224-1039


$25
גביע עם צלוחית, כסף
Silver cup and saucer

224-1040


$25
ענק כסף
Silver necklace

224-1044


$25
סלסלת כסף עם סצינת אוהבים
Silver basket with lover’s scene

224-1045


$25
קופסת טבק, כסף 800, עם עבודת חריטה על המכסה
Silver 800 tobacco box, with engraved lid

224-1046


$25
מיניאטורה כסף צורת גונדולה ונציאנית,
Venetian gondola shaped silver miniature

224-1047


$25
סכין פירות, ידית כסף, תוצ Gerorg Jensen, דנמרק
Fruit knife, silver handle, by Georg Jensen, Denmark

224-1085


$25
מלחיה צורת ברבור, כסף עם זכוכית קריסטל, עם כפית
Swan shaped silver saltcellar with crystal, and spoon

224-1087


$25
מחזיק מפיות, כסף 800, גרמניה
Silver 800 napkin holder, Germany

224-1104


$25
קופסת כסף לסיגריות, עם פיליגרן ושיבוץ קורלים וטורקיזים
Silver cigarette case with filigree and set with corals and turquoises

224-1328


$30
כוס כסף 925
Silver 925 cup

224-1329


$75
פמוט כסף 800
Silver 800 candlestick

224-1330


$30
קופסת כרטיסי ביקור, כסף בירמינגהם אנגליה, 1911
Birmingham silver visiting card box, England 1911

224-1331


$80
מע' כלי הגשה, ידיות כסף 800 גרמניה, הכלים מוזהבים באריזה מקורית עם שם היצרן Lorch u. Co. Hof Juweliere Nuerenberg
Set of serving implements, silver 800 handles, Germany, implements are gilded in original box with the name of manufacturer Lorch & Co. Hof Juweliere Nuerenberg

224-1332


$30
גביע כסף 835, ישראל, שנות ה50
Silver 835 cup, Israel, 1950’s

224-1333


$80
מסגרת לתמונה, כסף, עבודת ריקוע וניסור יד אמן
Silver picture frme, pierced, hammered

224-1334


$35
גביע כסף 925, עם עבודת תבליט
Silver 925 cup, with embossment work

224-1335


$120
פמוט כסף 800, תוצ Strube u Sohn לייפציג, גרמניה, סוף המאה ה19
Silver 800 candlestick, by Srube & Sohn, Leipzig, Germany, late 19th century

224-1336


$40
קופסת סיגריות קטנה, כסף 800 סוף המאה ה19
Small silver 800 cigarette case, late 19th century

224-1337


$140
זוג גביעים, כסף 12, המאה ה18
Pair of silver 12 cups, 18th century

224-1338


$40
מחזיק שפתון עם מראה קטנה שכבה חיצונית כסף
Lipstick holder with small mirror, silver outer layer

224-1339


$150
מלקחיים, כסף 13, אוסטריה 1857 (מתוקן)
Silver 13 tongs, Austria, 1857 (repaired)

224-1340


$50
מלחיה, כסף, בירמינגהם, אנגליה
Silver saltshaker, Birmingham, England

224-1341


$160
מע' מלחיות אישיות, כסף Sterling תוצ Cartier, פאריז, חתומים, בקופסה מקורית (פגם)
Set of personal saltshakers, Sterling silver, by Cartier, Paris, marked, in original box (damage)

224-1342


$50
כוס כסף וינאית, דוגמת צ'רקה סוף המאה ה19
Viennese silver cup, tcharka style, late 19th century

224-1343


$240
קנקן קפה, כסף, עם עבודת חריטה
Engraved silver coffeepot

224-1344


$50
זוג גביעי כסף 875 קטנים עם עבודת ניילו,
Pair of small silver 84 cups, with niello work

224-1345


$260
פלטת כסף (מגש), אימרה רקועה לא חתום
Silver platter (tray), hammered edges, unmarked

224-1346


$50
סלסלת כסף 800, עם תבליט "תזמורת", במרכז
Silver 800 basket, embossed "orchestra" in the center

