245-1152


$25
סט כלי אוכל ראשונים לילד כולל כפית, צלוחית, טבעת מפיות וכוס לביצים, ישראל, שנות ה50
Set of child's first eating utensils: spoon, plate, napkin ring and egg cup, Israel, 1950's

245-1153


$40
צמיד עם שנים עשר פלקים, שבטי ישראל
Bracelet with twelve plaques, 12 tribes

245-1154


$25 | Sold for: $35
קופסת שימורים עם "אבקת ביצים" תוצ ארה"ב, שנות ה40
Tin can containing "Egg Powder", USA, 1940

245-1155


$50 | Sold for: $50
שתי צלחות פורצלן תוצ Rosenthal עם כיתוב: "25 למדינת ישראל", הזהבה ע"ג שחור, חתומים
Two Rosenthal porcelain plates, inscribed "25 to the State of Israel", gilding on black ground, hallmarked

245-1156


$25 | Sold for: $220
מזכרת אהבה מארץ אבותינו , לוח צבעוני, דפוס מונזון ירושלם ( פגום)
Mazkeret Ahava M'Eretz Avoteinu, colored poster, Monzon press, Jerusalem (damaged)

245-1157


$50
מגש פליז עם חריטת חנוכיה made by Fozi Elias Khory-Magar, קוטר 31 ס"מ, חתום
Brass tray, engraved with Chanukah lamp, 31 cm in diameter, made by Fauzi Elias Khoury-Magar, hallmarked

245-1158


$25
רפליקה קטנה של מגילת ים המלח מגילה מודפסת ע"ג נייר, בכד עשוי קרמיקה, ישראל, 1958
Small replica of the Dead Sea scrolls, scroll printed on paper inside a ceramic jar, Israel, 1958

245-1159


$60 | Sold for: $140
מצית בנזין עם עבודת אם הפנינה, בית לחם, עם מגן דוד, כיתוב "ציון" ותאריך 1943 (פגמים)
Gas lighter, with mother of pearl work, Bethlehem, with a star of David, inscribed "Zion" and date 1943 (damages)

245-1160


$25 | Sold for: $30
שתי משקולות נייר: א. סט מטבעות ישראלית תשכ"ז-תשל"א מתנת בנק לאומי בפרספקס ב. מדליה 50 למדינת ישראל עם שעון בפרספקס מתנת החב' למדליות
Two paperweights: a. Israeli coin set 5727-5731, gift by the Leumi Bank, incased in Perspex, b. medal "50 to State of Israel" with a clock incased in Perspex, gift by the ICMC

245-1161


$80
מי ירדן, בקבוק עם ציפוי אמייל עליו ציורים וכיתוב (פגמים) :Eeu de Jourdain, Water from jordan, pat Wilhelm Gross, Jaffa a. Jerusalem
Water of the Jordan, enamel coated bottle with drawings and the inscription: Eau de Jourdain, Water from jordan, pat Wilhelm Gross, Jaffa a. Jerusalem

245-1162


$25 | Sold for: $40
זוג חפתים, כ"א עם רפליקה של חותם "לשמע עבד ירבעם", שנמצא בחפירות שומכר
Pair of cufflinks, each with the 1960's, replica of a signet "Leshema Eved Yeravam" which was found in excavation

245-1163


$85 | Sold for: $150
זוג פמוטים, כסף 84P
Pair of silver 84 candlesticks

245-1164


$25 | Sold for: $25
מצית בנזין, גוף חיצוני נחושת עם הטבעת מגן דוד
Gasoline lighter, copper exterior, with a star of David imprint

245-1165


$200
תליון כסף משובץ בפרוטה שנת שניה מהמרד הגדול 67-68 לספירה , כתוב בפסוקים מתהילים, (רפליקה ממציאה ארכיאולוגית)
Prutah coin 2nd year of the great revolt 48-67, set in a silver pendant, written verses from Psalms, replica of an archeological find, coin VF

245-1166


$30
חבילה עם צמר, מתנת חייל בריטי נשלחה בדואר רשום לירושלים ב1944 עם פטור ממכס הבולים חסרים
Parcel of wool, gift by a British soldier, sent via registered mail to Jerusalem in 1944, with customs exemption, stamps are missing

245-1167


$300 | Sold for: $400
עט נובע תוצ Monte Grappa, איטליה גוף ומכסה עם חיפוי כסף דוגמת מגיני דוד "50 למדינת ישראל" מס' 212 מס"ה 500, בקופסה מקורית, מצב מינט באריזה מקורית
Fountain pen by Monte Grappa, Italy, body and cap with silver coating star of David pattern, "50 to the State of Israel", no' 212 from a total of 500, in original box, mint condition

245-1168


$35 | Sold for: $40
קופסת סיגריות, כסף סטרלינג א"י, made in Palestine
Sterling silver cigarette case, made in Palestine

245-1169


$300 | Sold for: $300
עט נובע תוצ Omas, גוף ומכסה כסף 925 "50 למדינת ישראל,", מס 077 מס"ה 777, בקופסה מקורית, מצב מינט באריזה מקורית
Fountain pen by Omas, silver 925 body and cap, "50 to the State of Israel", no' 077 from a total of 777, in original box, mint condition

245-1177


$25 | Sold for: $35
מפזר ריסוס "פליט" של חב' "של" ישראל שנות ה50 Shell
Sprayer, "Flit", by Shell, Israel, 1950's

245-1178


$40 | Sold for: $90
כרזה לכבוד היובל ה25 לגן החיות בתל אביב
Poster on the occasion of the 25th jubilee of the Tel Aviv Zoo

245-1179


$25
שתי חפיסות סיגריות, צבאות ערב ערב מלחמת ששת הימים
Two cigarettes packs, Arab armies, eve of the Six Day War

245-1180


$50 | Sold for: $50
לוט פריטי אל-על: זוג מלחיות שלושה סוגי תחתיות, חפיסת קלפים, שני מחזיקי מפתחות, ארנק עור, רפליקה של נר שמן יהודי בקופסה צורת ספר, ושני ספלי פורצלן
Lot of El-Al articles: pair of saltshakers, three kinds of coasters, package of clips, two key chains, leather wallet, replica of a Jewish oil lamp in a book shaped box, and two porcelain cups

245-1181


$35 | Sold for: $35
ארבעה תפריטים של ארוחות באוניות צים
חברת צים
Four menus of Zim liners' mealsZim Comp.

