271-911


$25
כרוז אצ"ל לא מתוארך "יהודים" 19X23
Irgun pamphlet, "Yehudim", not dated, 19X23

271-913


$30
ליטוגרפיה צבעונית של ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י: חבר זכותך לדעת: לאן הולכים מסיך?, 48X68
Colored lithograph by the general committee of workers in Eretz-Israel: "Haver, Zchutcha Ladaat Lean Holchim Misecha? (it is your right to know where your taxes go), 48X68

271-914


$50
כרזה בענין איסוף כספים לבנית בית כנסת אור חיים, ירושלים, "פניה חשובה לכבוד התורה הקדושה, א. אב תשל"ב 1972, בין החתומים האדמור בבא סלי בי ישראל אבוחצירה
Poster regarding the collection of funds for the construction of the Or Chayim synagogue, Jerusalem, 1 Av 5732 1972, signed amongst others by Baba Sali Rabbi Israel Abuhatzera

271-915


$40
לוח קיר כרזה, שמות דגים הוצ' ועד הלשון העברית בא"י, ת"א, תרצ"ז 1937, פגמים זעירים, 64X50
Poster, name of fish, Vaad Halsshon Ha'Ivrit in Eretz-Israel, Tel-Aviv, 1937, minor damage, 64X50

271-916


$70
כרזה של מנהל ההסברה משרד ראש הממשלה ישוחררו אסירי ציון ברומניה, דבר ראש הממשלה בכנסת, 25.5.54, קרעים ופגמים זעירים, 70X50
Poster, prime minister official Information manager, to release zionist prisoners in Romania, 25.5.54 (tears and minor damage), 70X50

271-918


$25
גלויה של הגימנסיה העברית "הרצליה" תוצ' מתיתיהו אליהו ואחיו, יפו, א"י, נשלחה בתרפ"ב 1922
Postcard, the hebrew Gymnasium "Herzliya", by Eliahu Bros., Haffa, Eretz-Israel, sent in 1922

271-919


$40
כרזת חנוכה של הקרן הקיימת לונדון, שנות ה50, עיצוב Herz, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, 51X76
Chanuka poster of JNF, London, the 1950's, designed by Herz, "Sheasa Nissim Laavotenu..", 51X76

271-920


$25
פנקס זיהוי, תעודת זיהוי הוצא ב-24.1.49, משומש מצב טוב
מדינת ישראל
Identification card, dated 24.1.1949, used, good conditionThe State of Israel

271-921


$40
חמישה כרטיסי כניסה לחגיגות חנוכת בית הכנסת הגדול בתל אביב, הכרטיסים מופנים לרב לנדוס ולגב אהרונסון, יא ניסן תר"צ 15.4.1930, וכן תכנית החגיגה של חנוכת בית הכנסת
Five entrance tickets for opening of the great synagogue in Tel-Aviv, were given to Rav Landos and Mrs. Aharonson in 11 Nissan 15.4.1930,

271-922


$25
לוט של 14 פריטי נייר, א"י שנות ה20-50
Lot of 14 paper items, Eretz-Israel, the 1920's-1950's

271-923


$40
עשרה הדפסים, דיוקנות גדולי האומה: הרצל (2), זבוטינסקי (2), בן גוריון, משה דיין (2), חיים ברלב (2), חיים לסקוב, יצחק רבין
Ten prints, portraits of prominent men in the nation: Herzl (2), Jabotinsky (2), Ben Gurion, Moshe Dayan (2), Haim Barlev (2), Haim Laskov, Itshak Rabin

271-924


$25
שבעה מכתבים בעניין מסחר ביין כרמל מזרחי Carmel Misrahi, The Palestine Wine trading Co ועוד, שנות ה30
Seven letters about wine trade, Carmel Misrahi, The Palestine wine trading Co and others, the 1930's

271-925


$50
מכתב כתוב ביד ע"ג נייר מכתבים של הקונסוליה האיטלקית בחיפה, 17.9.31, כולל תרגום לאנגלית
Handwritten letter on stationary of the Italian consulate in Haifa, 17.9.31, including translation to English

271-926


$25
מכתב משוכפל, פניה של מפקד משטרת ירושלים, תקופת המנדט, לכל האגודות, חברות ומועדונים (וכללים), למסור את רשימת שמות חבריהם בהקדם האפשרי, בהתאם למנהל הבטחון הציבורי, 29.9.1921
Stencil letter, from the head of Jerusalem police to all associations, societies and clubs, asking them to give the names of all members as soon as possible according to public safety law, 29.9.1921

271-927


$70
לוט של 21 גלויות, מראות הארץ תקופת המנדט, הוצאות שונות, ירושלים, תל אביב, הכנרת, קיבוצים ועוד
Lot of 21 postcards, viws of Eretz-Israel, british mandate time, varied publisher, Jerusalem, Tel-Aviv, the sea of Galilee, Kibbutzim and more

271-928


$25
דין וחשבון של חב' זכרון משה בירושלם, שנת תר"ע 1910
Report, Zichron Moshe co. in Jerusalem, 1910

271-929


$80
מכתב כתוב ביד ע"ג נייר מכתבים של שגריר ישראל בצרפת ולטר איתן (מפצח מכשיר הקידוד האניגמה), כולל קורות חיים של איתן באנגלית
ולטר איתן 1910-2001
Handwiritten letter on stationary of the Israeli ambassador in France Walter Eitan (decoder of the Enigma), including Eitan's resume in EnglishWalter Eithan 1910-2001

271-930


$35
לוח קרן קיימת לישראל לשנת תרפ"ו 1925-6 וכן חמישה תלושי "ברכת הקק"ל לשנת תרפ"ט, תרומת עם
JNF calendar for 1925-6, with five coupons "Birkat Hakkl for 1929 Trumat Am

271-931


$120
לוט גדול של כרוזים, מכתבים ועוד של לשכות שונות של מסדר הבונים החופשיים, ארץ ישראל, שנות ה20 עד שנות ה60 (לשכות הר ציון, ברקאי, מוריה, חירם, סיני ועוד)
Large amount of pamphlets, letters and certificates, various lodges, of freemason order, Eretz-Israel, the 1920's to 1960's (Mount Zion, Barkai, Moria, Hiram, Sinai and more)