224-1347


$400
קערה וכף, כסף רקוע, שפילד אנגליה,
Bowl and spoon, hammered silverwork, Sheffield England

224-1348


$50
מלקחיים כסף, אוסטריה, סוף המאה ה19
Silver tongs, Austria, late 19th century

224-1349


$500
סלסלת כסף אוסטריה, 1861 עם תבליט, זוג אצילים
Silver basket, Austria, 1861, embossed with two noblemen

224-1350


$60
צמיד כסף עם אמייל שחור ושיבוץ פנינים (פגמים)
Silver bracelet with black enamel set with pearls (damages)

224-1351


$750
גביע כסף עתיק, הזהבה עם עבודת ניילו, מוטיבים תנכ"יים, חתום
Antique silver cup, gilding with niello work, biblical motifs, marked

224-1352


$60
ספל מוקה עם תחתית וכפית כסף 935 עם אמייל
Mocha cup with saucer and spoon, silver 935 with enamel

224-1353


$1200
זוג פמוטי כסף וינאים, אוסטריה סוף המאה ה19, בסיס צורת רגלי תרנגולים, עליון צורת עלים,
Pair of Viennese candlesticks, Austria, late 19th century, base in the shape of cocks feet, leaf shaped top

224-1354


$65
סלסלת כסף 800, גרמניה
Silver 800 basket, Germany

224-1355


$1800
סרוויס קפה, כסף 800 הכולל: קנקן קפה, קנקן תה, כלי לסוכר וכלי לחלב (עם ידית בקלייט), פייה דוגמת דרקון, ומגש,
Coffee service, silver 800, containing: coffeepot, teapot, sugar bowl and milk jar, (with bakelite handle), dragon shaped spout, and a tray

224-1356


$70
זוג פמוטי כסף Sterling
Pair of Sterling silver candlesticks

224-1614


$1500
סנטרפיס-קערה, אר-נובו תוצ Mappin a. Webb, לונדון,
Centerpiece-bowl, Art Nouveau, by Mappin & Webb, London

224-1615


$70
עשר כפיות מוקה, כסף 800 גרמניה
10 mocha spoons, silver 800, Germany

224-1616


$800
מגש כסף אובאלי, אוסטרי, תחילת המאה ה-20
Oval silver tray, Austrian, early 20th century

224-1617


$60
ארבע כפיות מוקה ומלקחיים כסף פיליגרן עם שילוב מטבעות עותמאניים
4 mocha spoons and tongs, silver filigree integrated with Ottoman coins

224-1618


$600
מגש כסף 925 אובלי,
Oval silver 925 tray

224-1619


$60
טבעת כסף עם שיבוץ טורקיזים וזהב
Silver ring set with turquoises and gold

224-1620


$450
קנקן קפה, כסף 925, עבודת ריקוע
Coffeepot, hammered silver 925

224-1621


$50
גביע כסף 925, עם דוגמת גפנים
Silver 925 cup, with vine pattern

224-1622


$400
קנקן תה, כסף 800, גרמניה סוף המאה ה19, עם עבודת תבליט, מלאכים
Silver 800 teapot, Germany, late 19th century, embossed with angels

224-1623


$50
קופסת פודרה, אר-דקו, כסף
Silver powder box, Art Deco

224-1624


$240
מגש וקערית עם רגליות, כסף 800 עם ריקוע ורדים על השולים, תוצ הצורפים
Tray and small bowl with stems, silver 800

224-1625


$50
גביע כסף 925
Silver 925 cup

224-1626


$200
קערית כסף הולנדית, עם עבודת ריקוע יד אמן, סגנון הולנדי של המאה ה18
Small Dutch silver bowl, with artisan hammered silverwork, 18th century Dutch style

224-1627


$50
מסגרת כסף, אנגליה, המאה ה19 פגמים
Silver frame, England, 19th century, damages

224-1628


$170
מספרי ענבים, כסף, לונדון אנגליה, 1808
Silver grape scissors, London England, 1808

