271-068


$50
מיניאטורת ברונזה, זאב, לוריסטן, תקופת הברזל מאות 8-5 לפנה"ס,
Bronze miniature, wolf, Luristan, iron age, 8-5 C. BC

271-069


$50
מיניאטורת ברונזה, שור, לוריסטן, תקופת הברזל מאות 8-5 לפנה"ס,
Bronze miniature, ox, Luristan, iron age, 8-5 C. BC

271-070


$50
מיניאטורת ברונזה, לוריסטן, יעל תקופת הברזל, מאות 8-5 לפנה"ס,
Bronze miniature luristani ibex figurine, iron age 8-5 C. BC

271-071


$90
כלי חרס, ממורק אדום, לוריסטן, מאות 7-5 לפנה"ס, נשבר ותוקן
Terracotta vessel, scrubbed red, Luristan, 7-5 C. BC, (broken and repaired)

271-072


$50
מיניאטורת ברונזה, שור, לוריסטן, תקופת הברזל מאות 8-5 לפנה"ס,
Bronze miniature, ox, Luristan, iron age, 8-5 C. BC

271-073


$120
פיגורת ברונזה לוריסטנית, יעל 1000 לפנה"ס, גובה 5 ס"מ
Luristan bronze ibex figurine, 1000 BCE, height 6 cm

271-074


$50
מיניאטורת ברונזה, לוריסטן, שור תקופת הברזל, מאות 8-5 לפנה"ס,
Bronze miniature luristani ox figurine, iron age 8-5 C. BC

271-075


$120
חלק עליון של שרביט, עשוי ברונזה לוריסטן, אלף שלישי לפנה"ס
Top part of wand, bronze, Luristan, 3rd thousand BC

271-076


$50
מיניאטורת ברונזה, לוריסטן, סוס תקופת הברזל, מאות 8-5 לפנה"ס,
Bronze miniature luristani horse figurine, iron age 8-5 C. BC

271-077


$120
פיגורת ברונזה לוריסטנית, יעל 1000 לפנה"ס, גובה 5 ס"מ
Luristan bronze ibex figurine, 1000 BCE, height 6 cm

271-078


$50
מיניאטורת ברונזה, לוריסטן, סוס תקופת הברזל, מאות 8-5 לפנה"ס,
Bronze miniature luristani horse figurine, iron age 8-5 C. BC,

271-079


$200
רסן סוס, ברונזה 3 חלקים, לוריסטן אלף שלישי לפנה"ס
Horse bridle in 3 parts, Luristan, 3rd thousand BC

271-080


$50
מיניאטורת ברונזה, שור, לוריסטן, תקופת הברזל מאות 8-5 לפנה"ס,
Bronze miniature, ox, Luristan, iron age, 8-5 C. BC

271-081


$280
ראש שרביט, ברונזה לוריסטנית אלף שני לפנה"ס
A Luristan bronze head of a scepter, 1000 bc

271-082


$50
מיניאטורת ברונזה, סוס, לוריסטן, תקופת הברזל מאות 8-5 לפנה"ס,
Bronze miniature, horse, Luristan, iron age, 8-5 C. BC

271-083


$400
כלי חרס בעל אלמנטים זואומורפים אזור לוריסטן, מאות 7-5 לפנה"ס
Terracotta vessel with zoomorphic elements, Luristan, 7-5 C. BC

271-084


$50
מיניאטורת ברונזה, זאב, לוריסטן, תקופת הברזל מאות 8-5 לפנה"ס
Bronze miniature, wolf, Luristan, iron age, 8-5 C. BC

271-085


$400
כלי חרס Tea pot, מעוטר בצביעה אדומה צורות גיאומטריות, עם אלמנטים זואומורפים, לוריסטן (פרס), אלף ראשון לפנה"ס, ללא פגמים
Terracotta vessel Tea pot, decorated with red colored geometric design with zoomorphic elements, Luristan (Persia), 1st thousand BC , faultless

271-086


$50
מיניאטורת ברונזה, סוס, לוריסטן, תקופת הברזל מאות 8-5 לפנה"ס,
Bronze miniature, horse, Luristan, iron age, 8-5 C. BC

271-087


$650
ראש גרזן קרב, ברונזה, לוריסטן אלף שלישי לפנה"ס
Battle axe head, Bronze, Luristan, 3rd thousand BC

271-088


$50
מיניאטורת ברונזה, סוס, לוריסטן, תקופת הברזל מאות 8-5 לפנה"ס,
Bronze miniature, horse, Luristan, iron age, 8-5 C. BC

271-089


$800
חלק עליון של שרביט, ברונזה עם דמות אלה, לוריסטן, אלף שלישי לפנה"ס
Top part of wand, bronze with figure of a goddess, Luristan, 3rd thousand BC

271-090


$50
מיניאטורת ברונזה, סוס, לוריסטן, תקופת הברזל מאות 8-5 לפנה"ס
Bronze miniature, horse, Luristan, iron age, 8-5 C. BC

271-091


$800
חלק עליון של שרביט, ברונזה עם שני איילים, מורכב משני חלקים מקוריים
Top part of wand, bronze, with two rams, made of two original parts

271-092


$50
מיניאטורת ברונזה, סוס, לוריסטן, תקופת הברזל מאות 8-5 לפנה"ס,
Bronze miniature, horse, Luristan, iron age, 8-5 C. BC