271-550


$25
קופסת טבק, כסף 925, עליון חיפוי צדף, 19.6 גרם
Silver 925 tobacco box, top mother of pearl coating, 19.6 gm

271-551


$70
גביע כסף עם עבודת חריטה וניילו 74 גרם
Silver goblet with etching and nielo, 74 gm

271-552


$25
משקולת נייר, כסף אלקטרופורמינג צורת ירושלים, קוטר 8 ס"מ
Silver elecroforming paper weight shaped like Jerusalem, diameter 8 cm

271-553


$90
גביע כסף, וינה, אוסטריה סוף המאה ה19, גובה 13.5 ס"מ, 90 גרם
Silver cup, Vienna, late 19th century, height 13.5 cm, 90 gm

271-554


$25
כוסית כסף צ'רקה, רוסיה הצארית תחילת המאה ה20, גובה 3.8 ס"מ, 14 גרם
Silver cup, Tzardom of Russia, early 20th century, height 3.8 cm, 14 gm

271-555


$120
חמש כוסיות כסף 84, רוסיה הצארית סוף המאה ה19, גובה 4.5 ס"מ, ס"ה 102 גרם
Five silver 84 cups, Tzardom of Russia, late 19th century, height 4.5 cm, total of 102 gm

271-556


$25
קופסת טבק קטנה, כסף 925, 7.6 גרם, חתום
Small silver 925 tobacco case, 7.6 gm, marked

271-557


$120
גביע כסף, אוסטריה, תחילת המאה ה20, גובה 16.8 ס"מ, 124 גרם (תיקונים)
Silver cup, Austria, early 20th century, height 16.8 cm, 124 gm (repairs)

271-558


$25
עבודת קישוט, כסף אלקטרופורמינג על בסיס אבן, מראה ירושלים, Jsaak Jeheskel, ישראל, רוחב 16, גובה 9 ס"מ
Silver electroforming ornament on stone base, view of Jerusalem, by Jsaak Jeheskel, Israel, width 16, height 9 cm

271-559


$120
זוג פמוטים, כסף עם פיליגרן ישראל, שנות ה50, גובה 21 ס"מ, 222 גרם
Pair of silver filigree candlesticks, Israel, the 1950's, height 21 cm, 222 gm

271-560


$35
רעשן לתינוק, כסף 925 שנות ה20 של המאה ה20, 28 גרם
Silver 925 baby rattle, the 1920's, 28 gm

271-561


$120
קופסת סיגריות-טבק, כסף 84 עם ניילו, מוסקבה, 1894, 108 גרם
Cigarette-tobacco box, silver 84, with nielo, Moscow, 1894, 108 gm

271-562


$40
כוס כסף 84 צ'רקה, רוסיה הצארית מוסקבה, 1872, 24 גרם, גובה 4.5 ס"מ
Silver 84 cup, Tzardom of Russia, Moscow, 1872, 24 gm, height 4.5 cm

271-563


$140
קופסת סוכר, כסף 800 גרמניה, שנות ה20, 167 גרם, 12X8.5X10
Silver 800 sugar box, Germany, the 1920's, 167 gm, 12X8.5X10 cm

271-564


$40
שתי קופסאות כסף: א. לפודרה כסף 833, 57 גרם, ב. סיגריות (נבדק), 61 גרם
Two silver boxes: a. pouder box, silver 833, 57 gm b. cigarette case (tested for silver), 61 gm

271-565


$150
גביע כסף, לונדון, אנגליה 1977 לכבוד היובל ה25 המלכותי Royal Silver Jubilee, גובה 13.3 ס"מ, 153 גרם
Silver cup, London, England, 1977, in honor of the Royal silver jubilee, height 13.3 cm, 153 gm

271-566


$50
כוס כסף 84 צ'רקה, רוסיה שנות העשרה של המאה ה20, גובה 6.5 ס"מ, 39 גרם
Silver 84 cup, Russia, the 1910's, height 6.5 cm, 39 gm

271-567


$160
זוג פמוטי כסף 800, מוכבדים ישראל, שנות ה50-60, גובה 27.5 ס"מ
Pair of silver 800 candlesticks, weighted, Israel, the 1950's-1960's, height 27.5 cm

271-568


$50
קופסת חיפוי לקופסת גפרורים כסף 84, רוסיה, תחילת המאה ה20, 47 גרם, 6X4X2 ס"מ
Silver 84 coating case for matchbox, Russia, early 20th century, 47 gm, 6X4X2 cm

271-569


$200
כוס שתיה, קובש, כסף 84 רוסיה הצארית, מוסקבה, 1864, אורך 14.5 ס"מ, 136 גרם
Silver 84 cup, Tzari Russia, Moscow, 1864, length 14.5 cm, 136 gm

271-570


$60
כוס כסף 84 צ'רקה, רוסיה סוף המאה ה19, 49 גרם
Silver 84 cup, Russia, late 19th century, 49 gm

271-571


$200
גביע כסף, אוסטריה, סוף המאה ה19 עם כיתוב: "ד"ד שבע" (דורון דרשה), 105 גרם, גובה 13 ס"מ
Silver cup, Austria, late 19th century, inscribed: "D"D Sheva (Doron Darsha), 105 gm, height 13 cm

271-572


$60
מאפרת כוס, כסף 925, שנות ה20, 51 גרם
Cup ashtray, silver 925, the 1920's 51 gm

271-573


$240
גביע כסף, דוגמת גרמניה, המאה ה19 גובה 13.5 ס"מ, 68 גרם
Silver cup, Germany, 19th century, height 13.5 cm, 68 gm

271-574


$70
כוס כסף, צרפת, שנות ה20 עם חריטת אר דקו, גובה 6.8 ס"מ, 70 גרם
Silver cup, France, the 1920's, with Art deco engravings, height 6.8 cm, 70 gm

271-575


$280
קופסת סוכר, כסף, פולין, שנות ה20, 360 גרם
Silver sugar box, Poland, the 1920's, 360 gm

271-576


$70
כוס כסף 84, צ'רקה, מוסקבה רוסיה 1872 עם עבודת חריטה, גובה 7 ס"מ, 57 גרם
Silver 84 cup, Moscow, Russia, 1872, engraved, height 7 cm, 57 gm

271-577


$300
תיק ערב, כסף 800, גרמניה תחילת המאה ה20, 383 גרם
Silver 800 evening purse, Germany, early 20th century, 383 gm

271-578


$70
כוס כסף צ'רקה, מוסקבה, רוסיה הצארית, 1869,גובה 7.8 ס"מ, 68 גרם
Silver cup, Moscow, Tzardom of Russia, 1869, height 7.8 cm, 68 gm