224-1629


$50
קישוט כסף פיליגרן, צורת עגלה עם סוס
Silver filigree ornament, in the shape of a horse and cart

224-1630


$160
קערית כסף 800, עבודת פטיש יד אומן
Small silver 800 bowl, artistic hammered silverwork

224-1631


$40
קופסת טבק, כסף 835
Silver 835 tobacco box

224-1632


$150
מגש קטן, כסף 925 מכסיקו עם הקדשה חרוטה,
Small tray, silver 925, Mexico

224-1633


$40
סכו"ם פירות הכולל: ששה מזלגות, וששה סכינים, ידיות כסף (מזלג אחד שבור)
Fruit cutlery set: six knives and six forks, silver handles, (one fork broken)

224-1634


$140
גביע כסף קטן, כסף 12, המאה ה18
Small silver 12 cup, 18th century

224-1635


$35
כוס כסף sterling
Sterling silver cup

224-1636


$120
קערת כסף 800, עם עבודת פטיש וניסור
Silver 800 bowl, hammered and pierced silverwork

224-1637


$30
מחזיק מפיות, כסף
Silver napkin holder

224-1638


$80
מחזיק לכרטיסי ביקור, חיצוני כסף בירמינגהם, אנגליה, פנים עור בורדו
Visiting card holder, silver exterior, Birmingham, England, Bordeaux leather lining

224-1639


$30
מחזיק מפיות, כסף Sterling
Sterling silver napkin holder

224-1640


$80
בקבוק כיס, כסף סטרלינג שפילד, אנגליה
Sterling silver pocket flask, Sheffield, England

224-1641


$30
קופסת טבק, כסף 800
Silver 800 tobacco box

224-1642


$75
מלקחיים כסף, אוסטריה, סוף המאה ה19, חתום
Silver tongs, Austria, late 19th century, hallmarked

225-1012


$25 | Sold for: $25
בקבוקון בושם קטן עם חיפוי כסף
Small perfume vial with silver coating

225-1022


$25 | Sold for: $65
גביע כסף קטן, וינה, אוסטריה, סוף המאה ה19
Small silver goblet, Vienna, Austria, late 19th c

225-1030


$25 | Sold for: $45
כוס כסף (צ'רקה), פולין, שנות ה20
Silver Tcharka, Poland, 1920’s

225-1042


$25 | Sold for: $30
שתי פיגורות כסף אלקטרופורמינג כלב תחש וכלב קוקר ספניאל
Two silver figurines electroforming, duchshound and cocker spaniel

225-1048


$25 | Sold for: $25
תליון-מתפס לחגורה, כסף
Silver pendant-clasp for a belt

225-1058


$25 | Sold for: $25
כפית כסף 800, גרמניה, סוף המאה ה19
Silver 800 teaspoon, Germany, late 19th cent.

225-1067


$25 | Sold for: $40
קערית-סלסלה, כסף 800, גרמניה
Small silver 800 bowl-basket, Germany

225-1077


$25 | Sold for: $25
מלקחיים, כסף פיליגרן,
Silver filigree tongs

225-1087


$25 | Sold for: $55
קופסת טבק, כסף עם אמייל
Tobacco box, silver and enamel

225-1093


$25 | Sold for: $25
בקבוקון בושם קטן, עם חיפוי כסף
Small perfume vial with silver coating

225-1100


$25 | Sold for: $30
מסננת תה עם ידית, כסף, אוסטריה, תחילת המאה ה20
Silver tea strainer with handle, Austria, early 20th c

225-1107


$25 | Sold for: $55
מלקחיים עשויים כסף
Silver tongs

225-2074


$30 | Sold for: $65
קופסת טבק, כסף Sterling תוצ Dugma, ישראל, שנות ה50
Sterling silver tobacco box, by Dugma, Israel 1950’s