245-1199


$40 | Sold for: $40
שתי קופסאות עץ זית, תקופת המנדט, כ"א עם ציורי גמלים על המכסה וכיתוב Jerusalem: מתומנת לתכשיטים, וקופסת בולים,
Two olive wood boxes: octagonal and a stamp box, each with painted images of camels on the lid and inscribed Jerusalem

245-1200


$80
קופסה למגילת אסתר עשויה עץ זית עם חריטת מראה הכותל מסביב
Olive wood Esther scroll case, engraved with an image of the western wall

245-1202


$25 | Sold for: $25
צלחת פסח מקרמיקה, תוצ אקשטיין ישראל
Ceramic Passover plate, Eckstein design, Israel

245-1203


$50 | Sold for: $50
קערת קרמיקה ארמנית, חתום Palestine
Armenian pottery bowl, marked "Palestine"

245-1205


$25 | Sold for: $50
צלחת קישוט-פלק ברונזה: "ויאהב יעקב את רחל", קוטר 15.3 ס"מ
Bronze ornamental plate, "V'Yohav Yaakov Et Rachel", 15.3 cm in diameter

245-1206


$30
שלושה סכיני מכתבים, עשויים פליז ישראל, שנות ה60
Three brass letter openers, Israel, 1960's

245-1207


$25 | Sold for: $25
קישוט ברונזה צורת פני יהודי תימני ישראל, שנות ה50
Bronze ornament in the shape of a Yemeni Jew's face, Israel 1950's

250-1200


$25
שני סכו"מים ראשונים (כף ומזלג וכפית), לילדים, ישראל, שנות ה-50: תוצ' כסיף ותוצ' פריצנטל
Two sets of cutlery for children (sppon, fork and teaspoon), Israel, 1950's, Kasif, Prinzental,

250-1201


$40 | Sold for: $40
פיגורת גבס תוצ' מזרחי זוג יונים, פגם קל
Plaster figure, Mizrachi, pair of doves, minor damage

250-1202


$25
דגל מזכרת לרגל פתיחת גן הנצחון נתניה, שנות ה50 Souvenir flag, The Victory Garden, Natania, the 1950's
Souvenir flag, The Victory Garden, Natania, the 1950's

250-1203


$50 | Sold for: $50
שתי צלוחיות קרמיקה ארמנית, חתומים Palestine
Two Armenian pottery saucers, marked Palestine

250-1204


$25
כפית ודוחף, כלים ראשונים לתינוק תוצ "כסיף", ישראל, שנות ה50
Spoon and pusher, baby's first eating utensil, by Kasif, Israel, 1950's

250-1205


$50 | Sold for: $110
מסגרת ללוח מודעות מחלקת האספקה ע"י המושל הצבאי, ירושלים, תקופת המצור, 1948 41.5X29 ס"מ
Notice board frame, supply department by the Military Governor, Jerusalem, during the siege in 1948 41.5X29

250-1206


$35
זוג מחזיקי ספרים, תוצ' מוזאיקה אלון עשויים מוזאיקה ונחושת
Pair of mosaic and copper bookends, by Mosaica Alon

250-1207


$50
פלק גבס עם דיוקן חיים נחמן ביאליק פגמים, 19X14.5 ס"מ
Plaster plaque with a portrait of H.N. Bialik, 19x14.5 cm

250-1208


$35
זוג מחזיקי ספרים, תוצ' מוזאיקה אלון עשויים מוזאיקה ונחושת
Pair of mosaic and copper bookends, by Mosaica Alon

250-1209


$75
זוג פמוטים תוצ' מוזאיקה אלון צורת שופרים, כ"א עשוי מוזאיקה ונחושת
Pair of mosaic and copper candlesticks, Shofar shaped, by Mosaica Alon

250-1210


$40
מחזיק ציפורן, סכין מכתבים עם כיתוב: Bethlehem, וצילום מיניאטורי של כנסיית הקבר
Nib holder penknife, with writing: Bethlehem, and miniature photograph of the church of the Holy Secpulchre

250-1211


$100 | Sold for: $100
לוט מדליות ותעודות של צעדות, שנות ה-60 וה-70 כולל 4 ימים, ירושלים, הגלבוע, מים עד ים ועוד, וכן תעודות ומדליות של צליחת הכנרת ומשחה עמק חפר
Lot of medals and certificates of marches, the 1960's-1970's, including the 4 days', Jerusalem, the Gilboa, sea to sea and more, and also medals and certificates of swimming events like the Kineret crossing and Hefer

250-1212


$40 | Sold for: $60
מטבע כסף ע"ס 20 קירוש טורקיה העותמאנית, תחילת המאה ה20, עם צד אחד מלוטש עליו נכתב "From Jerusalem.. With best wishes froom C.C. Pattiscu
20 Qirsh silver coin, Ottoman Turkey, early 20th C., with one polished side inscribed "From Jerusalem, With Best Wishes From C.C. Pattiscu"

