30
אגרטל תולה, קרמיקה, תוצ בית היוצר ע"י צבי, חתום ועם מדבקה
Ceramic hanging vase, Beit Hayotzer, by Tzvi, marked and with a sticker

240-1243


$50
אגרטל קרמיקה גדול, לא חתום ממוספר 230
Large ceramic vase, not marked, numbered 230

240-1244


$30
אגרטל קטן, קרמיקה, חתום תחיה Israel
Small ceramic vase, signed Techia, Israel

240-1245


$50
קערת קרמיקה תוצ קרמוס ישראל מס 524
Ceramic bowl by Keramos, Israel, no' 524

240-1246


$30
קערה תוצ פלקרמיקה, חתום סידי
Bowl, Palkeramika, signed Sidi

240-1247


$50
צלחת קרמיקה תוצ' קרמוס, פירות על רקע לבן, מס 4235
Ceramic plate, Keramos, fruit on white ground, no' 4235

240-1248


$35
אגרטל קרמיקה תוצ' לפיד, חתום (P) made in Israel, handpainted
Ceramic vase, Lapid, marked (P) Made in Israel hand painted

240-1249


$60 | Sold for: $60
אגרטל וקערה, קרמיקה תוצ' לפיד הקערה חתומה (P) handpainted, made in Israel, מס' 558, האגרטל לא חתום, ממוספר 48417
Ceramic vase and bowl, Lapid: bowl is marked (P) hand painted ,Made in Israel no' 558, vase is not marked, numbered 4841

240-1250


$35
מגש קרמיקה חתום בלוגו לפיד ממוספר 487 , made in Israel
Ceramic tray, marked with the Lapid logo, numbered 487 Made in Israel

240-1251


$60 | Sold for: $60
כד ואגרטל, קרמיקה, תוצ' לפיד ציור יד ע"י מרים, חתומים Lapid Made in Israel, handpainted by Miriam וממוספרים 117, 212
Ceramic jar and bowl, marked Lapid, Made in Israel hand painted by Miriam, numbered 117, 212

240-1252


$35
כד קרמיקה תוצ' לפיד, ציור יד ע"י אסתר, חתום Lapid made in Israel, handpainted by Ester ממוספר 180
Ceramic jar, marked Lapid made in Israel, hand painted by Ester, numbered 180

240-1253


$70
אגרטל קרמיקה עיצוב ויסהוף בית היוצר
Ceramic vase, design by Weishoff, Beit Hayotzer

240-1254


$40
צלחת קרמיקה עבודה של Lorna Sakalovsky שיקום הרובע היהודי, תשכ"ז-תשמ"ד
Ceramic plate, Lorna Sakalovsky work, restoration of the Jewish Quarter 5727-5747

240-1255


$80
צלחת קרמיקה תוצ' קרמוס דוגמא מופשטת, מס 9732
Ceramic plate, Keramos, abstract pattern, no' 9732

240-1256


$40
פלק קרמיקה בעיצובו של וייסהוף בית היוצר, צורת פרה
Ceramic plaque design by Weishoff, Beit Hayotzer, cow shaped

240-1257


$80
כד וקערה תוצ' לפיד, ציור יד ע"י בתיה, חתומים Lapid Israel handpainted by Batia ממוספרים 187, 212
Jar and bowl, marked Lapid Israel hand painted by Batia, numbered 187, 212

240-1258


$40
קערת קרמיקה תוצ לפיד, חתום Made in Israel, handpainted, ממוספר 0287
Ceramic bowl, Lapid, marked Made in Israel hand painted bowl, numbered 0287

240-1259


$90 | Sold for: $120
פיגורת קרמיקה תוצ Goffer תרנגול,
Ceramic rooster figure, Goffer

240-1260


$40
אגרטל קרמיקה בעיצוב מרובע חתום (P), ממוספר 483
Ceramic vase, square design, marked (P), numbered 484

240-1261


$100
קערת קרמיקה תוצ' קרמקה, תמונת צייד ארץ ישראלי, מס 988
Ceramic bowl, Keramka, image of an Eretz Israeli hunter, no' 988

240-1262


$40
כד קרמיקה תוצ' חרסה, באר שבע ע"י עזז, חתום וממוספר A8
Ceramic jar, Harsa, Be'er-Sheva, by Azaz, marked and numbered A8

240-1263


$120 | Sold for: $120
אגרטל קרמיקה-חנוכיה, חתום בר אדון חופית
Ceramic vase-Chanukah lamp, signed Bar Adon Chofit

240-1264


$40
כד קרמיקה תוצ' לפיד, חתום מס 212 Lapid Israel
Ceramic jar, marked Lapid Israel, no' 212

240-1265


$150 | Sold for: $170
אגרטל קרמיקה תוצ חרסה, ב.ש.
Ceramic vase, Harsa, B.S

240-1266


$40
כד קרמיקה תוצ לפיד חתום
Ceramic jar, Lapid, marked

240-1267


$180
קנקן וזוג ספלים, קרמיקה, הקנקן תוצ' Keramit, הספלים תוצ Keramos מספרים 577,575, 423
Ceramic pitcher and a pair of cups, pitcher by Keramit, cups by Keramos, numbers: 423, 577, 575

