223-1243

מיניאטורה מפליז, פיל, תוצ טפיך, ירושלים

Miniature brass elephant, Teppich, Jerusalem

Start Price: $