250-1213


$120
שלושה תקליטים אודות מדינת ישראל: א. כך נולדה ישראל, הקלטות מקוריות של הצבעת האו"מ והכרזת המדינה ב. קולות 20 שנה, תש"ח-תשכ"ח, כולל העתק מגילת העצמאות, תקליט כפול ג. בן גוריון, האיש מאחורי האגדה (תקליט כפול) יחד עם פטיפון Asmor-Riviera
Three vinyl records about Israel: a. Kach Nolda Israel, original recording of the UN voting and the declaration of the state of Israel, b. Kolot 20 Shana, 5708-5728, including a copy of the independence scroll, double record c. Ben Gurion, Ha'Ish M'achorei Ha'agada (double record) together with Asmor-Riviera record player

250-1214


$40
זוג פמוטי מתכת, עיצוב Frank Meisler חתום MF
Pair of metal candlesticks, design by Frank Meisler, marked MF

250-1215


$140 | Sold for: $140
שטיח קיר עבודת מכונה, עם דיוקן סיר הרברט סמואל
Wall tapestry, mashine made, portrait of Sir Herbert Samuel

250-1216


$40
אבזם חגורה לזכר אנדרטת דב גרונר "A few against many"
Belt buckle commemorating the monument of Dov Gruner "A few against many"

250-1217


$180
תרמיל פגז נ"מ עם חריטה "מזכרת ישראל", וחריטת מפת החלוקה של כט בנובמבר 1947, אורך 31 ס"מ
Engraved Anti-aircraft shell casing, "Mazkeret Israel", and an engraving of the divided map from 29th of November 1947, length 31 cm

250-1218


$40 | Sold for: $240
פרוטומת גבס, דיוקן דוד בן גוריון מתנת הבונדס, גובה 18 ס"מ
Plaster protome, portrait of David Ben Gurion, gift by the Bonds, height 18 cm

250-1219


$40
פלק לתליה, דיוקן דוד בן גוריון אורך התבליט 9 ס"מ (מתוקן)
Wall plaque, portrait of David Ben Gurion, length 9 cm (repaired)

250-1220


$50 | Sold for: $60
בקבוק פליז למים מנהר הירדן עם כיתוב: Jordan Water
Brass bottle for water from the Jordan river, inscribed: Jordan Water

250-1221


$30 | Sold for: $30
אלבום פרחים ותמונות פורמט קטן Views and pressed wild flowers of the Holy Land, The Commercial Press, Jerusalem
Album with flowers and pictures, small format, Views and pressed wild flowers of the Holy Land, The Commercial Press, Jerusalem

250-1222


$30 | Sold for: $35
קסת דיו עשויה עץ זית חרוט צורת ביצה, ירושלים, סוף המאה ה19
Carved olivewood inkwell, egg shaped, Jerusalem, late 19th C.

250-1223


$120 | Sold for: $180
קופסת אתרוג מעץ זית, עם מפתח גילופים מראות מקומות קדושים: הכותל, קבר רחל, יד אבשלום, מערת המכפלה, הר ציון, הר הבית, קבר זכריה, קבר שמואל
Olive wood Ethrog case with key, carved holy sites: the Western Wall, Rachel's tomb, Yad Abshalom, Cave of the Patriarchs, Mount Zion, Temple Mount, Tomb of Zecharia, Tomb of Samuel

250-1224


$50 | Sold for: $50
זוג פמוטי נסיעה, עץ זית חרוט ירושלים, תחילת המאה ה20
Pair of carved olive wood travel candlesticks, Jerusalem, early 20th century

250-1225


$120
ארבעה אלבומי פרחים מיובשים עם כריכות עץ זית, שלושה עם גלויות מראות ארץ ישראל, סוף המאה ה19
Four Albums of pressed Flowers with olive wood binding, three with postcards of the Holy Land, late 19th century

250-1226


$50 | Sold for: $60
שלוש אלבומי פרחים מיובשים עם כריכות עץ זית, ותמונות נופי הארץ, תחילת עד אמצע המאה ה20
Three Albums, Photographs and Flowers of Holy Land, photogravures and pressed flowers, olive wood binding, early-mid 20th century

250-1227


$550 | Sold for: $550
מכתביה, עץ זית, עבודת יד אומן ירושלמית, תחילת המאה ה20
Olive wood writing case, Jerusalem artisan craft, early 20th century

250-1228


$90
קופסת סיגריות גדולה, עץ זית עם ציורים, כיתוב Jerusalem, ומנגנון נגינה, מידות 16X19, גובה 10.5 ס"מ
Large olivewood cigarette box, with pictures, writing "Jerusalem" and music mechanism, size 16X19, height 10.5 cm

250-1230


$25 | Sold for: $25
אקסליבריס של Rudolf Mayer חתום בלוח
זאב רבן
Ex-libris of Rudolf Mayer, signed on plateZeev Raban

250-1231


$120 | Sold for: $180
פלק נחושת עבודת בצלאל החורש, קוטר 13 ס"מ, מסגרת מתכת 18X16.5 ס"מ
Copper plaque, Bezalel work, farmer plowing, 13 cm in diameter, metal frame 17x16.5 cm

250-1232


$25
ששה הדפסים מתוך סדרת ערי ישראל וכן חמישה הדפסים מתוך מגילת רות
זאב רבן, בצלאל
Six prints from series of towns of Israel, and five prints from Ruth scrollZeev Raban, Bezalel