225-2075


$90 | Sold for: $120
גביע כסף עתיק
Antique silver cup

225-2076


$35 | Sold for: $55
ארבע צלוחיות כסף
Four silver saucers

225-2077


$100 | Sold for: $130
לוט כלי כסף: שלושה גביעי קידוש ארבע כוסיות וצלוחית הבדלה
Lot of silverware: three Kiddush cups, four small cups and a Havdalah saucer

225-2078


$40
מצקת רוטב קטנה, כסף, אוסטריה, תחילת המאה ה20
Small silver gravy ladle, Austria, early 20th c

225-2079


$120 | Sold for: $170
קערת כסף 925 מרובעת אימרה עבודת פטיש
Square silver 925 bowl, hammered edge

225-2080


$40
שתי כוסיות כסף, וינה, אוסטריה סוף המאה ה19
Two small silver cups, Vienna, Austria, late 19th c

225-2081


$120 | Sold for: $130
קערת כסף 925, מכסיקו
Silver 925 bowl, Mexico

225-2082


$40 | Sold for: $80
קופסת טבק, כסף, עם אינליי וניילו פגמים רבים
Silver tobacco box, inlayed and niello, multiple damages

225-2083


$120 | Sold for: $170
קופסת טבק, כסף עם אמייל כחול אוסטריה, שנות ה20 (פגמים)
Tobacco box, silver with blue enamel, Austria, 1920’s (damages)

225-2084


$50 | Sold for: $70
שלוש כפיות כסף עם אמייל ערים בגרמניה, סוף המאה ה19: Muenchen, Bad Flinsberg, Brockau
Three silver teaspoons with enamel, cities in Germany, late 19th c, Muenchen, Bad Flinsberg, Brockau

225-2085


$150 | Sold for: $160
סלסלת כסף 800, גרמניה, סוף המאה ה19
Silver 800 basket, Germany, late 19th c

225-2086


$50 | Sold for: $70
מגש כסף קטן
Small silver tray

225-2087


$190
קערת כסף 835, גרמניה, סוף המאה ה19
Silver 835 bowl, Germany, late 19th c

225-2088


$50 | Sold for: $50
מראת יד עם שילוב פודריה ושפתון כסף 835, גרמניה, תחילת המאה ה20
Hand mirror integrated with powder box and lipstick, silver 835, Germany, early 20th c

225-2089


$200 | Sold for: $200
קופסת סיגרים, כסף עם בסיס עץ הונגריה, שנות ה20
Cigar case, silver with wooden base, Hungary, 1920’s

225-2090


$50 | Sold for: $85
מסגרת כסף 800 עתיקה
Antique silver 800 frame

225-2091


$240 | Sold for: $240
כוס בירה עשויה כסף תוצ Carrs שפילד, אנגליה
Silver beer mug, by Carrs, Sheffield, England

225-2092


$60
מאפרה עשויה מאצעדה, כסף מצרים
Ashtray made from a silver bracelet, Egypt

225-2093


$280 | Sold for: $280
גביע כסף, לונדון, אנגליה סגנון רג'נסי, עם עבודת תבליט, פוטי עם פרחים ופירות
Silver cup, London England, Regency style, with embossment work, Putti with flowers and fruit

225-2094


$60 | Sold for: $75
שש כפיות, כסף 800, גרמניה
Six silver 800 teaspoons, Germany

225-2095


$300 | Sold for: $300
פמוט קנדלברה 5 קנים, כסף 835 גרמניה, תחילת המאה ה20
Five armed candelabra, silver 835, Germany, early 20th c

225-2096


$70 | Sold for: $75
מראת יד מסגרת ידית כסף גרמניה, תחילת המאה ה20
Hand mirror, silver frame and handle, Germany, early 20th

225-2097


$500 | Sold for: $500
סכו"ם כסף 800 קטן, כולל סכין+מזלג+כף (ל-12),
Small silver 800 cutlery, comprises: knife + fork + spoon (for 12)

225-2098


$75 | Sold for: $75
מע' כפיות וכף הגשה, ידיות כסף כלים מוזהבים
Set of teaspoons and a serving spoon, silver handles, gilt spoons

