223-1207

שתי פיגורת בד וחוטים, בני נוער עם חולצה כחולה

Two wire and cloth figurines, youths with blue shirts

Start Price: $