271-823


$25
כרוז בן 8 עמ', צווי "קול קורא" אידיש, סיון תש"א
האדמו"ר מליובאוויטש שליט"א
Pamphlet of 8 p., "Kol Kore" orders, Yiddish, Sivan 1941The Admor of Leubavitz

271-824


$70
עשרים גליונות תווים, מוזיקה יהודית ציונית, התקווה ועוד, ניו יורק, ארה"ב, תחילת המאה ה20
Twenty sheets of notes, Jewish and zionist music, Hatikva etc., New York, USA, early 20th century

271-826


$25
ספר עמוד האש, תולדות חייו ופעליו של רבינו מרן משה יהודה ליב דיסקין, הרב מבריסק, ירושלים, נדפס מחדש תשכ"ח 1968
יוסף שיינברג
Sefer Amud Ha/Esh, Toldot Hayav Upoalo Shel Rabenu Maran Moshe Yehuda Leib Diskin,Harav MeBrisk, Jerusalem, reprinted 1968Yosef Sheinberg

271-827


$80
אוצר לשון המשנה, ספר המתאימות קונקורדנציא על ששה סדרי משנה, 2 כר', ירושלם, תרפ"ז 1927
חיים יהושע קאסאווסקי
Otsar Leshon Hamishna, Sefer Hamatimot, concondance on Shisha Sidrey Mishna, 2 vol, Jerusalem 1927Haim Yehoshua Kossovsky

271-828


$30
שיר השירים, ציורים יוסי שטרן הוצא עבור בית החולים עזרת נשים, לסעודה השנתית במלון לרום, תשמ"ט 1989, עם הקדשה חתומה ומצויירת ע"י האמן
Song of Songs, illustrated by Yossi Stern, publ for Ezrat Nashim hospital for their annual dinner in Larom hotel, 1989, with signed dedication and drawing by the artist

271-830


$25
A History of Medieval Jewish Philosophy, Philadelphia 1941
I. Husik
A History of Medieval Jewish Philosophy, Philadelphia 1941I. Husik

271-831


$40
Letters of Jews through the Ages, ed. Franz Kobler, London 1952 2 vol
Letters of Jews through the Ages, ed. Franz Kobler, London 1952 2 vol

271-832


$25
A History of the Jews in Baghdad publ by his son, Letchworth, GB, 1949
David Solomon Sassoon
A History of the Jews in Baghdad, publ by his son, Letchworth, GB, 1949David Solomon Sassoon

271-833


$60
יזכור, אומגעקומנע יידישע קינסטלער אין פולין, אידיש, שני כרכים, וארשה, 1957 (פגמים, נזקי עש)
יוסף סאגדעל
Yizkor, Umgekomene Yiddishe Kinstler In Polin, Yiddish, 2 vol., Warsaw, 1957 (Yiddish, 2 vol., Warsaw, 1957 (moth and other damages)Sogdel Yossef

271-834


$25
Konkordanz zum Hebraeischen Alten Testament Stuttgart, 1958
Konkordanz zum Hebraeischen Alten Testament, Stuttgart, 1958

271-835


$70
Reznikoff a. Engelman, The Jews of Charleston, 1950 , L.L. Watters - The Pioneer Jews of Utah 1952, J. Rader Marcus - Early American Jewry 1649-1794, M. Davis, Yahadut Amerika Be-Hitpathutah, NY, 1951
4 ספרים אודות יהדות ארה"ב:
Four books about the Jews in USA: Reznikoff a. Engelman, The Jews of Charleston, 1950, L.L. Watters - The Pioneer Jews of Utah 1952, J. Rader Marcus - Early American Jewry 1649-1794, M. Davis, Yahadut Amerika Be-Hitpathutah, NY, 1951

271-836


$35
Die Juedischen Gefallenen des deutschen Heeres, der deutschen Marine und der deutschen Schutztruppen 1914-1918 - Ein Gedenkbuch, Herg. v. Reichsbund Judischer Frontsoldaten, 1932 החיילים היהודים שנפלו בשירות הצבא הגרמניה במלחמת
Die Juedischen Gefallenen des deutschen Heeres, der deutschen Marine und der deutschen Schutztruppen 1914-1918 - Ein Gedenkbuch, Herg. v. Reichsbund Judischer Frontsoldaten, 1932

271-837


$85
אגדת עין יעקב, מתורגם לאנגלית ע"י הרב שמואל צבי גליק, חמישה כרכים, ארה"ב, מהדורה דו לשונית עברית-אנגלית, 1916
הרב יעקב בן חביב
En Yacob, Agada of the Babylonian Talmud,revised and translated into English by Rabbi S.H. Glick, 5 vol. USA 1916Rabbi Jacob Ibn Chabib

271-838


$40
The Temple of Ezekiel's Prophecy, 3rd edition, London 1921, 163 p. + Jeacock- The Construction of Tabernacle in the Wilderness
Henry Sulley
The Temple of Ezekiel's Prophecy, 3rd edition, London 1921, 163 p. + Jeacock- The Construction of Tabernacle in the WildernessHenry Sulley

271-839


$120
Les Enfants du Ghetto, Paris H. Jonquieres et C. , 1925, 223 p. numbered 376/565 Lithos de Halicka
Israel Zangwil
Les Enfants du Ghetto, Paris, H. Jonquieres et C. , 1925, 223 p. numbered 376/565 Lithos de HalickaIsrael Zangwil

271-841


$25
Guide of Unpublished Material of the Holocaust Period ed. J. Robinson and Y. Bauer vol II Jlm 1972
Guide of Unpublished Material of the Holocaust Period ed. J. Robinson and Y. Bauer vol II Jlm 1972

271-842


$25
The tragedy of children under nazi rule Poznan, Poland, 1962, (moth damage to back cover and last 4 pages)
Kiryl Sosnowski
The tragedy of children under nazi rule Poznan, Poland, 1962, (moth damage to back cover and last 4 pages)Kiryl Sosnowski

271-843


$30
Genocide 1939-1945, War crimes in Poland Warszawa, 1962
S. Datner, J. Gumkowski, K. Leszczynski,
Genocide 1939-1945, War crimes in Poland, Warszawa, 1962S. Datner, J. Gumkowski, K. Leszczynski,

271-844


$25
The Report of Juergen Stroop concerning the Uprising in the Ghetto of Warsaw and the liquidation of the jewish residential area, Jewish historical Inst., Warsaw, 1958
The Report of Juergen Stroop concerning the Uprising in the Ghetto of Warsaw and the liquidation of the jewish residential area, Jewish historical Inst., Warsaw, 1958

271-845


$70
שבעה ספרי תיעוד השואה: א. Souvenir de la maison des morts, Paris ב. מרדכי שטיינברג, מאידאנעק, אידיש, בואנוס איירס 1947 ג. ישראל טאבאקסבלאט, חורבן לאדזש, בואנוס איירס, 1946 ד. ב. מארק, מגילת ביאליסטוק, מרד בגיטו, ת"א 1945 ה. משפט אייכמן בדעת קהל בגרמניה המערבית
Seven books of Holocaust documentation: a. Souvenir de la maison des morts, Paris b. M. Steinberg, Majdanek, Yiddish, Buenos Aires, 1947 c. I. Tabaksblat, Churban Lodz, d. B. Mark, Megilat Bialistok e. Nachum Blumenthal, Magical thinking among the Jews during Nazi occupation f. Nach der Befreiung, die Lage der Fluechtlinge in Frankreich g. Mishpat Eichman be/Daat Kahal Bgermania Hamaaravit