271-989


$280
אלבום עם אוסף מקצועי, בולי הקיסרות האוסטרו-הונגרית, וכן המדינות שנוצרו אחרי מלחמת העולם, כולל דואר צבאי ועוד
Album with professional Austro-Hungarian empire stamp collection, with states created after WWII, including military post and more