240-1268


$40
אגרטל קרמיקה תוצ' בית היוצר חתום פגמים קלים
Ceramic vase, Beit Hayotzer, signed, minor damages

243-1134


$25 | Sold for: $25
בקבוק קרמיקה, של "יין פורת עתיק" (ריק)
Ceramic "Porath Atic wine" bottle (empty)

243-1135


$40
צלחת פסח, קרמיקה, מוריה ישראל קוטר 30 ס"מ
Ceramic Passover plate, by Moriya Israel

243-1136


$25 | Sold for: $25
צלחת פסח עשויה קרמיקה תוצ' לפיד, ישראל, שנות ה60
Ceramic Passover plate, Lapid, Israel, 1960's

243-1137


$60 | Sold for: $60
אגרטל קרמיקה צורת כד שנות ה60
Jar shaped ceramic vase, 1960's

243-1138


$40
צלחת פסח, קרמיקה, תוצ מוריה ישראל, קוטר 29 ס"מ
Ceramic Passover plate, by Moriya Israel

243-1139


$90
אגרטל קרמיקה תוצ' קרמוס ישראל, חתום, גובה 38 ס"מ
Ceramic vase, by Keramos, Israel, marked, height 38 cm

244-1085


$25 | Sold for: $25
כד קרמיקה חתום "כפר סמיר"

244-1086


$35
קנקן וששה ספלי קרמיקה תוצ' לפיד, ישראל, שנות ה-60

244-1087


$25 | Sold for: $75
צלחת קרמיקה עם עבודת תבליט איילות ופרחים, צבועה ביד, ישראל, שנות ה50, קוטר 28.5 ס"מ
of deer and flowers, handpainted, Israel, the 1950's, diameter 28.5 cm

270-159


$25
אגרטל קרמיקה, ישראל, שנות ה50, גובה 16 ס"מ
Ceramic vase, Israel, the 1950's, height 16 cm

270-160


$35 | Sold for: $60
אגרטל קרמיקה, ישראל, שנות ה50 חתום חנה (הד?), גובה 10 ס"מ, קוטר 18.5 ס"מ
Ceramic vase, Israel, the 1950's, signed Chana, height 10 cm, diameter 18.5 cm

270-161


$25 | Sold for: $45
כלי קרמיקה תוצ' לפיד, ישראל עם ציור ציפור, חתום, 18X8.5X8 ס"מ
Ceramic vessel by Lapid, Israel, with picture of a bird, marked, 18X8.5X8 cm

270-162


$40
צלחת קרמיקה תוצ Beit Gamal (ליד בית שמש) עם דוגמת כוכב, פגם גלזורה קטן בתהליך הייצור, קוטר 26.5 ס"מ
Ceramic plate by Beit Gamal, with star pattern, small manufacture damage to the glazing, diameter 26.5 cm

270-163


$30 | Sold for: $35
צלוחית קרמיקה תוצ Keramos ישראל, שנות ה50, עם דוגמת רקפות, קוטר 17.5 ס"מ
Ceramic saucer by Keramos, Israel, the 1950's, with Cyclamen design, diameter 17.5 cm

270-164


$40
צלחת קרמיקה עם דוגמת פרפרים חתום א.י., קוטר 18.7 ס"מ
אמנון ישראלי
Ceramic plate with butteflies patten, signed A.I., diameter 18.7 cmAmnon Israeli

270-165


$35
צלחת קרמיקה תוצ Palkeramik Haifa תקופת המנדט, קוטר 18 ס"מ
Ceramic plate by Palkeramik Haifa, British mandate time, diameter 18 cm

270-166


$45
קערת קרמיקה, יוכבד, באר שבע ישראל שנות ה50, קוטר 30 ס"מ, גובה 9 ס"מ
Ceramic bowl, by Yocheved, Beer Sheva, Israel, the 1950's, diameter 30 cm, height 9 cm

271-933


$30
אגרטל קרמיקה, ישראל שנות ה60 גובה 18.5 ס"מ, חתום בהטבעה
Ceramic vase, Israel, the 1960's, height 18.5 cm, imprint mark

271-934


$60
כד קרמיקה - אגרטל, ישראל שנות ה50, חתום ברור חיל, גובה 36 ס"מ
Ceramic urn-vase, Israel, the 1950's, marked Bror Hail, height 36 cm

271-935


$50
מאפרת קרמיקה עם כיתוב: "אגודת הרכבתאיים בישראל"
Ceramic ashtray inscribed: "Agudat Harakevetaim B/Israel"

271-936


$90
צלחת קרמיקה תוצ' קרמוס, ישראל, עם תבליט זוג רקדנים, 26X26 ס"מ
Ceramic plated by Keramos, Israel, with relief of a pair of dancers, 26X26 cm