225-2099


$750
קערת כסף 800, איטליה, ידית וארבע רגליות מעוטרים
Silver 800 bowl, Italy, decorated handle and four legs

225-2100


$80 | Sold for: $130
קופסת זכוכית עם מכסה כסף 800 עם אמייל כחול, פגם קל , הידית צורת פיל הודי
Glass box with silver 800 lid, with blue enamel, minor damage, handle in the shape of an Indian elephant

225-2101


$1500
סכו"ם כסף איטלקי, תחילת המאה ה19 כולל סכין גדולה (29), מזלג גדול (28), כף (23),
Italian silverware, early 19th c, comprises: large knife (29), large fork (28), spoon (23)

225-2102


$90 | Sold for: $90
פומית לסיגריות, כסף פיליגרן עם חרוז ענבר, פגם מתוקן
Cigarette holder, silver filigree with amber bead, repaired damage

225-2264


$30 | Sold for: $55
קופסת טבק, כסף 800, עבודת ריקוע יד אומן
Tobacco box, silver 800, artisan hammered silver work

225-2265


$90 | Sold for: $160
קופסת טבק, כסף 84, פולין
Silver 84 tobacco box, Poland

225-2266


$35 | Sold for: $40
זוג גביעי כסף קטנים, פולין שנות ה20
Pair of small silver cups, Poland, 1920’s

225-2267


$100 | Sold for: $120
קערית כסף על רגל
Small silver bowl on stem

225-2268


$40 | Sold for: $65
צלוחית וגביע כסף 833, כ"א עם חריטה "מדינת ישראל- ה אייר תש"ח" ומפת המדינה (ללא אילת),
Silver 835 plate and cup, each engraved “Medinat Israel - 5 Iyar 5708” and a map of Israel (minus Elat)

225-2269


$100 | Sold for: $120
שתי קעריות כסף, כ"א עם ידית
Two small silver bowls, each with handle

225-2270


$40 | Sold for: $300
מתלה קישוט עשוי כסף, עם ריקוע וניסור, לפרחים
Ornamental silver flower hanger, hammered and pierced

225-2271


$120 | Sold for: $160
קנקן כסף, וינה, אוסטריה סוף המאה ה19, חתום
Silver pitcher, Vienna, Austria, late 19th c, marked

225-2272


$45
צלוחית כסף אובלית
Oval silver saucer

225-2273


$120 | Sold for: $130
צלחת -קערה, כסף 800, האימרה עם עבודת ריקוע יד אמן
Plate-bowl, silver 800, artisan hammered edge

225-2274


$50 | Sold for: $65
קערית-סלסלה, כסף 800
Small silver 800 bowl-basket

225-2275


$150 | Sold for: $160
מגש כסף 800
Silver 800 tray

225-2276


$50 | Sold for: $90
זוג מלחיות, כסף 800, עם קערית זכוכית כחולה כ"א
Pair of saltcellars, silver 800, each with small blue glass bowls

225-2277


$160 | Sold for: $200
זוג ספלים, כ"א עם תחתית כסף 875, ברית המועצות, שנות ה50,
Pair of cups with saucers, silver 875, Soviet Union, 1950’s

225-2278


$50 | Sold for: $80
קופסת פודרה, כסף, פולין, שנות ה20,אר דקו
Silver powder box, Poland, 1920’s, Art Deco

225-2279


$200
קערת כסף 800
Silver 800 bowl

225-2280


$60 | Sold for: $120
גביע כסף קטן, אוסטריה, 1840
Small silver goblet, Austria, 1840

225-2281


$220
צלחת זכוכית קריסטל מלוטשת על בסיס- רגלית כסף
Cut crystal plate on a silver stemed base

225-2282


$60 | Sold for: $85
ארבע כוסיות ויסקי, כסף, אנגליה
Four small whiskey glasses, silver, England