250-1233


$120 | Sold for: $120
פלק נחושת עבודת בצלאל דוד מלך ישראל חי וקיים, קוטר 13 ס"מ, מסגרת מתכת 17.5X16.5 ס"מ
Copper plaque, Bezalel work, David Melech Israel Chy V'Kayam, 13 cm in diameter, metal frame 17x16.5 cm

250-1234


$50 | Sold for: $50
אקסליבריס של Rudolf Goldschmidt-Rothchild
יוסף בודקו
Ex-libris of Rudolf Goldschmidt-RothchildJoseph Budko

250-1235


$120 | Sold for: $450
פלק נחושת עבודת בצלאל המרגלים חוזרים עם אשכול הענבים, 10X36.5
Copper plaque, Bezalel work, the Spies return with a bunch of grapes 10x36.5 cm

250-1236


$50
פלק מצופה כסף, "סופר" חתום בלוח, 7.2X5 ס"מ
בוריס שץ
Silver plated plaque "Sofer", signed on plate, 2x57 cmBoris Schatz

250-1237


$120 | Sold for: $140
פלק נחושת עבודת בצלאל ירושלם המרגלים, קוטר 13 ס"מ, מסגרת מתכת 17X16.5 ס"מ
Copper plaque, Bezalel work, Jerusalem, the Spies, 13 cm in diameter, metal frame 17x16.5 cm

250-1238


$60
מגילת רות, מצוירת ע"י זאב רבן בצלאל, סביבות 1950 the Story of Ruth, illus Z. Raban, Bezalel, Jerusalem, Shulamit publ Jerusalem
the Story of Ruth, illus Z. Raban, Bezalel, Jerusalem, Shulamit publ Jerusalem, the 1950's

250-1239


$30 | Sold for: $30
מאפרת פליז תוצ' פל-בל, צורת ברבור, חתום Pal-Bell
Swan shaped brass ashtray, Pal-Bell, marked Pal-Bell

250-1240


$700
פמוט ברונזה, שבעה קנים
סגל
Bronze candelabra, seven armssegal

250-1241


$50 | Sold for: $55
זוג פמוטי פליז, תוצ וולפרט ירושלים, חתום, גובה 9.5 ס"מ
Pair of brass candlesticks, Wolpert, Jerusalem, marked, 9.5 gm

253-1001


$25
כלי קרמיקה, גובה 9.5 ס"מ 18X13.5
מוץ פטר, עין הוד
Ceramic vessel, height 9.5 cm, 18X13.5Muz Peter, Ein Hod

253-1002


$30 | Sold for: $40
קופסת בקלייט עם תבליט רועי צאן לפי גור אריה, ארץ ישראל, שנות ה30-40, 8.5X8 ס"מ
Bakelite box, with a relief of shepherds after Gur Arieh, Eretz Israel, 1930's-40's, 8.5x8

253-1003


$25
צלחת פסח מרובעת עם ציפוי כסף בתוך סלסלת קש, ישראל, שנות ה60
Silver plated square Passover plate in straw basket, Israel, 1960’s

253-1004


$40
ארבעה סופגי דיו blotters ארץ ישראל, תקופת המנדט עד שנות ה50, שלושה עשויים פליז, אחד עם חיפוי עור
Four ink blotters, Eretz Israel, British Mandate period to the 1950's, three brass, one leather coated

253-1005


$25 | Sold for: $25
שתי מיניאטורות של קבר רחל כסף 925 Zadok, פליז
Two miniatures of Rachel's Tomb, silver 925 Zadok, brass

253-1006


$40
זוג פיגורות, בדוי ואישה ערביה ירושלים
Two figurines, a Bedouin man and an Arab woman, Jerusalem

253-1007


$30
פלק קרמיקה, אנשים רוקדים ישראל, שנות ה60, 34X22
י. רות
Ceramic plaque, people dancing, Israel, 1960's, 34x22I. Roth

256-2075


$25
11 סיכות פלסטיק, אלופי צה"ל מלחמת ששת הימים
11 plastic pins, IDF major-generals, war of 1967

256-2076


$70
שבע סיכות של "השומר הצעיר" טיולים שונים, סמלי צופי השומר, ישראל, שנות ה60-70
Seven pins of the "Shomer Ha'tza'ir", various excursions, emblems of the Shomer boy scouts, Israel, 1960's-70's

256-2077


$40
עשר סיכות-סמלים, ישראל, שנות ה40-60: ויצו, צופי ים, הכותל, עליה לרגל, עלית הנוער, מאה שנה להרצל, מגן דוד אדום
Ten pins-emblems, Israel, the 1940's-1960's: Vizo, sea scouts, the Western Wall, Aliat Hanoar, 100 year Herzl, Magen David Adom, Alia l'Regel

256-2080


$25 | Sold for: $25
זוג פמוטי מסע, נחושת צורת קופסה, ישראל, שנות ה50
Pair of copper traveling candlesticks, box shaped, Israel, 1950's

256-2081


$35
ארנק תוצ' המשקם, ישראל דוגמת רקמה תימנית
Wallet, by Ha'meshakem, Israel, Yemeni embroidery design

256-2082


$25 | Sold for: $40
גביע כסף 84, ארץ ישראל שנות ה40, עם פלק "לבר מצווה", 40 גרם
Silver 84 goblet, Eretz-Israel, the 1940's, with plaque "L'Bar Mitzva", 40 gm

256-2083


$35
לפיד יד עשוי עץ (הידית) ונחושת (ללהבה), תקופת המנדט הבריטי
Hand torch, made of wood (handle) and copper (for the flame), British Mandate period

