271-988


$25
תעודת מלווה Antheil-Schein ע"ס 100 גילדן אוסטרים של שלוש חברות רכבות שפעלו באמצע המאה ה19 באוסטריה
Loan certificate, Antheil-Schein for 100 Austrian Gilden, for three train companies that were active in mid 19th century Austria