271-983


$25
שתי מטבעות זכרון, גיברלטר האימפריה הבריטית: א. Two Pounds חמש מאות שנה לקולומבוס ב. Ten wedding Anniversary crown של המלכה אליזבט II
Two commemoration coins, Gibraltar the British Empire: a. Two Pounds, 500 years to Columbus, b. Ten Wedding Anniversary crown of Queen Elizabeth II