256-2084


$25
12 מחזיקי מפתחות, עם סמלי צה"ל, שנות ה-60
12 key chains, with IDF emblems, 1960's

256-2085


$50
צלחת קרמיקה מלבנית עם ציור יצור מיתולוגי, חתום מאחור תמרה-ירושלים, 22.5X17
Rectangle ceramic plate, with image of a mythological creature, signe on back Tamara-Jerusalem, 22.5X17

256-2086


$25 | Sold for: $35
טבעת חותם, ארץ ישראל, מאות 18-19, עם חריטה, כיתוב בלתי ניתנים לזיהוי
Signet ring, Eretz Israel, 18th-19th C., with an engraving, illegible inscriptions

256-2088


$25
קופסת עץ זית עם עבודת אינליי כיתוב Jerusalem, וחריטת מראה מגדל דוד, 15X10X5
Olivewood box with inlay work, inscribed "Jerusalem" and engraved with an image of the Tower of David, 15x10x5

256-2089


$60 | Sold for: $60
שלוש קופסאות עץ זית, עם תמונות: יד אבשלום וקבר זכריה, מגדל דוד והעיר העתיקה, 15X9.5X8
Three olivewood boxes, with images: Absalom's Tomb and the Tomb of Zachariah, the Tower of David and the Old City, 15x9.5x8

256-2090


$40
שני מחזיקי ציפורן ירושלמים עשויים עץ זית, פגמים
Two Jerusalem nib holders, made from olivewood, damages

256-2092


$120
מאפרה עשויה "אבן ים המלח" עם כיתוב: "Dead Sea Stone"
Ashtray made of "Death Sea stone", with etched writing: "Dead Sea Stone"

256-2093


$180 | Sold for: $220
כוס עשויה "אבן ים המלח" עם כיתוב חרוט "Pierre de la Mer Morte"
Cup made of "Death Sea stone", with etched writing: ""Pierre de la Mer Morte"

264-046


$40 | Sold for: $85
שאל צעיף, עם עבודת רקמה פלשתינאית, אורך 158 ס"מ
Shawl-scarf, with Palestininan embroidery, length 158 cm

264-047


$160
לוט של 43 פריטי ימאות וצים כולל מעטפות, בולים, שתי מדליות ברונזה וגם שני כרטיסי נסיעה (תיאודור הרצל) ותפריט של א.ק. ירושלים
Lot of 43 maritime and Zim, including covers, stamps, two bronze medals,two ship tickets, and a menue from the ship Jerusalem

264-048


$60 | Sold for: $90
קופת קק"ל, ארה"ב, שנות ה40 צד א': מפת הארץ ממטולה עד חברון וכיתוב: "Redeem the land of Israel, contribute regulary to the Jewish National Fund צד ב': עם כיתוב "גאולה תתנו לארץ! לייזט אויס ארץ ישראל!" (פגמים וחלודה)
JNF box, USA, 1940's, side a: map of Israel from Metula to Hebron and the inscription "Redeem the Land of Israel, Contribute regularly to the Jewish National Fund", side b: "Geula Titnu L'aretz!..." (damages and rust)

264-050


$25
פור-לי, משחק חברתי, כולל: קופסה, הוראות משחק, 60 קלפים, 4 קנים, בהם 10 חריצים ממוספרים לשם הצבת הקלפים, הוצ' פז לידע, שנות ה60
Por-Li, party game, comprises: box, game instructions, 60 playing cards, 4 rods with 10 slots for purpose of placing the cards, by Paz L'yeda, 1960's

264-051


$25
משחק "איך נוצר הבול הישראלי" יחד עם תאור הבולים הכלולים במשחק הבולים, מאת תעשית קלפים ירושלמית פור בע"מ, תחילת שנות ה60
Game "Eich Notzar Habul Haisraeli", together with a description of the stamps included in the game, by the Jerusalem card industry For? Ltd., early 1960's

264-052


$25
משחק הרכבה פאזל jigsaw puzzle ישראל, שנות ה60
Jigsaw puzzle, Israel 1960's

264-053


$30
משחק "עולם המוסיקה" משחק קל חינוכי ומבדר לצעיר ולמבוגר.., כולל קופסה, הוראות משחק, לוחיות משחק עם שמות האמנים, היצירות וסוג היצירה, וכן 4 מסילות לסידור התשובות
Game "Olam Hamusika", an easy, educational and amusing game for the young and old, comprises: box, game instructions, with eight tablets with eight artists, the compositions and the type of composition and 4 racks for organization of the answers

264-055


$25
קופסת אתרוג מעץ זית עם פלק: "פרי עץ הדר", (צירים חסרים), 15X11
Olive wood Ethrog box with plaque: "Pri Etz Hadar", (hinges missing), 15X11

264-056


$50
חמש עבודות גילוף, חריטה צדף בית לחם, עבודת יד אומן
Five seashell artistic carvings, Bethlehem

264-057


$40 | Sold for: $40
ארבעה תליונים קטנים שונים, כ"א עם מראה קבר רחל
Four small varied pendants, each with view of Rachel tomb

264-058


$60 | Sold for: $120
לוט פריטי עץ זית, ירושלים 2 קופסאות, אלבום תמונות ופרחים מיובשים, כוס וסט כוסיות מיניאטוריות, פמוט
Lot of olivewood items, Jerusalem: 2 boxes, album of photos and dried flowers, cup and set of miniature cups, candlestick

264-059


$50
חמש עבודות גילוף, חריטה צדף בית לחם, עבודת יד אומן
Five seashell artistic carvings, Bethlehem

