271-680


$25
עט נובע ישן, תוצ Parker משומש, ללא פומית
Old fountain pen by Parker, used,

271-681


$100
עפרון מכני תוצ Montblanc, גרמניה סדרת La Boheme
Mehcanical pencil by Monblanc, Germany, series La Boheme

271-682


$25
עט כדורי תוצ Elyse, גרמניה פגמים קלים
Ball point pen by Elyse, Germany, light damage

271-683


$120
עט רולר תוצ Delta, איטליה סדרת Planet, דגם Anazzonia, באריזה מקורית, משומש
Roller pen by Delta, Italy, series Planet, model Anazzonia, in original box, used

271-684


$25
עט כדורי, פרסומת לויסקי Jack Daniels
Ball point pen, advertisment for Whiskey Jack Daniels

271-685


$160
עט רולר תוצ Montblanc, גרמניה סדרת Starwalker, גוף ומכסה חיפוי גומי דוגמת משבצות
Roller pen by Monblanc, Germany, series Starwalker, body and cap with rubber checkered coating

271-686


$25
עט נובע תוצ Cabouchon
Fountain pen by Cabouchon

271-687


$240
עפרון מכני תוצ Montblanc, גרמניה סדרת Meisterstueck דגם Agatha Christie, עם חוברת ותעודות, ללא קופסה פנימית
Mechanical pencil by Montblanc, Germany, series Meisterstueck model Agatha Christie, with booklet and certificate, without inner box

271-688


$25
עט כדורי תוצ Platin, ישראל מצופה זהב 21K, באריזה מקורית
Ball point pen by Platin, Israel, gilded 21K, in original package

271-689


$240
עט נובע תוצ Viconti , פירנצה איטליה דגם Ragtime, באריזה מקורית עם תעודה
Fountain pen by Viconti, Florence, Italy, model Ragtime, in original box with certificate

271-690


$25
עט כדורי תוצ Cross, ארה"ב גוף כרום
Ball point pen by Cross, USA, chrome body

271-691


$240
עפרון סקיצה תוצ Montblanc, גרמניה סדרת Meisterstueck, באריזה מקורית Sketch pen, היה בשימוש
Sketch pen by Montblanc, Germany, series Meisterstueck, in original box, was in use

271-692


$25
עט כדורי תוצ Cross, ארה"ב גוף כרום
Ball point pen by Cross, USA, chrome body

271-693


$325
עט נובע תוצ Montgrappa, איטליה כחדש, old new stock, באריזה מקורית, (קופסה במצב מתפורר)
Fountain pen by Montgrappa, Italy, as new, old new stock, in original package (box disintegrating)

271-694


$30
עט כדורי תוצ Parker, אנגליה גוף Rolled Gold
Parker ballpoint pen, England, rolled gold body

271-695


$375
עט כדורי תוצ Montblanc, גרמניה סדרת soulmakers for 100 years unlimited, דגם Starwalker, עם יהלום, באריזה מקורית עם חוברת
Ball point pen by Montblanc, Germany, series soulmakers for 100 years unlimited, model Starwalker, with diamond, in original box with booklet

271-696


$40
עט כדורי תוצ Waterman, צרפת באריזה מקורית
Ballpoint pen by Waterman, France, in original package

271-697


$550
עט נובע ביונט תוצ Montblanc, גרמניה סדרת Boheme Jewels, עם שיבוץ רודוליט Rodolit ועור אדום, באריזה מקורית (משומש)
Fountain pen by Montblanc, Germany, series Boheme jewels, set with Rodolit and red leather, in original box (used)

271-698


$40
עט נובע Harley Davidson, ארה"ב מנגנון ביונט, בקופסה מקורית, כולל הוראות ותעודה
Fountain pen by Harley Davidson, USA, bionet mechanism, in original box, including certificate and instructions

271-699


$550
עט נובע תוצ Montblanc, גרמניה דגם Marlene Dietrich יוקרתי, Special edition בקופסה מקורית
Ball point pen by Montblanc, Germany, model Marlene Dietrich, delux, special edition, in original box

271-700


$40
עט נובע Harley Davidson, ארה"ב חיפוי כחול
Fountain pen by Harley Davidson, USA, blue coating

271-701


$650
עט נובע ביונט, תוצ Montblanc, גרמניה סדרת Boheme, דגם Silver stripes, באריזה מקורית, כחדש, עם תעודות
Fountain pen bionet by Montblanc, Germany, series Boheme, model Silver stripes, in original box, as new, with certificates

271-702


$40
עט כדורי, גוף עם חיפוי כסף מראה ירושלים, Jerusalem City of David, על חומותיך ירושלים
Ball point pen, body with silver coating, Jerusalem City of David

271-703


$700
עט נובע תוצ Montblanc, גרמניה סדרת Meisterstueck-Agatha Christie, באריזה מקורית עם תעודות, משומש מצב טוב מאד
Fountain pen by Montblanc, Germany, series Meisterstueck-Agatha Christie, in original box with certificate, used in very good condition

271-704


$60
עט כדורי תוצ Cross, דגם "בוליט", באריזה מקורית
Ball point pen by Cross, model bullet, in original box

271-705


$750
עט נובע תוצ Montblanc, גרמניה סדרת Alexander v. Humboldt, באריזה מקורית עם תעודות, מס 534 מס"ה 4810
Fountain pen by Montblanc, Germany, series Alexander v. Humboldt, in original box with certificate, numbered 534 of 4810

271-706


$90
עט נובע תוצ Omas, לכבוד יובל 75 באריזה מקורית old new stock, אריזה מתפוררת
Fountain pen by Omas, for 75 years jubilee, in original package, old new stock, box disintegrated

271-707


$750
עט נובע תוצ Montblanc, גרמניה דגם ביונט Soul makers for 100 years, עם יהלום וספיר, limited ed no. 55-1906, כחדש באריזה מקורית
Fountain pen by Montblanc, Germany, model Bionet Soul makers for 100 years, with diamond and saphire, limited ed no. 55-1906, as new in original box

271-709


$25
קסת דיו, בסיס עץ, מיכל זכוכית קריסטל 19X13.5X8
Inkwell, wooden base, glass container, 19X13.5X8

271-710


$30
קסת דיו, בסיס עץ עם עבודת גילוף דוגמאות גיאומטריות, שני המיכלים עשויים פורצלן, 15.5X16X6
Inkwell, wooden base with carvings of geometrical patterns, two containers made of porcelain, 15.5X16X6

271-711


$30
קסת דיו, בסיס ברזל יצוק שלושת הכלים זכוכית קריסטל מלוטש, 28X13.5X7
Inkwell, cast iron base, three containers made of cut crystall glass, 28X13.5X7

271-712


$80
קופסת ציפורנים מצופים זהב צרפת, סוף המאה ה19
Box with gilded pen tips, France, late 19th century