271-933


$30
אגרטל קרמיקה, ישראל שנות ה60 גובה 18.5 ס"מ, חתום בהטבעה
Ceramic vase, Israel, the 1960's, height 18.5 cm, imprint mark

271-934


$60
כד קרמיקה - אגרטל, ישראל שנות ה50, חתום ברור חיל, גובה 36 ס"מ
Ceramic urn-vase, Israel, the 1950's, marked Bror Hail, height 36 cm

271-935


$50
מאפרת קרמיקה עם כיתוב: "אגודת הרכבתאיים בישראל"
Ceramic ashtray inscribed: "Agudat Harakevetaim B/Israel"

271-936


$90
צלחת קרמיקה תוצ' קרמוס, ישראל, עם תבליט זוג רקדנים, 26X26 ס"מ
Ceramic plated by Keramos, Israel, with relief of a pair of dancers, 26X26 cm