264-060


$60
חמש סיכות וארבעה תליונים ישראל, שנות ה40-60
Five pins and four pendants, Israel, the 1940's-1960's

264-061


$50
חמש עבודות גילוף, חריטה צדף בית לחם, עבודת יד אומן
Five seashell artistic carvings, Bethlehem

264-062


$100
לוט 15 פריטי קרמיקה ארמנית גווני ירוק עם קישוטים שחורים, Jerusalem, פגמים
Lot of 15 Armenian ceramics items, green shades with black ornaments, Jerusalem, damages

264-064


$25
מתקן לבקבוק יין, פליז תוצ ישראל, שנות ה50
Brass contraption for wine bottle, made in Israel, the 1950's

264-065


$50
צלחת פסח עשויה מנחושת רקועה ישראל, שנות ה50
Passover plate made of hammered copper, Israel, the 1950's

264-066


$30 | Sold for: $30
סלסלת פליז צורת עגלה תוצ תמר, ישראל, שנות ה60, אורך 33.5, גובה 10 ס"מ
Brass basket for wine bottle, shaped like a wagon, by Tamar, Israel, 19760's, length 33.5, height 10 cm

264-067


$75
שלושה עשר פלקי פליז, תוצ' פלבל, הקישוט וכו', ישראל, שנות ה40-60
Thirteen brass plaques by Pal-bell, Hakishut etc, Israel, the 1940's-1960's

264-068


$30
זוג פמוטים דוגמת חומת ירושלים גובה 6 ס"מ כ"א
Pair of candlesticks shaped like Jerusalem wall, height 6 cm each

264-069


$325
מגש נחושת גדול עם ריקוע מפת החלוקה, 1947 וכיתוב: "מזכרת מישראל, אזכר כי אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי,.. אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני לחכי ..., קוטר 66.5 ס"מ
Large brass tray with etched map inscribed: "Mazkeret M'Israel"…"Im Eshkachech Yerushalim.."

264-070


$30 | Sold for: $30
מתקן פליז לצלוחיות צורת אניית מפרש, כולל 5 צלוחיות, תוצ נורדיה, ישראל, שנות ה50
Brass ship shaped contraption for plates, including 5 saucers, by Nordia, Israel, the 1950's

265-337


$30 | Sold for: $30
אולר צורת מדליון-תליון חיפוי תבליט מראה ירושלים ומגן דוד עם כיתוב "ציון", קוטר 4 ס"מ
Pocket knife, medallion-pendant shaped, covered with a relief of Jerusalem a Magen David with the inscription "Zion", 4 cm in diameter

265-338


$25 | Sold for: $25
קופסת מתנה תוצ' ישראל שנות החמישים, עץ עם מכסה עם פרחים מיובשים, 18.5X10
Gift box made in Israel, 1950's, wood with lid with dried flowers, 18.5x10

265-339


$50
שלוש פיגורות של דמויות תנ"כיות תוצ' טפיך, ירושלים
Three figurines of biblical figures, by Teppich, Jerusalem

265-340


$100 | Sold for: $110
ארבע קופסאות פודרה מכסף א. כיפת הסלע, ב. הקבר הקדוש ירושלים, ג+ד מגדל דוד
Four silver powder boxes: a. The Dome of the Rock, b. The Holy Sepulchre Jerusalem, c + d: The Tower of David

265-341


$50
ארבעה פריטים עם חיפוי כסף תבליט 12 השבטים, ישראל, שנות ה50-60, כולל: שני עטים, עט טלסקופי וסט כלי תפירה
Four articles covered with a silver relief of the 12 tribes, Israel 1950's-60's, comprises: two pens, a telescopic pen, and a digging tools set

265-342


$30
סכין מכתבים מנחושת, עם האותיות מ.ק. ופלק קטן, דיוקן אישה, על הידית,אורך 25 ס"מ
Copper letter opener, with the letters "M. K." and a small plaque, portrait of a woman on the handle, length 25 cm

265-343


$80 | Sold for: $80
לוט של 5 משחקי לוח, ישראל, שנות ה60: א. חידון תורה, הוצ' ספרים החיים,ב. חבילה הגיעה, הוצ' עמרנה, ג. לוטו מספרים, הוצ' א. גינדי ד. חידון טלויזיה, הוצ תדירון ה. מה השעה, הוצ' משחקי פור, ירושלים, לכולם לוח וקופסה, לא שלמים
Five board games, Israel: a. Hidon Tora, b. Havila Higia, Amarna c. Lotto Misparim, A. Gindi d.Hidon Televisia, Tadiron E. Ma Ha/shaa, Por games, all with board and box, not complete

265-344


$50 | Sold for: $60
כף לדבש, כסף 925, הידית עם כיתוב: "ארץ זבת חלב ודבש" ומפת ארץ ישראל עם הגולן, תוצ ארי ברנד, 52 גרם
925 silver spoon for honey, inscribed handle "Eretz Zavat Chalav U'Dvash" and a map of Eretz Israel with the Golan, by Ari Brand, 52 gm

265-345


$25
שלוש קעריות (מאפרות) פליז ישראל, שנות ה50: א. אופנהיים, פרסומת ל"חיה", ב. אופנהיים מאפרה, ג. קערית תוצ' פל-בל
Three small brass bowls (ashtrays), Israel, 1950's: a. Oppenheim, advertisement for "Chaya", b. Oppenheim ashtray, c. small bowl by Pal-Bell

265-346


$40
קופסה קטנה עבודת ים המלח Dead sea stone ארץ ישראל, שנות ה40-50, עם מדבקות מס של שנות ה50, גובה 10 ס"מ
Small box, Dead Sea Stone, Eretz Israel, 1940's-50's, with tax stickers from the 1950's, height 10 cm

