271-967


$25
לוט של 16 מעטפות וגלויה אחת עם ביול מיוחד, נשלחו בדואר
Lot of 16 envelopes and a postcard with special stamps, all sent by mail

271-968


$80
כ-2 ק"ג בולי ישראל לא חתומים מצב mint, בין 1954-1985
2 kg of Israeli stamps, not postmarked, mint condition, between 1954 to 1985

271-969


$40
קונטרס גלויות דואר, 10 גלויות במחיר של 60 פרוטה כ"א, 21X15
Folder with 10 postcards, each priced 60 Pruta, each 15X21

271-970


$80
כ-2 ק"ג בולי ישראל לא חתומים מצב mint, בין 1954-1985
2 kg of Israeli stamps, not postmarked, mint condition, between 1954 to 1985

271-971


$80
כ-2 ק"ג בולי ישראל לא חתומים מצב mint, בין 1954-1985
2 kg of Israeli stamps, not postmarked, mint condition, between 1954 to 1985