271-602


$50
אקוורל, נוף, חתום, 33X52
אבניאל מרדכי 1900-1989
Watercolor, view, signed, 33X52Avniel Mordechai 1900-1989

271-603


$50
ליטוגרפיה, סוסים דוהרים, חתום 113/200, 38X55
אבניאל מרדכי 1900-1989
Lithograph, running horses, signed 113/200, 38X55Avniel Mordechai 1900-1989

271-604


$400
שמן על לוח, צפת, חתום, 24X32
איזנשר יעקב 1896-1980
Oil on panel, Safed, signed, 24X32Eisencher Yaacov 1896-1980

271-605


$80
רישום פסטל, נגנית פסנתר חתום, 20.5X28.5
אמיתי יצחק 1908-1984
Pastel drawing, piano player, signed, 20.5X28.5Amitai Itshak 1908-1984

271-606


$3000
שמן על נייר מוצמד לבד, נוף סוריאליסטי, 23X31 (פגם לתיקון
בק שמואל נ. 1933
Oil on paper attached to canvas, surreal view, 23X31 (damage)Bak Shmuel b. 1933

271-607


$50
ליטוגרפיה, עששיות, חתום 80/220 חלודה, 33X45
ברגנר יוסל 1920-2017
Lithographs, lanterns, signed 80/220, foxing, 33X45Bergner Yosl 1920-2017

271-608


$2000
שמן על נייר מוצמד לבד, פומפיות חתום, 40X55
ברגנר יוסל 1920-2017
Oil on paper attached to canvas, graters, signed, 40X55Bergner Yosl 1920-2017

271-609


$3000
שמן על לוח, צעצועים, חתום 33X47
ברגנר יוסל 1920-2017
Oil on panel, toys, signed, 33X47Bergner Yosl 1920-2017

271-610


$120
שמן על בד, אנשים בנוף, חתום, 46X38
גולדמן אלברט 1921-2011
Oil on canvas, people in scenery, signed, 46X38Goldman Albert 1921-2011

271-611


$80
שתי עבודות, אקוורלים, דמויות בבית קפה, ושני אנשים ליד שולחן, חתומים, 12X12X2
גלעדי אהרון 1907-1993
Two works, watercolors, figures in coffee house, and two people seated by a table, signed, 12X12X2Giladi Aharon 1907-1993

271-612


$90
שמן על לוח, משפחה, חתום 37X18
גלעדי אהרון 1907-1993
Oil on canvas, family, signed, 37X18Giladi Aharon 1907-1993

271-613


$50
רישום טוש, דהוי, מופשט, חתום, 22.5X20.8
דנציגר יצחק 1916-1977
Ink drawing, abstact, faded,signed, 22.5X20.8Danziger Itshak 1916-1977

271-615


$120
אקוורל, טבריה והכנרת, חתום 57, 43X56 ס"מ
הולצמן שמשון 1907-1986
Watercolor, Tiberias and the Sea of Galilee, signed 57, 43X56 cmHoltzman Shimshon 1907-1986

271-616


$120
אקוורל, בתים, 34X48
הולצמן שמשון 1907-1986
Watercolor, houses, 34X48Holtzman Shimshon 1907-1986

271-617


$30
אקוורל, קבצן ברחוב, חתום, 49X34
הנדלר דוד 1904-1980
Aquarelle, beggar on the street, signed, 49x34Hendler David 1904-1980

271-618


$150
שמן על לוח, דיוקן נערה, חתום 35X24
ואכנהאוזר אריה 1917-1998
Oil on panel, portrait of a girl, signed, 35X24Wachenhauzer Arie 1917-1998

271-619


$90
שמן על לוח, נוף, חתום 29X40
ואכנהאוזר אריה 1917-1998
Oil on panel, view, signed, 29X40Wachenhauzer Arie 1917-1998

271-620


$600
שמן על בד, שתי נשים בבית חתום מקדימה ומאחור, 50X36
וקסלר יעקב 1912-1995
Oil on canvas, two women in a house, signed in front and on back, 50X36Wexler Yaakob 1912-1995