265-347


$120 | Sold for: $130
חמש קופסאות פודרה מכסף א. הקבר הקדוש ירושלים, ב-ה מגדל דוד
Five silver powder boxes: a. The Holy Sepulchre Jerusalem , b-e: The Tower of David

265-348


$100 | Sold for: $110
ארבע קופסאות פודרה מכסף א. בית לחם, ב. הקבר הקדוש ירושלים, ג+ד מגדל דוד
Four silver powder boxes: a. Bethlehem, b. The Holy Sepulchre Jerusalem, c + d: The Tower of David

267-049


$25
שלושה פריטי עץ זית עם ציורי יד, ירושלים, שנות ה2000, כולל: בית מזוזה, קופסה קטנה ומחזיק עטים
Three olivewood artifacts, hand painted, Jerusalem, 2000's, comprises: a Mezuzah, a small box and a pen holder

267-050


$40
זוג לוחיות של עצי חיים עשויים מעץ זית מגולף וחרוט, עליהם מראות ירושלים (אחד מודבק)
Pair of Etz Chayim discs, carved and engraved olivewood, all with sceneries of Jerusalem (one glued)

267-051


$30
חמישה פריטי עץ זית, ירושלים תחילת המאה ה20, הכוללים: דיסקית עץ, שתי טבעות מפיות, פיון משחק, סולית נעלי אישה
Five olivewood artifacts, Jerusalem, early 20th century, comprises: small wooden disc, two napkin rings, chess pawn, and a sole of a woman's shoe

267-052


$60
אוסף של 8 פריטי עץ זית מדינת ישראל, שנות ה50, כולל: פיגורת אישה עם כד, מחזיק מקטרת, מלחיה, אגרטל קטן, סטופר, מייבש דיו, טבעת וקישוט צורת כד, עם שש כוסיות על מגש
Collection of 8 olivewood artifacts, Israel, 1950's, comprises: figure of a woman with jug, a pipe rack, saltshaker, small vase, stopper, ink blotter, ring and jug shaped ornament, with six small glasses

267-053


$35
אוסף של 7 פריטי עץ זית ירושלמים שנות ה60-70, כולל: יהודי מתפלל, איש על חמור, פמוט, פעמון, אגרטל, סכין מכתבים, וגמל עם מלחיה ופלפליה
Collection of 7 Jerusalemite olivewood artifacts, 1960's-70's, comprises: a praying Jew, a man on a donkey, a candlestick, a bell, a vase, a letter opener, and a camel with salt and pepper shakers

267-055


$25
כד קרמיקה קטן, תוצ קרמוס צבעים שונים, גובה 11 ס"מ
Small ceramic jar, by Keramos, various colors, height 11 cm

267-056


$30
קערת סדר (צלחת פסח )מיניאטורית קרמיקה, נעשתה על ידי ערן גרבלר, קוטר 12.5 ס"מ, עם צלוחית נוספת למצה
Miniature ceramic Passover plate, created by Eran Grebler, 12.5 cm in diameter, with an additional dish for Matzah

267-057


$30 | Sold for: $35
אגרטל קרמיקה תוצ קרמוס מופשט, גובה 14 ס"מ
Ceramic vase, by Keramos, abstract, height, 14 cm

267-059


$25 | Sold for: $25
מתקן עם כרטיסי תאריכים של לוח שנה תוצ נורדיה, ישראל, שנות ה50, חתום, חלק מהכרטיסים חסר,
Calendar card holder, Nordia, Israel, 1950's, marked, some of the cards are missing

267-060


$25 | Sold for: $25
צלחת קישוט תוצ פל-בל, ישראל שנות ה50, עם פלק במרכז "רות", קוטר 23.5 ס"מ
Decorative plate by Pal-Bell, Israel, 1950's, with a plaque in the center "Ruth", 23.5 cm in diameter

267-072


$25
משקולת נייר, רפליקה של חותם שמה שר המלך ירובעם II מלך ישראל, 793-75 לפני הספירה, משרד התיירות תשל"ג 1973
Paperweight, replica of the seal of Jeroboam II king of Israel 782-753 BCE, Ministry of Tourism 5733 1973

267-073


$35
תבליט ברונזה תולה, מראה ירושלים העתיקה והר הבית מהר הזיתים, ישראל, שנות ה50, 9.5X26 ס"מ
Bronze wall relief, showing the old city of Jerusalem and the Temple mount viewed from Mount of Olives, Israel, 1950's, 9.5x26 cm

267-074


$25
כלי קטן, עבודת אבן ים המלח עם מראה הכותל המערבי וקבר רחל, גובה 7 ס"מ (פגם מתוקן)
Small vessel, Dead Sea stone, with an image of the Western Wall and Rachel's Tomb, height 7 cm (repaired damage)

267-075


$60 | Sold for: $60
חמישה פלקי צלולויד חום ארץ ישראל, שנות ה20-30, עם מראות קבר רחל, מגדל דוד, משה רבנו, הרצל וחלוץ (לפי צילום של בנאור קלטר), 8X5. ס"מ
Five brown celluloid plaques, Eretz Israel, 1920's-30's, with images of Rachel's tomb, Tower of David, Moses, Herzl and a pioneer (after a photograph by Benor Kalter), 8x5 cm

267-076


$25
סכו"ם תוצ כסיף, ישראל, שנות ה40, כולל 6 סכינים, 6 כפות, ו-4 מזלגות, וכן כף ומזלג קטנים, ידיות מצופות כסף
Cutlery, by Kasif, Israel, 1940's, comprises: 6 knives, 6 spoons and 4 forks, also a small spoon and fork, silver plated handles