225-2283


$260 | Sold for: $260
צלחת כסף, פולין, שנות ה20
Silver plate, Poland, 1920's

225-2284


$60 | Sold for: $170
קופסת סיגריות, כסף פיליגרן
Silver filigree cigarette case

225-2285


$280 | Sold for: $280
קערת הגשה אובלית, כסף 800 עם ריקוע ועיטורים
Silver 800 oval serving bowl, with hammered silver work and ornaments

225-2286


$70 | Sold for: $70
מחזיק לבקבוק יין, כסף 925
Wine bottle holder, silver 925

225-2287


$375 | Sold for: $375
מלחיה עתיקה, מתקן כסף 13 עם זוג קעריות זכוכית ורודה, מתוארך 1842
Antique salt cellar, silver 13 rack with pink glass bowls, dated 1842

225-2288


$75 | Sold for: $75
שש כפיות גלידה, כסף 800 גרמניה,
Six silver 800 teaspoons, Germany

225-2289


$700
צלחת כסף 800
Silver 800 plate

225-2290


$85 | Sold for: $95
כף ומברשת שולחן, כסף 835 גרמניה,
Table brush and dustpan, silver 835, Germany

225-2291


$850
קופסת קמע עתיקה, כסף פיליגרן איטליה, המאה ה18-19, צורת דולפין -דרקון
Antique amulet box, silver filigree, Italy, 18th-19th c, dolphin-dragon shaped

225-2467


$35 | Sold for: $35
כוס כסף 800, גרמניה, תחילת המאה ה20, עם הקדשה בעברית
Silver 800 cup, Germany, early 20th c, with a Hebrew dedication

225-2468


$90
סלסלת כסף עתיקה
Antique silver basket

225-2469


$40 | Sold for: $40
קופסת כסף Lg Silver 833 ארץ ישראל, שנות ה30-40
Lg Silver 833 box, Eretz Israel, 1930’s-40’s

225-2470


$100 | Sold for: $140
שתים עשרה צלוחיות כסף (תחתיות)
Twelve silver saucers

225-2471


$40 | Sold for: $40
סכין מכתבים עשוי כסף סטרלינג תוצ Hardy Bros., צורת בומרנג, עם כתובת מזהב "Cooee"
Sterling silver letter opener, by Hardy Bros, boomerang shaped, with gold inscription “Cooee”

225-2472


$100 | Sold for: $110
שש צלוחיות כסף
Six silver saucers

225-2473


$40 | Sold for: $45
כוס כסף עם עבודת פיליגרן ישראל, שנות ה50-60
Silver cup with filigree work, Israel 1950’s-60’s

225-2474


$120
מע' של שש כפיות מוקה ומלקחיים כסף תוצ Mappin a. Webb, שפילד, בקופסה תואמת,
Set of six silver mocha spoons and tongs, by Mappin & Webb, Sheffield, in matching box

225-2475


$45 | Sold for: $45
שלוש טבעות למפיות, כסף 800 גרמניה,
Three napkin rings, silver 800, Germany

225-2476


$120
פלק קמע, כסף
Silver amulet plaque

225-2477


$50 | Sold for: $50
קערית ושש כפיות מלח, כסף (שונים)
Small bowl and six salt spoons, silver (varying)

225-2478


$150
מגש כסף, הונגריה, שנות ה20-30
Silver tray, Hungary, 1920’s-30’s

225-2479


$50 | Sold for: $65
קערית מעוקלת, כסף, עבודת ניסור וריקוע יד
Small curved silver bowl, hand pierced and hammered

225-2480


$160 | Sold for: $180
צלוחית עם ששה גביעים קטנים כסף 800, תחילת המאה ה20
Saucer with six small goblets, silver 800, early 20th c

225-2481


$50 | Sold for: $160
מצית דוגמת Zippo, בקופסת כסף עם אמייל
Zippo style lighter in silver box with enamel

225-2482


$200 | Sold for: $220
מע' כפיות כסף 800, גרמניה כולל: כף הגשה ו-12 כפיות אר-נובו, בקופסה מקורית, סוף המאה ה19
Set of teaspoons, silver 800, Germany, comprises: server spoon and 12 teaspoons, Art Nouveau, in original box, late 19th c

