271-979


$25
מטבע כסף piece of eight ספרד, המאה ה16 מאד פגום
Silver coin, piece of eight, Spain, 16th C. severely damaged

271-980


$30
מטבע 5 מרק כסף, Deutsches Reich 1898 צד ב Wilhelm II Deutscher Kaiser, Koenig v. Preussen, Fine
5 Mark silver coins, Deutsches Reich 1898, Wilhelm II Deutscher Kaiser, Koenig v. Preussen, Fine

271-981


$25
מטבע דולר, כסף 900 Morgan ארה"ב, 1921, מצב fine
Silver 900 Dollar coin Morgan, USA, 1921, Fine

271-982


$60
חמישה מטבעות צרפת, כסף 900 ע"ס 50 פרנק, 1977, 1978 מצב VF, עשרה פרנק 1965 מצבFine, מאה פרנק 1987 General La Fayette, 1993 Du Musee du Luvre
Five coins, France, silver 900: 50 Franc 1977, 1978 VF, ten Francs 1965, Fine, 100 Franc 1987, General La Fayette, 1993 Du Musee du Luvre

271-984


$80
מטבע ברונזה עותמאני ע"ס 2.5 פיאסטר שנת 1789, מטבעת איסטנבול, שלטון סלים ה-3, 1789-1807
Ottoman bronze coin , 2.5 Piaster, 1789, Istanbul mint, reign of Selim 3rd, 1789-1807

271-985


$30
שלושה מטבעות כסף, ספרד ע"ס: 5 Pesetas 1871, Fine, 1870 , 2 Pesetas VG, 1900 Una Peseta VG
Three silver coins, Spain: 5 Pesetas 1871, Fine, 1870 2 Pesetas VG-Fine, 1900 Una Peseta VG

271-986


$90
מטבע ברונזה עותמאני ע"ס 2.5 פיאסטר שנת 1789, מטבעת איסטנבול, שלטון סלים ה-3, 1789-1807
Ottoman bronze coin , 2.5 Piaster, 1789, Istanbul mint, reign of Selim 3rd, 1789-1807