267-077


$25
לוט 11 מחזיקי מפתחות, מזכרות לירושלים
Lot of 11 key chains, souvenirs of Jerusalem

267-078


$50
קופסת נחושת עם פלק המראה את מגדל דוד וכוללת 17 מחזיקי מפתחות עם מראה מגדל ודד
Copper box with an image of the Tower of David, inside a collection of 17 key chains with images of the Tower of David

267-079


$25 | Sold for: $25
קופת חסכון מעץ עם תשעה תליונים מעץ זית, כ"א עם תבליט מתכת - מגדל דוד, קבר רחל, מגן דוד ועוד
Wooden coin bank with nine olivewood pendants, each with a metal embossment , Tower of David, Rachel's Tomb, Magen David and more

267-080


$60 | Sold for: $95
אוסף 8 פריטים, קבר רחל: עבודת גילוף אבן, עבודת פליז, שתי עבודות עץ זית, מגן מעץ זית מגולף, שני פלקים ומאפרה צורת מעויין
Collection of 8 artifacts: Rachel's Tomb, stone carving, brass work, two olivewood works, carved olivewood shield, two plaques and a diamond shaped ashtray

267-081


$30
לוט 13 מחזיקי מפתחות, כ"א עם מגן דוד, חלק עם תפילת הדרך
Lot of 13 key chains, each with a Magen David, some with the Tfilat Haderech

267-082


$70
קופסת עץ קטנה (קופת חסכון) עם 10 תליוני מגן דוד עשויים כסף
Small wooden box (coin bank), with ten silver Magen David pendants

267-083


$35 | Sold for: $35
קופסת כסף 925 קטנה עם חריטה: "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני", עם 7 פריטים עליהם תבליט מגדל דוד
Small 925 silver box, inscribed "Im Eshkachech Yerushalaim Eshkach Yemini", with 7 articles embossed with the Tower of David

267-084


$120
קופסת עץ קטנה עם כיתוב Jerusalem ומראה מגדל דוד על המכסה, ובתוכה תשעה תליוני כסף "ירושלים"
Small wooden box with the inscription Jerusalem and an image of the Tower of David on the lid, inside nine silver "Jerusalem" pendants

267-085


$50 | Sold for: $50
אוסף של 30 פריטים עם סמל מנורת שבעת הקנים, בקופסת זכוכית עבודת טיפאני
Collection of 30 artifacts with the seven armed Menorah symbol, in a glass case

271-938


$25
מחזיק מפתחות, הפועל פתח תקוה אליפות ישראל, 1958-9
Keychain, Hapoel Petach Tikva, Israel Championship, 1958-9

271-939


$30
אלה תשובותינו, 5 תקליטי 33 ע"ג קרטון, תעמולת בחירות של מפלגת העבודה (פגם קל)
"Ele Tshuvotenu", five 33 records, propaganda for the Israeli labour party (slight damage)

271-940


$25
בית מזוזה, כסף 925, בצלאל ירושלם 8.1 גרם
Mezuza case, silver 925, Bezalel, Jerusalem, 8.1 gm

271-941


$40
חנוכית קרמיקה לנרות, עיצוב וייסהוף, רוחב 25, גובה 10 ס"מ
Ceramic lamp for candles, designed by Weishoff, width 25, height 10 cm

271-942


$25
דיסקית עץ זית, משקולת נייר עם כיתוב: ירושלם Jerusalem, סוף המאה ה19, קוטר כ-8 ס"מ
Olive wood disc, paper weight, inscribed "Jerusalem", late 19thc entury, diameter 8 cm

271-943


$40
שלושה פריטים: א. תקליט הנאום לפני מועצת הבטחון של האו"מ 1967 (חדש-סגור), בול זכרון, 2006, ליטוגרפיה, ניו יורק 27 מאי 1970 (חלודה)
אבא אבן
Three items: a. record of the speech to United Nations Security Council 1967 (new unopened), stamp 2006, Lihtograph, 27.5.1970 (foxing)Abba Eban

271-944


$25
חנוכיה עשויה קרמיקה לנרות 31X12X4
Ceramic chanuka lamp for candles, 31X12X4 cm

271-945


$50
כלי בשמים, כסף עם פיליגרן עבודת בצלאל ירושלם, חתום, גובה 6.5 ס"מ, 26 גרם
Besamim, silver with filigree, Bezalel craft, Jerusalem, marked, height 6.5 cm, 26 gm

271-946


$30
שלוש פיגורות פליז תוצ טפיך ירושלים: שרה, דוד, שלמה
Three brass figurine by Teppich, Jerusalem: Sara, David, Shlomo

271-947


$60
צלחת קישוט פליז תוצ' פלבל ישראל, שנות ה50, קוט ר 29 ס"מ
Brass decorative plate by Pal-Bell, the 1950's, diameter 29 cm

271-948


$30
שני מגשי פח, פרסומות צבעוניות א. כרמל מזרחי ב. שוופס clear, שנות ה70, קוטר כל מגש 29 ס"מ
Two tin trays, colored advertisments: a. Carmel Mizrahi b. Schwepes Clear, the 1970's, each diameter 29 cm

271-949


$90
קופסה עגולה עם מכסה עשויה אבן צורת "אבן ים המלח", עם דוגמה חרוטה (קוים לבנים), קוטר 17 ס"מ, גובה 10 ס"מ
Round box with lid, made of dead sea stone shaped stone, with etched patten (white lines), diameter 17 cm, height 10 cm