225-2483


$60 | Sold for: $85
קופסת סיגריות, כסף, פולין שנות ה20
Silver cigarette case, Poland, 1920’s

225-2484


$240 | Sold for: $240
קערת כסף, אוסטריה, סוף המאה ה19
Silver bowl, Austria, late 19th c

225-2485


$60
זוג כלי הגשה לצלי, ידיות כסף
Pair of roast servers, silver handles

225-2486


$260
מגש כסף, אוסטריה, סוף המאה ה19
Silver tray, Austria, late 19th c

225-2487


$60 | Sold for: $100
שש כפיות כסף 800, גרמניה
Six silver 800 teaspoons, Germany

225-2488


$280
פמוט קנדלברה, כסף 833
Silver 833 candelabra

225-2489


$70 | Sold for: $150
זוג כלי הגשה לסלט, כסף 835 ישראל, שנות ה50, עבודת יד
Pair of salad servers, silver 835, Israel, 1950’s, handmade

225-2490


$450 | Sold for: $475
פמוט קנדלברה 5 קנים, כסף
Silver five armed candelabra

225-2491


$80 | Sold for: $120
קופסת סיגריות, כסף 925 עם עבודת פיליגרן, פנים הזהבה
Silver filigree cigarette case

225-2492


$750
מגש כסף 800 אובלי, גרמניה סוף המאה ה19
Oval silver 800 tray, Germany, late 19th century

225-2493


$90 | Sold for: $110
צלחת עשויה כסף פיליגרן אלבניה
Silver filigree plate, Albania

225-2494


$1000
מגש כסף 800 אובלי, וינה, אוסטריה, סוף המאה ה19
Oval silver 800 tray, Vienna, Austria, late 19th century

225-2546


$35 | Sold for: $35
גביע כסף קטן, בירמינגהם, אנגליה פגם קל
Small silver cup, Birmingham, England, minor damage

225-2547


$90
פומית לסיגריות, כסף פיליגרן עם חרוז ענבר
Cigarette holder, silver filigree with amber bead

225-2548


$40 | Sold for: $55
זוג פמוטי כסף מיניאטוריים צורת פמוטי לילה
Pair of miniature silver candlesticks, in the shape of night candlestick

225-2549


$100 | Sold for: $100
שש כפיות כסף, אר-נובו, אוסטריה תחילת המאה ה20
Six silver teaspoons, Austria, early 20’th cent.

225-2550


$40 | Sold for: $40
קופסה, כסף 925 ועץ שורש תוצ איטליה
Box, silver 925 and burr wood, made in Italy

225-2551


$120 | Sold for: $120
שלושה גביעים ושתי כוסות כסף
Three goblets and two cups, silver

225-2552


$40 | Sold for: $40
כפית כסף הולנדית עתיקה לתינוק
Antique Dutch silver teaspoon for an infant

225-2553


$120
קופסת כסף 833, עם מכסה
Silver 833 box with lid

225-2554


$45 | Sold for: $60
מלקחיים, כסף 800, גרמניה
Tongs, silver 800, Germany

225-2555


$120 | Sold for: $160
תיק ערב לאישה, כסף, עם חריטת אר-נובו, פנים עור נפה,
Woman’s evening purse, silver, with Art Nouveau engraving, Napa leather interior

225-2556


$50 | Sold for: $50
מצקת כסף וינאית, סוף המאה ה19
Viennese silver ladle, late 19th cent.