271-621


$350
גואש על נייר (כפול), דמויות ברחוב, שניהם חתומים, 29X20X2
וקסלר יעקב 1912-1995
Gouache on paper (double), people in the street, both signed, 29X20X2Wexler Yaakob 1912-1995

271-622


$200
אקוורל, דו צדדי, נוף, חתום 24X33
ינקו מרסל 1895-1984
Two- sided watercolor, view, signed, 24X33Janco Marcel 1895-1984

271-623


$200
אקוורל, נוף, חתום, 38X28
לבנון מרדכי 1901-1968
Watercolor, view, signed, 38X28Levanon Mordechai 1901-1968

271-624


$6000
שמן על בד, בדואים על סוסים פנטזיה, חתום, 66X54
ליפשיץ אורי 1936-2017
Oil on canvas, beduins on horses, signed, 66X54Liphshitz Uri 1936-2017

271-625


$50
שמונה ליטוגרפיות צבעוניות, איורים לתורה חתומים בלוח, 30X40X7, 60X40X1
פן אבל 1883-1963
Eight colored Lithographs, illustration for the Tora, signed on plate, 30X40X7, 60X40X1Pan Abel 1883-1963

271-626


$300
שמן על בד, עיר עם גשר (פאריז) חתום, 27X35
פרנקל פרנקל יצחק 1899-1981
Oil on canvas, city with a bridge (Paris), signed, 27X35Frenkel Frenel Itshak 1899-1981

271-627


$150
שמן על לוח אמנים, בתים 30X37
קון זאב 1936-2017
Oil on artists' panel, houses, 30X37Kun Zeev 19362017

271-628


$150
אקוורל, שלושה נגנים, 47X36
קוסונוגי יוסף 1908-1981
Watercolor, three musicians, 47X36Kossonogy Yosef 1908-1981

271-629


$50
שמן על לוח, מופשט, חתום 48X48
קידר דורית
Oil on panel, abstract, signed, 48X48Kedar Dorit

271-630


$50
הדפס לינו, בהשראת מאטיס אישה עם יונה, חתום דהוי, 5/10, 35X28
רובינשטיין
Lino print, woman with dove, signed, faded, 5/10, 35X28Rubinstein

271-631


$50
אקוורל עם טוש, נשים ברחוב חתום, 11X33
רודן יהודה 1916-1985
Watercolor with ink, women in a street, signed, 11X33Rodan Yehuda 1916-1985

271-632


$150
שמן על בד, דיוקן אישה, חתום, 60X44
רודן יהודה 1916-1985
Oil on canvas, portrait of a woman, signed, 60X44Rodan Yehuda 1916-1985

271-633


$800
שמן על בד, נשות שוק, חתום, 33X41
רוזנטליס משה 1922-2008
Oil on canvas, women in the market, signed, 33X41Rosentalis Moshe 1922-2008

271-634


$40
שמן על לוח, מראה עיר, 42X45
שוובל איוון 1932- 2011
Oil on canvas, view of a city, 42X45Ivan Schwebel 1932-2011

271-635


$25
תצריב, רח' בן יהודה מככר ציון חתום, תחילת שנות ה80, 18X15
שוובל איוון
Etching, Ben Yehuda St. from Zion square, signed, early 1980's, 18X15Ivan Schwebel 1932-2011

271-636


$90
חיתוך עץ, שכונה בירושלים 1935 קולב 149, מהדורה של 50, חתום, 39X48
שטיינהרדט יעקב 1887-1968
Woodcut, a neighborhood in Jerusalem 1935, Kolb 149, edition of 50, signed, 39X48Steinhardt Jakob 1887-1968

271-637


$90
חיתוך עץ, סצינה פסטורלית, 1953 קולב 345, מהדורה של 500, חתום, 37X47
שטיינהרדט יעקב 1887-1968
Woodcut, pastoral scene 1953, Kolb 345, edition of 500, signed, 37X47Steinhardt Jakob 1887-1968

271-638


$3000
גואש על נייר, הטכניון בחיפה חתום, 36X44
שמי מנחם 1897-1951 Schmidt
Gouache on paper, the Technion in Haifa, signed, 36X44Shemi Menachem 1897-1951