225-2557


$150
קערית עם ידית, כסף 800 גרמניה, תחילת המאה ה20
Small silver 800 bowl with handle, Germany, early 20th c

225-2558


$50 | Sold for: $80
כוסית וצלוחית, כסף 900, עם עבודת אמייל, ציורי מראות נופי צ'ילה,
Small cup and saucer, silver 900, with enamel work, drawings of Chilean landscape

225-2559


$180
זוג סלסלות כסף
Pair of silver baskets

225-2560


$50 | Sold for: $50
זוג טבעות למפיות, כסף 925 עם אמייל
Pair of napkin rings, silver 925 with enamel

225-2561


$220
קערת כסף 925, מכסיקו
Silver 925 bowl, Mexico

225-2562


$60 | Sold for: $100
גביע כסף, וינה, אוסטריה תחילת המאה
Silver goblet, Vienna, Austria, early 20th c

225-2563


$260
קערת כסף מלבנית, כסף 925 איטליה
Rectangular silver bowl, silver 925, Italy

225-2564


$60 | Sold for: $70
שש כפיות כסף
Six silver teaspoons

225-2565


$280 | Sold for: $325
בקבוק-קנקן ליין, כסף Sterling עם עבודת פיליגרן, תוצ' בן ציון, ישראל, שנות ה50-60
Sterling silver wine carafe, with filigree work, by Ben Zion, Israel 1950’s-60’s

225-2566


$60 | Sold for: $95
גביע כסף 800, ישראל, שנות ה50
Silver 800 cup, Israel, 1950’s

225-2567


$350 | Sold for: $350
מגש כסף 800
Silver 800 tray

225-2568


$70 | Sold for: $95
מלחיה כסף, וינה, אוסטריה עבודת ריקוע יד אמן
Silver salt shaker, Vienna, Austria, artisan work

225-2569


$650 | Sold for: $650
סכום דגים, כסף 800, כולל 12 סכיני דגים+ 12 מזלגות דגים, וסט כלי הגשה
Silver 800 fish cutlery, comprises 12 fish knives + 12 fish forks and a set of servers

225-2570


$80 | Sold for: $80
זוג כלי הגשה, סכין ומזלג ידיות צורת דולפינים, הכלים מוזהבים, המאה ה19
Pair of servers, knife and fork, dolphin shaped handles, gilt blade and fork, 19th c

225-2571


$850
מגש כסף אובלי, אימרה מעוטרת
Oval silver tray, decorated rim

225-2572


$90 | Sold for: $110
צלחת כסף, אוסטריה, סוף המאה ה19 עם עבודת חריטה עשירה במרכז, סצינה מיתולוגית
Silver plate, Austria, late 19th c, with rich engraving work in the center, mythological scene

225-3148


$25 | Sold for: $30
סכו"ם פירות ל-10 איש (סכין ומזלג) ידיות כסף וכן כלי הגשה עם ידית כסף
Fruit cutlery for 10 (knife and fork), silver handles, and a server with silver handles

225-3149


$25 | Sold for: $30
שני מחזיקי מסרקים, כסף רקוע
Two comb holders, hammered silver

225-3150


$25 | Sold for: $70
לוט פריטים: זוג פמוטים ותכשיטים שונים עשויים כסף, ושני תכשיטים מצופים כסף
Lot of articles: candlesticks and various jewelry made of silver, and two silver plated pieces of jewelry

225-3151


$60 | Sold for: $60
צלוחית כסף קטנה, תבליט פוטי במרכז
Small silver saucer, Putti embossment in the center

226-2267


$25
זוג ארכופי קישוט מכסף עם פיליגרן דרום אמריקה
Pair of ornamental silver stirrups with filigree, South America

226-2268


$80 | Sold for: $80
קופסת סיגריות, כסף, בירמינגהם אנגליה,
Silver cigarette case, Birmingham, England

226-2269


$30
שלוש כפיות כסף 800
Three silver 800 teaspoons

226-2270


$90 | Sold for: $90
שתי רפליקות של כלי אוכל עתיקים, שניהם עשויים כסף: א. Georgian marrow scoop ב. Pickle fork- המזלג האנגלי הראשון ב 1632, 49 גרם+ 43 גרם
Two replicas of antique implements: a. Georgian marrow scoop, b. Pickle fork-first English fork in 1632, both made of silver, 49 gm + 43 gm

226-2271


$35 | Sold for: $45
מחזיק מפיות, כסף Sterling
Sterling silver napkin rack